Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Matthieu 16

1

aškin-d kra n-ifarisin d-kra n-mddn l-lmdhb n-iṣadduqin, irin ad-armn yasuɛ. ḍalbn zġ-gis a-iskr kra l-lmɛjizt ad-asn-tg tamatart n-izd rbbi a-t-id-yuznn.

2

imma ntta isawl yini-asn: «ha-kunni ġ-tdggʷat ar-ttinim ‹ra-iṣfu lḥal azkka ašku ẓggʷaġn ignwan.›

3

ula zikk ṣbaḥ ar-ttinim ‹ra-yili-unẓar ġassad ašku ẓggʷaġn imdla ġ-ignwan.› kunni tssnm lmɛni n-ignwan, walaynni ur-akkʷ-tssinm lmɛna n-kullu mayd darun ijran ġ-uwssan-ad.

4

tasut yʷh̬šnn ifsadn ayad, tḍalb tamatart. ur-rad-as-ttyawfka kra n-tmatart abla tamatart n-nnabi yuna.» ifl-tn ilmma iddu.

5

lliġ lkmn tasga yaḍni n-umda ktin-d imḥḍarn ur-didsn-iwin aġrum.

6

yini-asn yasuɛ: «awiyat-stt ġ-ih̬f-nnun, trarm lɛaql zġ-th̬mirt n-ifarisin d-iṣadduqin.»

7

imma ntni ar-ssmqsan i-ngratsn ar-ttinin: «ur-d-niwi aġrum, mayan a-f-inna awal-ad.»

8

issn yasuɛ ma-ttinin, yini-asn: «mah̬ aylliġ a-tssmqsam ġmkad f-uġrum ur-darun-illi? is-ur-tuminm?

9

is-ur-ta-tfhimm? is-ur-di-tswangmm smmust-tngʷal lli-bbiġ i-smmus id-walf, ula mnšk n-tasllit a-tusim n-tuffaẓ?

10

nġd ssa n-tngʷal lli-bbiġ i-kkuẓ id-walf, ula mnšk n-tryalt a-tusim n-tuffaẓ?

11

mah̬ ur-tssinm is-urd aġrum a-f-a-sawalġ lliġ-awn-nniġ ‹rarat lɛaql-nnun zġ-th̬mirt n-ifarisin d-iṣadduqin›?»

12

fhmn imḥḍarn ġakudan is-urd tah̬mirt n-uġrum a-f-asn-inna a-zgis-traran lɛaql walaynni almmud n-ifarisin d-iṣadduqin.

13

izayd yasuɛ iddu s-tsgiw n-qayṣriyya filibbi. isqsa imḥḍarn-ns: «ma-ttinin mddn f-yus n-bnadm? mad-giġ nkki?»

14

sawln imḥḍarn inin-as: «kra ar-ittini tgit yuḥanna amsddam. kra ar-ittini tgit nnabi iliyya. kra ar-ittini tgit irmiyya nġd kra n-yan zġ-lanbiya n-zman.»

15

yini-asn yasuɛ: «imma kunni, ma-flla-ttinim? mad-giġ nkki?»

16

isawl simɛan bṭrus yini-as: «tgit lmasiḥ yus n-rbbi lli-iddrn.»

17

yini-as yasuɛ: «ambarki a-tgit a-simɛan yus n-yuna, ašku urd bnadm ad-ak-imlan mayad, walaynni imla-yak-t baba rbbi lli-illan ġ-ignna.

18

rad-ak-iniġ, kiyi tgit ‹bṭrus›, tgt aẓru lli-f-rad-bnuġ amnaggar-inu, d-ur-sar-t-nrint lquwwat l-lmut.

19

rad-ak-fkġ tisura n-tgldit n-ignna. aynna tkrst ġ-ddunit ityawkras ġ-ignna, d-aynna tfsit ġ-ddunit ityawfsay ġ-ignna.»

20

yuṣṣa imḥḍarn-ns ilmma yini-asn s-lmɛqul: «a-ur-tinim i-yan izd nkkin a-igan lmasiḥ lli-s-a-tqln.»

21

zġ-ġassan a-ibda yasuɛ ar-imala i-imḥḍarn-ns ma-rad-as-ijru, yini-asn: «iqqan-iyi-d ad-dduġ s-tmdint n-urušalim, rfufnġ bahra f-ufus n-imġarn n-tmazirt d-inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ. ra-yyi-nġn, walaynni wis kraḍ-uwssan ra-d-nkrġ zġ-lmut.»

22

yawi-t ilmma bṭrus a-t-iẓi f-wawal-ad yini-as: «ad-ak-yili lh̬ir a-sidi, ula ijra-yak ġayan.»

23

igrawl-d gis yasuɛ yini-as: «itti-n zġ-gigi a-šiṭan. tabayḍḍrt ad-iyi-tgit. ašku ur-a-tskart s-ma-ira rbbi, walaynni s-ma-ira bnadm ka-s-a-tskart.»

24

izayd yasuɛ isawl s-imḥḍarn-ns yini-asn: «wanna iran a-didi-yili, iqqan-t-id a-ittu ih̬f-ns, yasi aggjdi-ns, imun didi.

25

wanna iran a-ijjnjm tudrt-ns ra-stt-ijlu. imma wanna ijlan tudrt-ns f-ssibt-inu, ra-stt-yaf.

26

ma-ra-yili i-bnadm iġ-iwrri iṭṭaf ddunit kullutt ih̬sr ih̬f-ns? ma-ra-ifk bnadm baš a-ijjnjm ih̬f-ns?

27

imma nkki lli-igan yus n-bnadm rad-d-aškġ s-lmjd n-baba rbbi d-lmalayka-nu, baš ad-rarġ i-kraygatt yan f-ma-iskr.

28

lḥqq a-rad-awn-iniġ, illa ġ-ġwid biddnin ġid ma-ur-ra-immt ard iẓr yus n-bnadm yuška-d ġ-tgldit-ns.»

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998