Стары Запавет
Новы Запавет
Belarusian Bible 2003
← 9

Лічбы 10

11 →
1

І наказаў Гасподзь Майсею, кажучы:

2

зрабі сабе дзьве срэбраныя трубы, каваныя зрабі іх, каб яны служылі табе на скліканьне супольства і каб здымаць табары;

3

калі затрубяць у іх, зьбярэцца да цябе ўсё супольства да ўваходу ў скінію сходу:

4

калі ў адну трубу затрубяць, зьбяруцца да цябе князі і тысячнікі Ізраільскія;

5

калі затрубіце трывогу, падымуцца табары, што стаяць з усходу;

6

калі другі раз затрубіце трывогу, падымуцца табары, што стаяць з поўдня; трывогу няхай трубяць, калі яны выпраўляюцца ў дарогу;

7

а калі трэба склікаць сход, трубеце, але ня трывогу;

8

сыны Ааронавыя, сьвятары, павінны трубіць у трубы: гэта будзе вам пастанова вечная ў роды вашыя;

9

і калі пойдзеце на вайну ў зямлі вашай супроць ворага, які наступацьме на вас, трубеце трывогу ў трубы,— і будзеце ўспомненыя перад Госпадам, Богам вашым, і ўратаваныя будзеце ад ворагаў вашых;

10

і ў дзень весялосьці вашай, і ў сьвяты вашыя, і ў час маладзікоў вашых трубеце ў трубы пры цэласпаленьнях вашых і пры мірных ахвярах вашых,— і гэта будзе нагадваць пра вас перад Богам вашым. Я Гасподзь, Бог ваш.

11

На другі год, у другі месяц, на дваццаты дзень месяца, паднялося воблака ад скініі адкрыцьця;

12

і выправіліся сыны Ізраілевыя па табарах сваіх з пустыні Сінайскай, і спынілася воблака ў пустыні Фаран.

13

І падняліся яны першы раз, па загадзе Гасподнім, дадзеным праз Майсея.

14

Падняты быў найперш прапар сыноў Юдавых па рушэньнях іхніх; над рушэньнем іхнім Наасон, сын Амінадаваў;

15

і над рушэньнем племені сыноў Ісахаравых Натанаіл, сын Цуараў;

16

і над рушэньнем племені сыноў Завулонавых Эліяў, сын Хэлонаў.

17

І зьнята была скінія, і пайшлі сыны Гірсонавыя і сыны Мэрарыныя, якія носяць скінію.

18

І падняты быў сьцяг табару Рувімавага па рушэньнях іхніх; і над рушэньнем ягоным Эліцур, сын Шэдэураў;

19

і над рушэньнем племені сыноў Сымонавых Шэлумііл, сын Цурышадаеў;

20

і над рушэньнем племені сыноў Гадавых Эліясаф, сын Рэгуілаў.

21

Потым пайшлі сыны Каатавыя, якія носяць сьвятыню; а скінію ставілі да іхняга прыходу.

22

і падняты быў сьцяг табару сыноў Яфрэмавых па рушэньнях іхніх; і над рушэньнем іхнім Элішама, сын Аміудаў;

23

і над рушэньнем племені сыноў Манасііных Гамалііл, сын Пэдацураў:

24

і над рушэньнем племені сыноў Веньямінавых Авідан, сын Гідэонаў.

25

Апошні з усіх табараў падняты быў сьцяг табару сыноў Данавых з рушэньнямі іхнімі: і над рушэньнем іхнім Ахіезэр, сын Амішадаеў;

26

і над рушэньнем племені сыноў Асіравых Пагііл, сын Ахранаў;

27

і над рушэньнем племені сыноў Нэфталімавых Ахіра, сын Энанаў.

28

Вось парадак шэсьця сыноў Ізраілевых па рушэньнях іхніх. І выправіліся яны.

29

І сказаў Майсей Хававу, сыну Рагуілаваму, Мадыяніцяніну, родзічу Майсееваму: мы выпраўляемся ў тую мясьціну, пра якую Гасподзь сказаў: вам аддам яе; ідзі з намі, мы зробім табе дабро, бо Гасподзь добрае мовіў пра Ізраіля.

30

Але ён сказаў яму: не пайду; я пайду ў сваю зямлю і на сваю радзіму.

31

А Майсей сказаў: не пакідай нас, бо ты ведаеш, як разьмяшчаемся мы табарам у пустыні, і будзеш нам вокам;

32

калі пойдзеш з намі, дык дабро, якое Гасподзь зробіць нам, мы зробім табе.

33

І выправіліся яны ад гары Гасподняй на тры дні дарогі, і, каб нагледзець мясьціну, дзе спыніцца.

34

І воблака Гасподняе ахінала іх удзень, калі яны выпраўляліся з табару.

35

Калі падымаўся каўчэг у дарогу, Майсей казаў: паўстань, Госпадзе, і рассыплюцца ворагі Твае, і пабягуць ад аблічча Твайго ненавісьнікі Твае!

36

А калі спыняўся каўчэг, ён казаў: вярніся, Госпадзе, да тысячаў і цьмоў Ізраілевых!

Belarusian Bible 2003
No info: Vasil Syargeevich Syomukha 2003