Псалмы 7

1

Песьня-плач, якую Давід сьпяваў Госпаду ў справе Хуса, з племя Веньямінавага.

2

Госпадзе Божа мой! на Цябе спадзяваньне маё; уратуй мяне ад усіх маіх ганіцеляў, і вызвалі мяне;

3

хай ня вырве ён душы маёй, быццам леў, які турзае, калі збаўцы няма.

4

Госпадзе Божа мой! калі што я зрабіў, калі ёсьць няпраўда ў руках маіх,

5

калі я ліхам плаціў таму, хто быў у згодзе са мною, — а я ж ратаваў і таго, хто бяз прычыны стаўся маім ворагам,

6

дык няхай вораг перасьледуе душу маю і дагоніць, і жыцьцё маё хай удратуе ў зямлю, і славу маю хай аберне ў нішто.

7

Устань, Госпадзе, у гневе Тваім; паўстань супраць шаленства маіх ворагаў, прачніся дзеля мяне на суд, які Ты прызначыў,

8

сьціжма людзей стане навокал Цябе; над ёй падыміся ў вышыні.

9

Гасподзь судзіць народы. Судзі мяне, Госпадзе, паводле праўды маёй, паводле беспахібнасьці маёй.

10

Хай суймецца злосьць бязбожных, а справядлівага ўмацуй, бо Ты выпрабоўваеш сэрца й нутрыну, праведны Божа!

11

Шчыт мой у Богу, Які шчырых сэрцам ратуе.

12

Бог — судзьдзя справядлівы і Бог — кожны дзень спаганяе сурова,

13

калі хто не навяртаецца, Ён вострыць Свой меч, напінае Свой лук і цаляе зь яго;

14

рыхтуе яму прылады сьмерці, і вагністымі робіць стрэлы Свае.

15

Вось напраўду зачаў бязбожны, зацяжарыў крыўдаю і ману сабе спарадзіў,

16

капаў дол і выкапаў яго, і ўпаў у яму, якую выкапаў:

17

абернецца злосьць ягоная на ягоную галаву, і зладзейства ягонае на цела ягонае ападзе.

18

Слаўлю Госпада па праўдзе Ягонай і сьпяваю імю Госпада Ўсявышняга.