Выбар Бібліі
Стары Запавет
Новы Запавет
Беларуская Біблія 2003

Псалмы 92

1

Пахвальная песьня Давідава. У дзень суботні, калі заселена зямля. Царуе Гасподзь; Ён у веліч убраны, убраны Гасподзь у магутнасьць і перапаясаны: сусьвет таму цьвёрды, ня зрушыцца.

2

Трон Твой угрунтаваны спаконвечна; Ты — ад вечнасьці.

3

Узвышаюць рэкі, Госпадзе, узвышаюць рэкі голас свой, узвышаюць рэкі хвалі свае.

4

Але над шумам водаў вялікіх, моцных хваляў марскіх, моцны ў вышынях Гасподзь.

5

Сьведчаньні Твае бяз сумненьня пэўныя. Дому Твайму, Госпадзе, належыць сьвятасьць на доўгія дні.

Belarusian Bible 2003
No info: Vasil Syargeevich Syomukha 2003