Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Matthieu 6

1

«rarat lɛaql a-ur-ttirim a-tskarm ifulkitn-nnun ġ-lgddam n-mddn baš a-kʷn-ẓrn. ašku iġ-a-tskarm ġmkan ur-rad-awn-tili kra l-lbaraka dar babatun lli-illan ġ-ignna.

2

iġ-tfkit i-kra n-umẓluḍ, a-ur-tutt nnaqus baš a-k-ẓrn mddn. han ġmkan ad-skarn ayt-sin-uwdmawn ġ-tgʷmma n-tẓallit ula ġ-tswak baš a-tn-alġn wiyyaḍ. lḥqq a-rad-awn-iniġ, mayan ka-rad-asn-yili.

3

imma kiyi ġakud nna-ra-tfkt i-imẓlaḍ, a-ur-yissan-ufus-nnk aẓlmaḍ ma-iskr-ufasi.

4

akka ġ-tntla, tili-ak lbaraka dar babak lli-itmnadn kullu ma-intln.

5

«iġ-ra-tẓẓallm a-ur-tgm zund ayt-sin-uwdmawn lli-dar-iɛzza ad-tbddadn ar-tẓallan ġ-tgʷmma n-tẓallit ula ġ-gr-tswak baš a-tn-ẓrn mddn. lḥqq a-rad-awn-iniġ, mayan ka-rad-asn-yili.

6

imma kiyi ġakud nna-trit a-tẓẓallt, kšm s-tḥanut-nnk tqqnt tiflut tẓẓallt i-babak lli-intln, ra-k-ibark babak lli-iẓrran ma-intln.

7

ġakud nna-ttẓallam a-ur-tssigatm iwaliwn h̬wanin ġmklli skarn ġwilli tẓallanin i-ilahat yaḍni, ġaln izd s-tuggt n-iwaliwn a-s-rad-asn-sfldn.

8

a-ur-tgm zund ntni, ašku babatun issn ma-kʷn-ih̬ṣṣan ur-ta-yas-ti-tḍalbm.

9

«imma kunni tẓallayat ġmkad: ‹wa-babatnnġ lli-illan ġ-ignna, a-yili luqr i-ism-nnk,

10

tašk-id-tgldit-nnk, yili ma-k-irḍan ġ-ddunit ġmklli illa ġ-ignna.

11

fk-aġ-d ġassad aġrum i-wass-ad,

12

tṣamḥt-aġ f-lh̬ʷšant lli-nskr, ġmklli nṣamḥ i-willi ginnġ skrnin ma-yʷh̬šnn.

13

ssanf-aġ i-ma-rad-aġ-ijllu, tjjnjmt-aġ zġ-iblis.›

14

«iġ-a-ttṣamaḥm i-mddn f-ddnub lli-gigun-skarn, rad-awn-iṣamḥ babatun n-ignna.

15

walaynni iġ-ur-a-ttṣamaḥm i-wiyyaḍ f-ddnub lli-gigun-skarn, ur-rad-awn-iṣamḥ babatun f-ddnub-nnun.

16

«iġ-a-ttaẓumm a-ur-tskarm zund ayt-sin-uwdmawn lli-kkrsnin ignzi-nsn baš ad-ssbayynn i-mddn is-aẓumn. lḥqq a-rad-awn-iniġ, mayan ka-rad-asn-yili.

17

imma kiyi ġakud nna-ttaẓumt sird udm-nnk tsrft azzar-nnk

18

a-ur-yissan yan is-taẓumt abla babak lli-intln. ra-k-ibark babak lli-itmnadn kullu ma-intln.

19

«a-ur-tssmunum ayda ġ-ddunit-ad illiġ ra-ti-tšš-twukka tġwi-t tanigt ġzn-in srs imh̬h̬arn a-t-akʷrn.

20

walaynni ssmunwat-n ayda ġ-ignna illiġ ur-ra-ti-tšš-twukka ula tġwi-t tanigt ula ġzan srs imh̬h̬arn a-t-akʷrn.

21

ašku innaġ illa-wayda-nnk a-ġ-ra-yili-uwl-nnk.

22

«tiṭ n-bnadm a-igan lqndil n-ddat-ns. iġ-tsfaw tiṭ, ra-tili ddat kullutt ġ-tifawt.

23

iġ-ur-tsfaw tiṭ, ra-tili ddat kullutt ġ-tillas. walaynni iġ-th̬si tifawt lli-gik-illan, mnšk a-s-rad-igatnt tillas-nnk.

24

«ur-ra-yiẓḍar yan a-iqasa sin id-sidis. imma ra-ikrhu yan yiri wayyaḍ, nġd ra-ituqqar yan iḥgr wayyaḍ. ur-ra-tiẓḍarm a-tgm ismgan n-rbbi d-win-wayda.

25

«rad-awn-iniġ, a-ur-tasim taġuft i-tudrt-nnun f-ma-ra-tššm ula ma-ra-tsum, ula i-ddat-nnun f-ma-rad-as-tlsm. is-ur-tuf tudrt amššu? is-ur-tuf ddat timlsit?

26

ẓrat igḍaḍ n-ignwan, ur-a-kkrzn ula-da-mggrn ula-da-ssmunun ṣṣabt ġ-iḥuna, walaynni babatun n-ignna ar-asn-yakka amššu lli-ḥtajjan. imma kunni is-ur-dars-tɛzzam uggʷar n-igḍaḍ?

27

ma-iẓḍarn a-izayd tasaɛt i-tudrt-ns s-taġuft lli-yusi?

28

mah̬ aylliġ a-ttasim taġuft f-malssa? ẓrat ijddign n-tagant mamnk a-di-tmġayn. ur-a-kkatn tammara ula-da-ẓṭṭan,

29

walaynni rad-awn-iniġ, suliman s-lhibt n-tgldit-ns ur-jju-ilsi zund yan zġ-ijddign-ad.

30

ar-isslsa rbbi tuga n-tagant lli-itmġayn ġassad ttyawgar-n azkka ġ-takat. is-ur-ra-kʷn-issls ula kunni s-uggʷar? is-ur-tuminm s-rbbi?

31

a-ur-tasim taġuft ula-da-ttinim ‹ma-ra-nšš?› ula ‹ma-ra-nsu?› ula ‹ma-ra-nls?›

32

han ġwilli ur-ssinnin rbbi, tiġawsiwin-an a-s-lhan. imma kunni, babatun n-ignna issn is-tnti-tḥtajjam kullutnt.

33

lhwat zwar s-tgldit n-rbbi ula s-ma-t-irḍan s-awn-izuyd kullu tiġawsiwin-an yaḍni.

34

a-ur-ttasim taġuft i-uzkka, ašku azkka iẓḍar i-taġuft-ns. tqadda-tmmara n-ġassad bla-di-tzuydm tin-uzkka.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998