Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Luqa 14

1

yan-wass n-usunfu idda yasuɛ a-išš ġ-tgmmi n-yan zġ-inmġurn n-ifarisin. gabln-t ad-ẓrn ma-ra-iskr.

2

yašk-id dars yan-urgaz yuḍn bzgn-as iḍarn d-ifassn.

3

isawl yasuɛ i-imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin isqsa-tn: «ma-ittini ššrɛ n-musa? is-iḥlla a-njjujji ġ-wass n-usunfu nġd uhu?»

4

imma ntni fssan. inkr yasuɛ yawi-d argaz-lli ijjujji-t yadj-t a-iddu.

5

yini-asn: «ma-ra-tskrm iġ-awn-in-iḍr iwitun nġd tamugayt-nnun ġ-wanu ġ-wass n-usunfu? is-ur-ra-tazzlm a-ti-di-tldim?»

6

ur-ẓḍarn ad-as-d-rarn s-yat f-wawal-ad.

7

iẓr yasuɛ inbgiwn-an ar-zzggurun ih̬f-nsn s-uskiws l-lgddam. yut-asn lmɛna-yad yini-asn:

8

«iġ-ak-iɛrḍ kra n-yan s-tmġra a-ur-tamẓt askiws l-lgddam, a-ur-n-ikšm kra n-yan-k-yugʷrn

9

yašk-id ġwalli-awn-iɛrḍn yini-ak: ‹nkr a-iskiws-urgaz-ad.› ġakudan ra-tḥšmt d-ih̬f-nnk twrrit s-tġurdin n-kullu mddn-an.

10

walaynni ġakud nna-yak-iɛrḍ kra n-yan, skiws ġ-tġurdin. iġ-d-yuška bu-tgmmi yini-ak ‹ašk-id a-gʷma s-lgddam,› ra-k-kullu-uqqrn inbgiwn.

11

ašku wanna issimġurn ih̬f-ns ra-t-iẓẓimẓay rbbi, imma wanna iẓẓimẓayn ih̬f-ns ra-t-issimġur.»

12

yini yasuɛ ilmma i-walli-as-iɛrḍn: «iġ-trit a-tskrt kra n-imkli nġd kra n-imnsi ad-ur-tɛrḍt i-imddukkʷal-nnk nġd aytmak nġd ayt-dark nġd adjarn-nnk lli-dar lh̬ir. ašku ula ntni rad-ak-ɛrḍn tigira, tamẓt zġ-darsn mad-asn-tfkit.

13

walaynni iġ-trit a-tskrt kra n-imnsi imqqurn, ɛrḍ i-imẓlaḍ d-ikušamn d-ibiḍarn d-ibukaḍn.

14

ra-k-ibark rbbi ašku ntni ur-darsn ma-s-a-yak-traran lh̬ir. rbbi a-rad-ak-t-irar ġ-wass lli-ġ-ra-d-nkrn ġwilli-f-irḍa.»

15

isawl-d yan zġ-inbgiwn-lli lliġ isfld i-mayd inna yasuɛ, yini-as: «ambarki a-iga wanna ra-išš imnsi ġ-tgldit n-rbbi.»

16

isawl yasuɛ yini-as: «ha-yan-urgaz iskr imnsi imqqurn, iɛrḍ i-kigan d-mddn.

17

lliġ-di-tlkm tasaɛt n-imnsi, yazn ah̬ddam-ns a-n-yini i-willi tyawɛraḍnin: ‹aškad-d, ha-kullu yujad.›

18

walaynni ar-ssɛdarn ntni kullutn. yini-as-umzwaru: ‹a-uddi, sġiġ yan-igr, iqqan-iyi-d ad-dduġ a-t-ẓrġ. ḍalbġ-ak ad-iyi-tṣamḥt.›

19

yini wayyaḍ: ‹a-uddi, sġiġ smmust-tiygiw n-izgarn. rad-dduġ ġilad a-tnt-in-armġ. ḍalbġ-ak ad-iyi-tṣamḥt.›

20

yini wayyaḍ yaḍni: ‹a-uddi, bḥra-d-iwiġ tamġart, ur-ẓḍarġ a-n-aškġ.›

21

iwrri-d-uh̬ddam yini iwaliwn-ad i-sidis. ṭiyyr-as i-bu-tgmmi bahra, yini ġakudan i-uh̬ddam-ns: ‹ffuġ tazzlt ġ-iswak ula tiswak n-tmdint, tawid-d imẓlaḍ d-ikušamn d-ibukaḍn d-ibiḍarn.›

22

yan imikk iwrri-d-uh̬ddam yini-as: ‹skrġ ma-tnnit a-sidi, walaynni sul iqama mani ih̬wan ġ-uḥanu n-imnsi.›

23

yini bu-tgmmi i-uh̬ddam-ns: ‹ffuġ-daġ s-iġarasn d-tġarasin, tamrt mddn ad-d-kšmn ard tɛmmr-tgmmi-nu.

24

ašku rad-awn-iniġ, ġwilli mi ɛrḍġ ġ-isizwar, ur-illi yan zġ-gisn ra-imḍi imnsi-nu.›»

25

munn-d mddn ggutnin f-yasuɛ ġ-uġaras, igrawl gisn yini-asn:

26

«wanna-d-sri-yuškan, ur-iẓḍar a-ig amḥḍar-inu iġ-ur-a-yyi-ittiri uggʷar n-babas d-innas d-tmġart-ns d-tarwa-ns d-aytmas d-istmas, d-ih̬f-ns ula ntta.

27

wanna ur-yusin aggjdi-ns imun didi, ur-iẓḍar a-ig amḥḍar-inu.

28

ma-ra-iskr wanna gigun iran a-ibnu yal-lbrj? is-ur-ra-iskiws iskr lḥsab-ns a-iẓr is-dars iqaridn ma-s-a-t-itkmmal?

29

a-ur-izzugz llsas yaf-n is-ur-iẓḍar a-t-ikmml. ġakudan ra-gis-ḍṣṣan kullu winna-t-ẓranin

30

ar-ttinin: ‹ġwad igra a-ibnu walaynni ur-iẓḍar a-ikmml.›

31

ma-ra-iskr-ugllid nna-iran a-iffuġ a-immaġ d-ugllid yaḍni? is-ur-ra-iskiws a-imšawar d-imddukkʷal-ns a-iẓr is-iẓḍar a-inru s-mraw id-walf ġwalli-t-id-imnaggarn s-sin id-mraw-walf?

32

iġ-as-ur-iẓḍar, rad-as-yazn arqqas sul-n-yaggug baš a-d-dids-imšaška tili sslamt i-ngratsn.

33

ġmkad a-s-awn-nniġ, wanna gigun ur-ifiln kullu ma-dars-illan, ur-ra-yiẓḍar a-ig amḥḍar-inu.

34

«tfulki tisnt walaynni iġ-tlmus tisnt ma-s-ra-stti-tssmarġm?

35

ur-sul-tgi i-wakal ula tga i-ugudi n-umazir. ra-stt-awin mddn luḥn-tt-in s-brra. wanna dar imzgan a-srsn-isflid, illa fllas a-isfld.»

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998