A A A A A
Беларуская Біблія 2003

Прытчы 1

1

  Выслоўі Саламона, сына Давідавага, цара Ізраільскага.

2

  Каб спазнаць мудрасьць і на­стаўленьне, зразумець разумныя выслоўі;

3

  засвоіць правілы добрай раз­важлівасьці, справядлівасьці, права і слушнасьці;

4

  прастадушным даць кемнасьць, юнаку — веды і разважлівасьць;

5

  паслухае мудры і памножыць веды, і разумны знойдзе мудрыя парады;

6

  каб разумець выслоўе і загадкавую мову, словы мудрацоў і загадкі іхнія.

7

  Пачатак мудрасьці — страх Гас­подні; толькі дурні пагарджаюць муд­расьцю і настаўленьнем.

8

  Слухай, сыне мой, настаўленьне бацькі твайго, і не адкідай запавету маці тваёй:

9

  бо гэта — прыгожы вянок на галаву тваю і акраса на шыю тваю.

10

  Сыне мой! калі цябе будуць на­маўляць грэшнікі, не згаджайся.

11

  Калі будуць казаць: "ідзі з намі, зробім засаду на кроў, падпільнуем бяз­грэшнага і бязьвіннага,

12

  жывых праглынем іх, як апрамет­ная, і — цэлых, як тых, што ў магілу сы­ходзяць;

13

  набяром усякага каштоўнага дабра, напоўнім дамы нашыя здабычаю;

14

  далучы сваю долю да нашай, ск­ладка адна будзе на ўсіх нас":

15

  Сыне мой! не хадзі адною дарогаю зь імі, утрымай нагу тваю ад сьцежкі іхняй,

16

  бо іхнія ногі бягуць да ліхога і сьпяшаюцца кроў праліваць.

17

  На вачах ва ўсіх птушак дарма раскідаецца сетка;

18

  а яны кроў сваю сочаць, засады ладзяць на душы свае.

19

  Такія дарогі ва ўсіх, хто прагне чужога дабра: яно забірае жыцьцё ў свайго ўласьніка.

20

  Мудрасьць кліча на вуліцах, на плошчах узносіць свой голас,

21

  на шумных сходах прапаведуе, каля гарадское брамы прамаўляе слова сваё:

22

  "Дакуль, немысьлі, любіцьмеце невуцтва? дакуль пакепнікі будуць кепст­вам цешыцца? дакуль бязглуздыя будуць ненавідзець навуку?

23

  паслухайце маёй засьцярогі: вось, я вылью на вас Духа майго, абвяшчу вам словы мае.

24

  Я клікала, а вы не паслухаліся; я падавала руку маю, і ніхто не зважаў;

25

  і вы адкінулі ўсе мае рады, і пе­расьцярогаў маіх не прынялі:

26

  за тое і я пасьмяюся з вашай пагібелі; парадуюся, калі прыйдзе ваш ст­рах;

27

  калі прыйдзе ваш страх, як бура, і няшчасьце, як віхура, наляціць на вас; калі спадобіць вас нядоля і ўціск.

28

  Тады будуць клікаць мяне, і я не пачую.

29

  За тое, што зьненавідзелі веды і ня выбралі страху Гасподняга,

30

  не схацелі парады маёй, пагардзілі ўсімі перасьцярогамі маімі;

31

  за тое няхай ядуць яны з плоду да­рог сваіх і насычаюцца з парадаў сваіх.

32

  Бо адступніцтва неразумных заб’е іх, і бястурботнасьць немысьляў загубіць іх.

33

  А хто мяне слухае, будзе жыць у бясьпецы і спакойна, не баючыся ліха".

Belarusian Bible 2003
No info: Vasil Syargeevich Syomukha 2003