Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Matthieu 2

1

ilul yasuɛ ġ-uwssan n-ugllid hirudus ġ-tmdint n-bitlaḥm ġ-tmazirt n-yudaya. uškan-d kra n-imajusin zġ-ššrq ġ-uwssan-an s-tmdint n-urušalim

2

ar-sqsan: «maniġ illa ġwalli-d-iluln a-ig agllid n-ayt-yudaya? nẓra itri-ns ġ-ššrq, našk-id ad-as-nsjd.»

3

lliġ isfld hirudus i-mayd nnan, ṭiyyr-as bahra ntta d-kullu ayt-urušalim.

4

issmun-d inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ kullutn isqsa-tn: «maniġ ra-ilal lmasiḥ n-rbbi?»

5

inin-as: «ġ-bitlaḥm ġ-tmazirt n-yudaya, ašku ġmkad a-ityaran f-ufus n-nnabi inna:

6

‹wa-bitlaḥm ġ-tmazirt n-yudaya, urd kmmin a-iggʷran ġ-tmdinin n-yudaya, ašku zġ-gim a-zġ-ra-d-yašk-unmġur lli-ra-iks mddn-inu n-ayt-yaɛqub.›»

7

yazn hirudus ġakudan mad-d-itawin imajusin s-dars s-tntla. isqsa-tn: «managu ad-awn-iban itri?»

8

yazn-tn ilmma s-bitlaḥm yini-asn: «zaydat tsigglm s-warraw-an ġ-kraygatt mani. ġakud nna-ti-tufam tawim-iyi-d lh̬bar baš ad-dduġ ad-as-n-sjdġ ula nkki.»

9

lliġ sfldn ntni i-mad-asn-inna-ugllid, munn-daġ d-uġaras-nsn. iban-asn-d-daġ itri lli-yadlli-ẓran ġ-ššrq, frḥn bahra s-lfrḥ iggutn. izwur-asn itri aylliġ ilkm iggi n-illiġ illa-uḥšmi, ibidd.

10

kšmn ntni s-tgmmi, s-ẓran aḥšmi d-innas maryam. ḍrn f-ifaddn-nsn, knun s-wakal ġ-lgddam-ns. rẓmn itlsan-nsn, fkn-as tiwafkiw n-uwrġ d-lbh̬ur d-tujjut l-lmurr.

11

iml-asn rbbi ġakudan ġ-twargit a-ur-wrrin s-dar hirudus. amẓn ilmma aġaras yaḍni s-tmazirt-nsn.

12

lliġ ddan ntni iban-d yal-lmalak n-sidi rbbi i-yusf ġ-twargit yini-as: «nkr tawit aḥšmi d-innas trwlm s-tmazirt n-miṣr, tqamam-n ġin ard-ak-iniġ a-di-twrrim, ašku hirudus ra-isiggil s-uḥšmi-ad a-t-inġ.»

13

inkr yusf ġ-iḍ-an yawi aḥšmi d-innas ftun s-miṣr.

14

qaman ġin aylliġ immut hirudus. ġmkad a-s-yuwfa maylli inna sidi rbbi f-ils n-nnabi ġayd izrin: «zġ-miṣr a-zġ-d-ġriġ i-iwi.»

15

imma hirudus, lliġ issn is-t-ġḍrn imajusin, nkrn-d gis iriyn. yazn s-bitlaḥm inġ kullu iḥšmin ġ-tsgiw-an zġ-sin isggʷasn d-ma-ikkan ddawatsn, ašku issn zġ-imajusin managu ad-asn-iban itri.

16

ġakudan a-yuwfa ma-inna nnabi irmiyya ġayd izrin:

17

«taġuyyit a-mi-n-nsfld ġ-tmdint n-rama, ar-ssġuyyun ar-tnuwwaḥn. ar-talla raḥil f-tarwa-ns, ur-tẓḍar a-tṣbr ašku ur-sul-llin.»

18

lliġ immut hirudus iban yal-lmalak n-sidi rbbi ġ-twargit i-yusf ġ-miṣr yini-as:

19

«nkr tawit aḥšmi d-innas twrrim s-tmazirt n-ayt-rbbi. ašku ġwilli ranin ad-nġn aḥšmi, hatnin mmutn.»

20

inkr ilmma yawi aḥšmi d-innas s-tmazirt n-ayt-rbbi.

21

walaynni lliġ isfld yusf is-iwrri arh̬ilaws iġli s-tgldit n-babas hirudus ġ-tsgiw n-yudaya, yiksaḍ ur-iẓḍar a-iddu s-ġin. iml-as rbbi ġ-twargit is-t-id-iqqan a-izri s-tsgiw n-jalil,

22

iddu izdġ ġ-tmdint n-naṣira. ġmkad a-s-yuwfa maylli nnan lanbiya: «rad-as-ttinin i-lmasiḥ ‹gu-naṣira›.»

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998