Суддзі 17

1

Быў адзін чалавек на гары Яфрэмавай, імем Міха.

2

Ён сказаў маці сваёй: тысяча сто сікляў срэбра, якія ў цябе ўзятыя і за якія ты пры мне вымавіла праклён, гэта срэбра ў мяне, я ўзяў яго. Маці ягоная сказала: дабраславёны сын мой у Госпада!

3

І вярнуў ён маці сваёй тысячу сто сікляў срэбра. І сказала маці ягоная: гэта срэбра ад сябе я прсьвяціла Госпаду дзеля сына майго, каб зрабіць зь яго выразанага балвана і літага балвана; дык вось аддаю яго табе.

4

Але ён вярнуў срэбра маці сваёй. Маці ягоная ўзяла дзьвесце сікляў срэбра, і аддала іх гутніку. Ён зрабіў зь іх выразанага балвана і літага балвана, які і быў у доме ў Міхі.

5

І быў у Міхі дом Божы. І зрабіў ён эфод і тэрафім, і пасьвяціў аднаго сына свайго, каб ён быў у яго за сьвятара.

6

У тыя дні ня было цара ў Ізраіля; кожны рабіў, што яму здавалася правільным.

7

Адзін хлопец зь Віфляема Юдэйскага, зь племя Юдавага, лявіт, тады жыў там.

8

Гэты чалавек пайшоў з горада Віфляема Юдэйскага, каб пажыць, дзе выпадзе, і, ідучы дарогаю, прыйшоў на гару Яфрэмавую да дома Міхі.

9

І сказаў яму Міха: адкуль ты ідзеш? Ён сказаў яму: я лявіт зь Віфляема Юдэйскага і іду пажыць, дзе надарыцца.

10

І сказаў яму Міха: застанься пры мне, і будзь у мяне за бацьку і сьвятара; я буду даваць табе па дзесяць сікляў срэбра ў год, патрэбную вопратку і ежу.

11

Лявіт пайшоў да яго, і згадзіўся лявіт застацца ў гэтага чалавека, і быў хлопец у яго, як адзін з сыноў ягоных.

12

Міха пасьвяціў лявіта, і гэты хлопец быў у яго за сьвятара, і жыў у доме ў Міхі.

13

І сказаў Міха: цяпер я ведаю, што Гасподзь будзе мне дабраволіць, бо лявіт у мяне за сьвятара.