Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Matthieu 5

1

lliġ iẓra yasuɛ mddn ggutnin uškan-d s-dars, iġli s-yan-uwrir iskiws, munn-d fllas imḥḍarn-ns.

2

ibdu ar-tn-isslmad yini:

3

«imbarkin ad-gan ġwilli ssḥssanin is-ur-gin yat, ašku ntni a-mi-tlla-tgldit n-ignna.

4

imbarkin ad-gan ġwilli allanin, ašku ntni a-mi-ra-isfiḍ rbbi imṭṭawn-nsn.

5

imbarkin ad-gan ġwilli tṣbarnin, ašku ntni a-ra-išškšm rbbi s-kullu timih̬ar-ns.

6

imbarkin ad-gan ġwilli yaġ laẓ ula irifi i-ma-irḍan rbbi, ašku ntni a-ra-išbɛ.

7

imbarkin ad-gan ġwilli tḥnnunin ġ-wiyyaḍ, ašku ntni a-f-ra-d-iḥnnu rbbi.

8

imbarkin ad-gan ġwilli dar ul iġusn, ašku ntni a-ra-iẓr rbbi.

9

imbarkin ad-gan ġwilli skarnin sslamt, ašku ntni a-ra-ig rbbi d-tarwa-ns.

10

imbarkin ad-gan ġwilli trfufunnin f-ssibt n-ma-irḍan rbbi, ašku ntni a-mi-tlla-tgldit n-ignna.

11

imbarkin a-tgam iġ-kʷn-rgmn mddn ssrfufnn-kʷn inin fllawn kullu ma-yʷh̬šnn s-tkrkas f-ssibt n-ma-tgam winu.

12

thnnayat tfrḥm bahra, ašku tggut lbaraka lli-rad-awn-yili ġ-ignna. han ġmkan ad-ssrfufnn ula lanbiya lli-kʷn-d-zwarnin.

13

«kunni tgam tisnt n-ddunit. walaynni iġ-tlmus tisnt ma-s-ra-stti-tssmarġm? ur-sul-tgi i-yat. ra-stt-in-luḥn mddn ġ-brra akʷln fllas.

14

kunni tgam tifawt n-ddunit. tamdint nna-illan f-iggi n-uwrir ur-tẓḍar a-tntl.

15

ur-a-ssrġan mddn lqndil a-t-in-srsn ġ-ddu lɛbrt, walaynni f-iggi n-mani yattuyn a-f-a-t-in-srasn baš ad-isfiwn kullu ayt-tgmmi.

16

ġmkad a-s-d-iqqan tifawt-nnun a-tisfiw ġ-lgddam n-mddn, baš ad-ẓrn afulki lli-tskarm alġn babatun lli-illan ġ-ignna.

17

«ad-ur-tġalm is-d-uškiġ ad-ssittiġ ššrɛ n-musa ula arratn l-lanbiya. ur-d-uškiġ a-tn-ssittiġ. uškiġ-d a-tn-kmmlġ.

18

lḥqq a-rad-awn-iniġ, kullu mad-qaman ignwan d-wakal ur-ra-yitti kra l-lḥrf nġd kra n-tnqiṭṭ zġ-ššrɛ ard yafu kullu ma-gis-illan.

19

wanna issunfn kra l-luṣit imẓẓin zġ-luṣiyat-ad n-ššrɛ isslmd i-mddn ad-as-anfn, ra-ig nttan wad kullu imẓẓin ġ-tgldit n-ignna. imma wanna iskarn s-luṣiyat-ad isslmd mddn ad-srsnt-skarn, ra-ig nttan wad imqqurn ġ-tgldit n-ignna.

20

rad-awn-iniġ, iġ-ur-trḍim rbbi uggʷar n-imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin ur-akkʷ-ra-tiẓḍarm a-tkšmm s-tgldit n-ignna.

21

«tsfldm is-inna musa i-willi zrinin ‹a-ur-tnġt. wanna inġan, ra-fllas-ittut lḥukm.›

22

imma nkki rad-awn-iniġ, kullu wanna ikurhan gʷmas, illa fllas lḥukm. d-wanna irgmn gʷmas iqqan-t-id a-izri zġ-lmḥkama, d-wanna-yas-innan ‹kiyi wašš a-tgit› isthlla lɛafit n-jhnnama.

23

iġ-tiwit kra n-twafka s-tgmmi n-rbbi tswangmd-d is-tskrt kra yʷh̬šnn ġ-gʷmak,

24

fl-n tawafka-nnk ġ-tama n-uẓru n-tġrsi, tddut tṣalḥt d-gʷmak, twrrid-d ilmma tfkt tawafka-nnk i-rbbi.

