Выбар Бібліі
Стары Запавет
Новы Запавет
Беларуская Біблія 2003

Псалмы 91

1

Псальма. Песьня на дзень суботні.

2

Дабро ёсьць — славіць Госпада і сьпяваць імю Твайму, Усявышні,

3

абвяшчаць раніцай ласку Тваю і праўду Тваю ўначы,

4

на дзесяціструнным і на псалтыры, зь песьняю на арфе.

5

Бо Ты ўсьцешыў мяне, Госпадзе, тварэньнем Тваім; я захапляюся дзеямі рук Тваіх.

6

Якія вялікія дзеі Твае, Госпадзе! дзівосна глыбокія помыслы Твае:

7

Чалавек няцямны ня ведае, і недавумак не разумее таго.

8

Тым часам як бязбожныя растуць, бы трава, і ліхадзеі квітнеюць, каб зьнікнуць навечна, —

9

Ты, Госпадзе, высокі векавечна!

10

Бо вось, ворагі Твае, Госпадзе, — вось, ворагі Твае гінуць, і рассыпаюцца ўсе ліхадзеі;

11

а мой рог Ты падымаеш, як рог аднарога, і я ўмашчаны сьвежым алеем;

12

і вока маё глядзіць на ворагаў маіх, і вушы мае чуюць пра паўсталых на мяне злыдняў.

13

Праведнік цьвіце, як пальма, узвышаецца, быццам кедр на Ліване.

14

Пасаджаныя ў доме Гасподнім, яны цьвітуць на падворках Бога нашага;

15

яны і ў старасьці пладаносныя, сакавітыя і сьвежыя,

16

каб абвяшчаць, што Гасподзь справядлівы, цьвярдыня мая, і няма ў Ім няпраўды

Belarusian Bible 2003
No info: Vasil Syargeevich Syomukha 2003