Псалмы 97

1

Псальма Давідава. Засьпявайце Госпаду новую песьню; бо Ён дзівосы стварыў. Ягоная правіца і сьвятая мышца Ягоная прынесьлі Яму перамогу.

2

Паказаў Гасподзь выратаваньне Сваё, адкрыў перад вачыма народаў праўду Сваю.

3

Успомніў Ён міласьць Сваю да Якава і вернасьць Сваю да дома Ізраілевага. Усе канцы зямлі ўбачылі ратунак Бога нашага.

4

Усклікайце Госпаду, уся зямля; радуйцеся, весялецеся і сьпявайце;

5

сьпявайце Госпаду з арфаю, з арфаю і з псальмамі;

6

з гукамі труб і рога радуйцеся прад Валадаром Госпадам.

7

Хай шуміць мора і ўсё, што ў ім, сусьвет і ўсё, што жыве ў ім;

8

хай у далоні пляскаюць рэкі; хай радуюцца разам горы

9

прад абліччам Госпада; бо Ён ідзе судзіць зямлю. Ён будзе судзіць сусьвет справядліва і народы — па праўдзе.