Выхад 40

1

І наказаў Гасподзь Майсею сказаць:

2

у першы месяц, у першы дзень месяца пастаў скінію сходу,

3

і пастаў у ёй каўчэг адкрыцьця, і захіні каўчэг заслонаю;

4

і ўнясі стол і пастаў на ім усе рэчы яго, і ўнясі сьвяцільню і пастаў на ёй лампады яе;

5

і пастаў залаты ахвярнік, каб дыміць перад каўчэгам адкрыцьця, і павесь заслону на ўваходзе ў скінію;

6

і пастаў ахвярнік цэласпаленьня перад уваходам у скінію сходу;

7

і пастаў умывальнік паміж скініяй сходу і ахвярнікам і налі ў яго вады;

8

і пастаў двор вакол і павесь заслону ў браме двара.

9

І вазьмі алею памазаньня, і памаж скінію і ўсё, што ў ёй, і асьвяці яе і ўсе прылады яе, і будзе сьвята;

10

памаж ахвярнік цэласпаленьня і ўсе прылады яго і асьвяці ахвярнік, і будзе ахвярнік сьвятыня вялікая;

11

і памаж умывальнік і падножжа яго і асьвяці яго.

12

І прывядзі Аарона і сыноў ягоных да ўваходу ў скінію сходу і абмый іх вадою;

13

і апрані Аарона ў сьвяшчэннае адзеньне, і памаж яго, і асьвяці яго, каб ён быў сьвятаром Мне.

14

І сыноў ягоных прывядзі, і апрані іх у хітоны,

15

і памаж іх, як памазаў ты бацьку іхняга, каб яны былі сьвятарамі Мне, і памазаньне іх прысьвеціць іх у вечнае сьвятарства ў роды іхнія.

16

І зрабіў Майсей усё: як загадаў яму Гасподзь, так і зрабіў.

17

У першы месяц другога года, у першы дзень месяца пастаўлена скінія.

18

І паставіў Майсей скінію, паклаў падножжы яе, паставіў брусы яе, паклаў жэрдкі і паставіў слупы яе,

19

напяў покрыва над скініяю і паклаў века паверсе гэтага покрыва, як загадаў Гасподзь Майсею.

20

І ўзяў і паклаў адкрыцьцё ў каўчэг, і ўклаў жэрдкі ў колцы каўчэга, і паклаў века на каўчэг зьверху;

21

і ўнёс каўчэг у скінію, і павесіў заслону, і засланіў каўчэг адкрыцьця, як загадаў Гасподзь Майсею.

22

І паставіў стол у скініі сходу на паўночным баку скініі, паза заслонаю,

23

і расклаў на ім рад хлябоў перад Госпадам, як загадаў Гасподзь Майсею.

24

І паставіў сьвяцільню ў скініі сходу насупраць стала, на паўднёвым баку скініі,

25

і паставіў лампаду перад Госпадам, як загадаў Гасподзь Майсею.

26

І паставіў залаты ахвярнік у скініі сходу перад заслонаю

27

і задыміў на ім пахучае дымленьне, як загадаў Гасподзь Майсею.

28

І павесіў заслону пры ўваходзе ў скінію;

29

і ахвярнік цэласпаленьня паставіў каля ўваходу ў скінію сходу і прынёс на ім цэласпаленьні і ахвяру хлебную, як загадаў Гасподзь Майсею.

30

І паставіў умывальнік паміж скініяй сходу і ахвярнікам і наліў у яго вады для абмываньня,

31

і абмывалі зь яго Майсей і Аарон і сыны ягоныя рукі свае і ногі свае;

32

калі яны ўваходзілі ў скінію і падыходзілі да ахавярніка, тады і абмывалі, як загадаў Гасподзь Майсею.

33

І паставіў двор вакол скініі і ахвярніка і павесіў заслону ў браме двара. І так закончыў Майсей дзею.

34

І ўкрыла воблака скінію сходу, і слава Гасподняя напоўніла скінію.

35

І не мог Майсей увайсьці ў скінію сходу, бо засланяла яго воблака, і слава Гасподняя напаўняла скінію.

36

Калі падымалася воблака ад скініі, тады выпраўляліся ў дарогу сыны Ізраілевыя падчас усяго падарожжа свайго;

37

калі ж не падымалася воблака, дык і яны не выпараўляліся ў дарогу, пакуль яно не падымалася;

38

бо воблака Гасподняе стаяла над скініяй удзень, і агонь быў уначы ў ёй перад вачыма ўсяго дома Ізраілевага падчас усяго падарожжа іхняга.