New Testament
Berber Bible 1998
← 27

Matthieu 28

1 →
1

lliġ izri-wass n-usunfu, zikk ṣbaḥ n-wass l-lḥdd, tnkr maryam ullt-magdala d-maryam-lli yaḍni ddunt ad-ẓrnt amḍḍal.

2

s-immussa-wakal ġ-tasaɛt-an s-jjhd, igguz-d yal-lmalak n-sidi rbbi zġ-ignwan, issknuki ifir zġ-imi n-umḍḍal, igawr fllas.

3

ar-issmrqiqiy lmalak zund usmann tmllul-tmlsit-ns zund adfl.

4

ggʷdn imh̬zniyn lli-ḍufnin amḍḍal ar-trgigiyn s-tawda, ḍrn s-wakal zund iġ-mmutn.

5

isawl lmalak s-tmġarin yini-asnt: «ad-ur-tiksaḍmt. ssnġ is-a-tsiggilmt yasuɛ lli-immutn f-uggjdi.

6

ur-sul-illi ġid ašku inkr-n ġmklli-s-inna. aškamd-d a-tẓrmt illiġ-t-id-srsn.»

7

yini-asnt ilmma: «ddwamt ġilad s-dar imḥḍarn-ns, tinimt-asn is-d-inkr zġ-lmut. ra-kʷn-izwur s-tmazirt n-jalil. ġin a-ġ-ra-ti-tẓrm. ha-yyi nniġ-awnt-t.»

8

ffuġnd-d-tmġarin ḥayna zġ-dar-umḍḍal, ggʷdnt s-lfrḥ iggutn. ddunt ar-tazzalnt ad-awint lh̬bar i-imḥḍarn-ns.

9

sul llant ġ-uġaras s-asnt-iban yasuɛ yini-asnt: «ad-awnt-tili sslamt.» ruḥnt-in ḍrnt-as-n f-iḍarn sjdnt-as.

10

yini-asnt yasuɛ: «ad-ur-tiksaḍmt. zaydamt tinimt i-aytma ad-ddun s-jalil. ġin a-ġ-ra-yyi-ẓrn.»

11

lliġ ddant-tmġarin, iwrri kra zġ-imh̬zniyn lli-ḍufnin amḍḍal s-tmdint, inin i-inmġurn n-tgmmi n-rbbi f-ma-ijran.

12

munn-d ntni d-imġarn n-tmazirt mšawarn i-ngratsn, fkn i-imh̬zniyn iqaridn

13

uṣṣan-tn inin-asn: «iniyat i-mddn ‹uškan-d imḥḍarn-ns ġ-iyḍ, afn-aġ-d ngn, akʷrn ddat-ns.›

14

a-ur-tiksaḍm zġ-lḥakm. iġ-iffuġ isfld i-ġayan, ra-t-nssfhm is-ur-fllawn-illi yat.»

15

amẓn iqaridn, skrn ġmklli-tn-uṣṣan. ilin iwaliwn-ad ġ-dar ayt-yudaya sul s-ġassad.

16

nkrn ilmma imḥḍarn s-yan d-mraw, ddun s-tmazirt n-jalil s-uwrir lli-s-asn-inna yasuɛ.

17

ẓrn-t ġin ḍrn s-wakal sjdn-as, walaynni illa sul gisn ma-iškkan.

18

imma yasuɛ iruḥ-tn yini-asn: «hati ġ-ufus-inu a-ġ-ityawfka kullu ma-illan ġ-ignwan ula ġ-wakal.

19

ddwat ġilad s-kraygatt tamazirt, trarm mddn ad-gn imḥḍarn-inu, tssddmm-tn ġ-waman s-ism n-baba d-yus d-rruḥ lqudus,

20

ar-tn-tsslmadm ad-skarn kullu ma-f-kʷn-uṣṣaġ. ha-yyi bdda didun ar isiggʷra n-ddunit.»

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998