Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Matthieu 22

1

isawl-daġ yasuɛ s-lmɛni yini-asn:

2

«tagldit n-ignna tga zund yan-ugllid iskr tamġra i-yus.

3

yazn ih̬ddamn-ns ad-d-ġrn i-willi tyawɛraḍnin, imma ntni ur-rin ad-d-aškin s-tmġra.

4

yazn ilmma kra n-ih̬ddamn yaḍni yuṣṣa-tn ad-inin i-willi tyawɛraḍnin ‹ha-tirmt tujad, ġrsġ i-imugayn ula i-igayzn ḍninin. yujad kullu, aškad-d s-tmġra.›

5

imma ntni rẓmn i-ih̬f-nsn ur-d-uškin, iddu kra s-igran-ns, iddu kra s-twuri-ns,

6

nkrn wiyyaḍ amẓn ih̬ddamn-an ssrfufnn-tn nġn-tn.

7

ṭiyyr-as i-ugllid bahra, yazn imh̬zniyn-ns hlkn imnġan-an, jdrn tamdint-nsn.

8

yini ilmma i-ih̬ddamn-ns ‹tamġra tujad, walaynni ur-tt-sthllan ġwilli mi ɛrḍġ.

9

zaydat ġilad s-iswak, tɛrḍm i-kullu wanna-n-tufam, tawim-tn-d s-tmġra.›

10

ġakudan ffuġn ih̬ddamn s-tswak ssmunn-d kullu ma-n-ufan, gn-iyt wid ʷh̬šnnin ula wid šwanin, aylliġ tɛmmr-tgmmi n-tmġra s-inbgiwn.

11

ikka ma-ikka, ikšm-ugllid a-issmaqql ayt-tmġra, s-n-iẓra yan-urgaz ġ-gratsn ur-ilsi timlsit n-tmġra.

12

isqsa-t-ugllid: ‹wa-gu-darnnġ, mamnk a-di-tkšmt s-ġid bla timlsit n-tmġra?› imma ntta ġir ifssa.

13

yini-ugllid i-ih̬ddamn-ns ‹krfat-t zġ-ifassn ula iḍarn, tluḥm-t-in ġ-tillas aggugnin. ġin a-ġ-rad-allan ar-tgẓaẓn uh̬san-nsn.›

14

han iggut ma-mi-iɛrḍ rbbi, yidrus ma-iẓli ad-gn wins.»

15

ddun ilmma ifarisin ar-tmšawarn i-ngratsn f-mamnk a-rad-ssmuttln yasuɛ f-wawal-ns.

16

aznn-d dars kra n-mddn-nsn d-kra n-imddukkʷal n-ugllid hirudus inin-as: «way-amslmd, nssn izd lḥqq ayd ttinit, ar-tsslmadt aġaras n-rbbi ġmklli iga. ur-a-tskart f-mad-swingimn mddn, ašku ur-a-ttmnadt udmawn n-mddn.

17

imma ġilad ma-ra-tinit? is-iḥlla a-nakka ḍabiyt i-qayṣr nġd uhu?»

18

imma yasuɛ issn tanuwwašt lli-gisn-illan, yini-asn: «wa-id-bu-sin-uwdmawn, mah̬ a-yyi-ttarmm?

19

mlat-iyi-d yan-uqarid n-ḍabiyt.» fkn-as-d yan-uqarid.

20

yini-asn: «win-mit a-iga-uwdm-ad d-ism-ad gis illan?»

21

inin-as: «win qayṣr.» irar-asn yasuɛ: «fkat i-qayṣr ma-igan win qayṣr, tfkm i-rbbi ma-igan win rbbi.»

22

lliġ sfldn i-mayad ar-gis-tɛjjabn, ddun fln-t.

23

aškin-d dars ġassan kra n-iṣadduqin. ntni ġ-lmdhb-nsn ar-ttinin «ur-illi ma-ra-d-inkr zġ-lmut.» sqsan-t:

24

«way-amslmd, inna musa ‹iġ-immut kra n-yan ifl-d tamġart-ns bla tarwa, illa f-gʷmas n-urgaz-an a-stt-itahl a-dids-iskr tarwa f-ism n-gʷmas lli-immutn.›

25

llan darnnġ ssa n-aytmatn. yiwi-umzwaru tamġart immt bla tarwa, ifl tamġart-ns i-gʷmas.

26

immt wis sin bla tarwa ula ntta d-wis kraḍ, aylliġ-tt-iwin kullutn s-ssa ur-d-filn tarwa.

27

ġ-isiggʷra tmmt-tmġart.

28

ini-aġ ġilad, ġ-tnkra lli-ġ-rad-nkrn kullutn, tamġart n-manwa ġ-ssa-yad a-ra-tg? hatti tkka-ttin tga tamġart-nsn kullutn.»

29

isawl yasuɛ yini-asn: «ġayad a-f-tjlam, ašku ur-tssinm arratn n-rbbi ula tssnm taẓḍḍart n-rbbi.

30

ġakud lliġ rad-nkrn ur-ra-tahaln ula-da-tahalnt, walaynni zund lmalayka n-ignna a-rad-gn.

31

imma tankra n-willi mmutnin, is-ur-tġrim ma-fllas-inna rbbi?

32

inna ‹nkki giġ rbbi n-ibrahim, gġ rbbi n-isḥaq, gġ rbbi n-yaɛqub.› awal-an imla-yaġ is-ddrn ntni ġ-lgddam n-rbbi, wah̬h̬a mmutn.»

33

lliġ sfldn mddn-an ggutnin i-mayd inna yasuɛ, tɛjjbn ġ-ulmmud-ns.

34

munn-d fllas ifarisin lliġ sfldn f-mamnk a-issfssa iṣadduqin.

35

inkr yan-umslmd n-ššrɛ zġ-gisn, yiri a-yarm yasuɛ ġ-wawal-ns. isqsa-t:

36

«way-amslmd, mal-luṣit a-kullu-ihiyyan ġ-ššrɛ n-rbbi?»

37

isawl yasuɛ yini-as: «‹a-ttirit rbbi sidik zġ-ttmi n-ih̬f-nnk d-ttmi n-uwl-nnk d-ttmi l-lɛaql-nnk.›

38

h̬tad a-igan luṣit imqqurn ihiyyan.

39

trwas-tt tis snat, ‹a-ttirit adjar-nnk zund ih̬f-nnk.›

40

snat luṣiyat-ad a-igan llsas n-kullu ma-illan ġ-ššrɛ d-warratn l-lanbiya.»

41

ġakudan sul dars qaman ifarisin, isqsa-tn yasuɛ:

42

«ma-ttinim kunni f-walli igan lmasiḥ? tasut n-mi a-zġ-ra-ig?» inin-as: «zġ-tasut n-ugllid dawd.»

43

irar-asn yasuɛ: «imma dawd, lliġ-t-iguwwd rruḥ lqudus a-isawl f-lmasiḥ, ig-t d-sidis

44

inna ‹ha-sidi rbbi inna i-sidi, skiws f-ufasiy-inu ard gġ inuwwašn-nnk ġ-ddu iḍarn-nnk.›

45

ha-dawd s-ih̬f-ns ibdr ġwalli igan lmasiḥ, ig-t d-sidis. mamnk a-ra-ig ġir yan zġ-tasut-ns?»

46

ur-iẓḍar yan ad-as-d-irar awal. zġ-ġassan ur-sul-izɛm yan a-t-isqsa.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998