25

iġ-ak-iṣrḍ kra n-yan, mšaškad-d dids ġ-uġaras ur-ta-tlkimm lmḥkama, a-ur-k-in-idḥi-umṣraḍ-nnk i-lqaḍi, idḥi-k lqaḍi i-umh̬zni, iluḥ-k-in ġ-lḥbs.

26

lḥqq a-rad-ak-iniġ, ur-ra-di-tffuġt zġ-ġin ard tfrut taqaritt iggʷran.

27

«tsfldm is-inna musa ‹a-ur-tznut.›

28

imma nkki rad-awn-iniġ, wanna issmaqqln ġ-kra n-tmġart išthu-tt, han izna srs ġ-uwl-ns.

29

iġ-a-k-tssṭar tiṭ-nnk tafasit, ssukf-tt-id tluḥt-stt. yuf a-k-ih̬ṣṣa yan-ugzzum ġ-ddat-nnk ula a-n-kullu-ttyawgar ddat-nnk ġ-jhnnama.

30

iġ-a-k-issṭar-ufus-nnk afasi, bbi-t tluḥt-t. yuf a-k-ih̬ṣṣa yan-ugzzum ġ-ddat-nnk ula a-kullu-tddu ddat-nnk s-jhnnama.

31

«inna-daġ musa ‹wanna ifran i-tmġart-ns iqqan-t-id ad-as-ifk tabrat l-lfra.›

32

imma nkki rad-awn-iniġ, wanna ifran i-tmġart-ns f-kra yaḍni bla zzna, hati irur-tt a-tznu. d-wanna itahln tanna-d-ifran, han zzna ayn iskr.

33

«tsfldm is-inna musa i-willi zrinin ‹a-ur-tffuġt f-maylli-s-tggullit s-rbbi. illa fllak a-tssafut tagallit-nnk.›

34

imma nkki rad-awn-iniġ, a-ur-ttgallam, la s-ignna ašku iga lɛrš n-rbbi,

35

ula s-ddunit ašku tga aẓru lli-f-isrs iḍarn-ns, ula s-urušalim ašku tga tamdint n-ugllid imqqurn.

36

ula tggullit s-ih̬f-nnk ašku ur-tẓḍart a-trart yan-unẓaḍ a-ig umlil nġd iḍili.

37

illa fllawn a-ig-wawal-nnun ‹iyah› nġd ‹uhu›. aynna tzuydm i-mayan, han iblis a-d-ikka.

38

«tsfldm is-inna musa ‹tiṭ s-tiṭ, ula ah̬s s-wah̬s.›

39

imma nkki rad-awn-iniġ, a-ur-tmmaġm d-yan gigun iskrn ma-yʷh̬šnn. iġ-k-yut yan f-umadl afasi, gllb-as-n aẓlmaḍ.

40

iġ-ak-iṣrḍ yan yiri ad-ak-yawi aqššab, fk-as ula aslham.

41

iġ-k-yumr kra n-yan ad-as-tasit taġawsa-ns yan kilimitr, ddu dids sin.

42

wanna-zgik-iḍalbn, fk-as. d-wanna-d-yuškan ad-as-trḍlt, a-ur-ti-trart bla yat.

43

«tsfldm is-inna musa ‹a-tḥnnut ġ-umddakkʷl-nnk, tkrhut anuwwaš-nnk.›

44

imma nkki rad-awn-iniġ, ḥnnwat ġ-inuwwašn-nnun, tḍalbm rbbi a-irḥm ġwilli-kʷn-ssrfufnnin.

45

ġmkad a-s-ra-tgm zund babatun lli-illan ġ-ignna, ašku ntta ar-d-issaqlay tafukt-ns f-willi ʷh̬šnnin ula f-willi fulkinin, ar-d-yakka anẓar i-willi skarnin s-wawal-ns ula ġwilli ur-srs-skarnin.

46

iġ-a-ttḥnnum ġir ġ-willi gigun tḥnnunin, mal-lbaraka a-rad-awn-yili? is-urd ġmkan ad-skarn ayt-nkkas ula ntni?

47

iġd ġir imddukkʷal-nnun a-da-ttnsallamm, man afulki tskrm uggʷar n-mddn yaḍni? is-urd ġmkan ad-skarn ula ġwilli ur-ssinnin rbbi?

48

imma kunni, illa fllawn a-tfulkim s-ufulki ikmmln, ġmklli kullu ifulki babatun n-ignna.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998