Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Matthieu 18

1

aškin-d imḥḍarn s-dar yasuɛ ġ-tasaɛt-an sqsan-t: «ma-ra-ig anmġur ġ-tgldit n-ignna?»

2

iġr-d yasuɛ i-yan-warraw imẓẓin s-dars, yawi-t-id s-wammas-nsn

3

yini-asn: «lḥqq a-rad-awn-iniġ, iġ-ur-tbddilm twrrim tgm zund tarwa mẓẓinin, ur-sar-tkšimm s-tgldit n-ignna.

4

wanna iẓẓimẓin ih̬f-ns zund arraw-ad, nttan a-imqqurn ġ-tgldit n-ignna.

5

d-wanna iqbln yan-warraw imẓẓin zund ġwad s-ism-inu, hati iqbl-iyi.

6

«walaynni wanna issḍrn yan zġ-imẓẓiyn-ad lli-sri-umnnin, yuf-as mrad is-as-ityaggal-uẓru n-uzrg imqqurn ġ-umggrḍ-ns ih̬si-n ġ-tdrut n-umda.

7

taguḍi a-ra-yili i-ddunit f-ssibt n-kullu ma-gis-issṭarn bnadm. iqqan-d-nnit a-yili ma-issṭarn mddn, walaynni taguḍi a-ra-yili i-willi-tn-ssḍrnin.

8

iġ-a-k-issṭar-ufus-nnk nġd aḍar-nnk, bbi-t tluḥt-t-in. yuf-ak a-tkšmt s-tudrt tgit abiḍar nġd bla n-yan-ufus, ula a-dark-ilin sin ifassn d-sin iḍarn ttyawgart-n ġ-lɛafit lli-ur-sar-ih̬sin.

9

iġ-a-k-tssṭar tiṭ-nnk ssukf-tt-id tluḥt-stt-in. yuf-ak a-tkšmt s-tudrt tgit abukaḍ, ula a-dark-ilint snat-walln ttyawgart-n ġ-lɛafit n-jhnnama.

10

awiyat-stt ġ-ih̬f-nnun a-ur-tḥgrm yan ġ-imẓẓiyn-ad. ašku rad-awn-iniġ, lmalayka-nsn ar-n-bdda-tmunun d-baba rbbi lli-illan ġ-ignna.

11

«uškiġ-d nkki lli-igan yus n-bnadm baš ad-jjnjamġ ġwilli jlanin.

12

ma-ra-tinim? ma-ra-iskr yan dar miyya n-ih̬f n-uwlli iġ-as-tjla yat gisnt? is-ur-ra-ifl tẓa n-id-mraw d-tẓa (99) frdnt ġ-iwrar, iddu ar-isiggil s-talli ijlan?

13

rad-awn-iniġ, ġakud nna-stt-yufa ra-srs-ifrḥ uggʷar n-tẓa n-id-mraw d-tẓa lli-ur-jlinin.

14

ġmkad a-ira babatun lli-illan ġ-ignna a-ur-ityawhlak yan ġ-imẓẓiyn-ad.

15

«iġ-gik-iskr gʷmak kra yʷh̬šnn, ddu s-dars tinit-as ma-iskr ġ-grak dids waḥdukn. iġ-srk-isfld, hati trurd-d gʷmak.

16

walaynni iġ-yagʷi a-srk-isfld, ddu dars tis snat-twal, tawit didk yan nġd sin mddn yaḍni ġmklli ityaran baš ‹a-tzga-tġawsa nna-illan s-tugga n-sin nġd kraḍ inagan.›

17

iġ-yagʷi a-srsn-isfld ula ntni, ini-t i-umnaggar n-aytmatn. iġ-yagʷi a-isfld s-umnaggar, ig-iyt dark zund yan ur-akkʷ-yuminn nġd zund yan itamẓn nkkas.

18

«lḥqq a-rad-awn-iniġ, aynna tkrsm ġ-ddunit ityawkras ġ-ignna, d-aynna tfsim ġ-ddunit ityawfsay ġ-ignna.

19

rad-awn-iniġ kra yaḍni, iġ-d-mšaškan sin gigun ġ-ddunit f-kra ḍalbn i-baba rbbi n-ignna, rad-asn-yili.

20

ašku innaġ-d-munn sin nġd kraḍ s-ism-inu, rad-iliġ nkki ġ-wammas-nsn.»

21

yašk-id bṭrus isqsa-t: «wa-sidi, iġ-a-bahra-gigi-iskar gʷma kra yʷh̬šnn, mnnawt-twal a-yyi-d-iqqann ad-as-ṣamḥġ? izd ar ssa n-twal?»

22

isawl yasuɛ yini-as: «urd ssa n-twal a-s-rad-ak-iniġ walaynni ssa n-id-mraw f-ssa n-twal.

23

ašku tagldit n-ignna tga zund yan-ugllid ira a-inḥasab d-ih̬ddamn-ns.

24

lliġ ibda ar-didsn-itnḥasab awin-as-d yan iḍfar-as-ugllid mraw id-walf n-uqarid n-uwrġ.

25

lliġ ur-dars-illi ma-s-a-yas-itrara ġunškan, yamr-ugllid a-inz ntta d-tmġart-ns d-tarwa-ns ula kullu mad-dars-illan, a-zgis-yamẓ ġunšk lli-as-iḍfar.

26

ġakudan iḍr-uh̬ddam-lli ġ-lgddam n-ugllid iḍalb-t bahra yini-as ‹wa-sidi, ṣbr didi, rad-ak-t-id-rarġ kullut.›

27

iḥnnu-gis-ugllid yut f-lḥsab-ns irẓm-as.

28

imma ah̬ddam-an, iffuġ imnaggar yan-uh̬ddam yaḍni, d-nttan iḍfar i-uh̬ddam-an yaḍni miyya n-tqaritt. yamẓ-t zġ-uqrjuḍ yini-as ‹rar-iyi-d mad-ak-ḍfarġ.›

29

iḍr-d-uh̬ddam-an yaḍni ġ-lgddam-ns iḍalb-t bahra yini-as ‹ṣbr didi, rad-ak-t-id-rarġ.›

30

imma ntta yagʷi ad-as-iṣamḥ, iddu iluḥ-t-in ġ-lḥbs ar-d-ifru kullu mad-as-iḍfar.

31

imma ih̬ddamn yaḍni, lliġ ẓran ma-iskr ṭiyyr-asn bahra, ddun s-dar-ugllid inin-as f-kullu ma-ijran.

32

iġr-d-ugllid i-uh̬ddam-lli s-dars yini-as ‹way-ah̬ddam yʷh̬šnn. utġ f-lḥsab-nnk kullut ašku tḍalbt-iyi bahra.

33

is-ur-fllak-illi ula kiyi a-tḥnnut zġ-gʷmak ġmklli zgik ḥnnaġ nkki?›

34

ibzg-fllas-ugllid idḥi-t-in a-irfufn ġ-lḥbs ar-d-ifru kullu mad-as-iḍfar.

35

ġmkan a-ra-iskr baba rbbi n-ignna i-kullu wanna gigun ur-iṣamḥn i-gʷmas s-nnit n-uwl-ns.»

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998