Псалмы 79

1

Кіроўцу хору. На музычным інструмэньце Шошанім-Эдуф. Псальма Асафава.

2

Пастыр Ізраілеў! паслухай; Ты, што водзіш, як авечак, Язэпа, і сядзіш на хэрувімах, акажы Сябе.

3

Перад Яфрэмам і Веньямі-нам і Манасіем абудзі сілу Тваю і прыйдзі выратаваць нас.

4

Божа! навярні нас; няхай зазьзяе аблічча Тваё, і ўратуемся!

5

Госпадзе, Божа сіл! дакуль будзеш гнеўны да малітваў народу Твайго?

6

Ты накарміў іх хлебам сьлёзным, і напаіў іх сьлязьмі, у вялікай меры,

7

паклаў нас супярэчкаю нашым суседзям, і ворагі нашыя зьдзекуюцца.

8

Божа сіл! узнаві нас; няхай зазьзяе аблічча Тваё, і ўратуемся!

9

Зь Егіпта перанёс Ты лазу вінаградную, выгнаў народы, і пасадзіў яе;

10

ачысьціў пад яе месца, і ўгрунтаваў карэньне яе, і яна напоўніла замлю.

11

Горы накрыліся ценем яе, і гольле яе нібы кедры Божыя:

12

яна пусьціла гольле сваё да мора і пасынкі свае да ракі.

13

Навошта разбурыў Ты агароджу яе, так што скубуць яе ўсе, хто ідзе па дарозе?

14

Лясны вепр яе падкопвае, і зьвер польны яе аб’ядае.

15

Божа сіл! азірніся, паглядзі зь неба і ўбач, і наведай вінаграднік гэты;

16

ахавай тое, што пасадзіла правіца Твая, і пасынкі, якія Ты Сабе ўмацаваў.

17

Яно спалена вагнём, абсечана; хай ад зьзяньня аблічча Твайго загінуць,

18

хай будзе рука Твая над мужам правіцы Тваёй, над сынам чалавечым, якога Ты ўмацаваў Сабе,

19

і мы ад Цябе не адступімся; ажыві нас, і мы будзем імя Тваё заклікаць.

20

Госпадзе, Божа сіл! узнаві нас; няхай зазьзяе аблічча Тваё, і ўратуемся.