Псалмы 8

1

Кіроўцу хору. На Гэцкім інструмэньце. Псальма Давідава.

2

Госпадзе Божа наш! якое велічнае імя Тваё па ўсёй зямлі! Слава Твая па-над нябёсы!

3

З вуснаў дзяцей і немаўлятак Ты зладзіў хвалу, дзеля ворагаў Тваіх, каб зьнямовіць мсьціўцу і ворага.

4

Калі я гляджу на нябёсы Твае, — твор Тваіх рук, на месяц і зоркі, якія Ты паставіў,

5

дык што ёсьць чалавек, якога Ты памятаеш, і сын чалавечы, якога наведваеш Ты?

6

Нядужа Ты зьменшыў яго перад анёламі: славаю, гонарам увянчаў яго;

7

паставіў яго ўладаром над творамі рук Тваіх; пад ногі паклаў яму ўсё:

8

валоў і авечак усіх, і польных зьвяроў гэтак сама,

9

птушак нябесных і рыбін марскіх, усё, што праходзіць марскімі шляхамі.

10

Госпадзе Божа наш! Якое велічнае імя Тваё па ўсёй зямлі!