Выбар Бібліі
Стары Запавет
Новы Запавет
Беларуская Біблія 2003

Псалмы 94

1

Пахвальная песьня Давідава. Прыйдзеце, засьпяваем Госпаду, усклікнем Богу, цьвярдыні ратунку нашага;

2

станьма прад абліччам Ягоным з хвалою, у песьнях усклікнем Яму,

3

бо Гасподзь ёсьць Бог вялікі і Цар над усімі багамі.

4

У руцэ Ягонай глыбіні зямлі, і вяршыні гор — Ягоныя;

5

Ягонае — мора, і Ён стварыў яго, і сушу стварылі рукі Ягоныя.

6

Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзем, укленчым прад абліччам Госпада, Творцы нашага,

7

бо Ён ёсьць Бог наш, і мы — людзі паствы Ягонай і авечкі рукі Ягонай. О, калі б вы сёньня паслухалі голасу Яго:

8

"ня ўпускайце жорсткасьць у сэрца вашае, як у Мэрыве, як у дзень спакушэньня ў пустыні,

9

дзе спакушалі Мяне бацькі вашыя, выпрабоўвалі Мяне, і бачылі дзею Маю.

10

Сорак гадоў раздражняў Мяне род гэты, Я сказаў: гэта народ, які заблудзіўся сэрцам; яны не спазналі дарог Маіх;

11

і таму прысягнуў Я ў гневе Маім, што яны ня ўвойдуць у Мой спакой".

Belarusian Bible 2003
No info: Vasil Syargeevich Syomukha 2003