Выбар Бібліі
Стары Запавет
Новы Запавет
Беларуская Біблія 2003

Псалмы 93

1

Псальма Давідава ў чацьвёрты дзень тыдня. Божа помсты, Госпадзе. Божа помсты, акажы Сябе!

2

Паўстань, Судзьдзя зямлі, аддай ганарліўцам адплату.

3

Дакуль, Госпадзе, бязбожнікі, дакуль бязбожнікі радавацца будуць?

4

Яны вырыгаюць дзёрзкія словы; пышаюцца ўсе беззаконьнікі;

5

топчуць народ Твой, Госпадзе, прыгнятаюць спадчыну Тваю.

6

Удаву і прыхадня забіваюць, і мардуюць сіротак,

7

і кажуць: ня ўбачыць Гасподзь, і не даведаецца Бог Якаваў.

8

Схамянецеся, бязглуздыя людзі! калі вы паразумнееце, недавумкі?

9

Хіба Той, што вуха наставіў, не пачуе? і Той, Хто вока стварыў, ня ўбачыць?

10

Хто настаўляе народы, ці ж ня выкрые, — Той, Хто вучыць чалавека разуменьню?

11

Гасподзь ведае думкі чалавечыя, што яны марныя.

12

Дабрашчасны той чалавек, якога настаўляеш Ты, Госпадзе, і вучыш законам Тваім,

13

каб даць яму спакой у бядотныя дні, пакуль бязбожнаму будзе выкапана яма!

14

Бо не адкіне Гасподзь народу Свайго і не пакіне спадчыны Сваёй.

15

Бо суд вернецца да праўды, і за ім усе, хто шчырыя сэрцам.

16

Хто паўстане за мяне супроць злыдняў? хто стане за мяне супроць ліхадзеяў?

17

Калі б не Гасподзь быў мне памочнікам, неўзабаве ўсялілася б душа мая ў моўчу.

18

Калі я казаў: хістаецца нага мая, — ласка Твая, Госпадзе, падтрымала мяне.

19

Пры памнажэньні смуткаў маіх у сэрцы маім, суцяшэньні Твае душу маю шчасьцяць.

20

Ці стане каля Цябе седала душагубаў, якія гвалт намышляюць насуперак закону?

21

Натоўпам ідуць яны на душу праведніка, і асуджаюць кроў невінаватую.

22

Але Гасподзь — абарона мая, і Бог мой — цьвярдыня прытулку майго,

23

і аберне на іх беззаконьне іхняе, і зладзействам іхнім вынішчыць іх, вынішчыць іх Гасподзь Бог наш.

Belarusian Bible 2003
No info: Vasil Syargeevich Syomukha 2003