Псалмы 5

1

Кіроўцу хору. На духавых. Псальма Давідава.

2

Пачуй, Госпадзе, словы мае, зразумей мае помыслы.

3

Дай увагі енку скаргі маёй, Цару мой і мой Божа! Я малюся Табе.

4

Госпадзе! раніцай голас пачуй мой, — раніцай стану прад Табою і буду чакаць.

5

Бо Ты, Божа, беззаконьняў ня любіш; ліхадзей пры Табе не аселіцца;

6

бязбожнікі прад вачыма Тваімі ня выстаяць: Ты ненавідзіш усіх ліхадзеяў.

7

Ты загубіш усіх ашуканцаў; крыважэрцамі і падступнымі Гасподзь пагарджае.

8

А я, зь вялікай ласкі Тваёй, увайду ў харомы Твае, пакланюся храму сьвятому твайму богабаязна.

9

Госпадзе! вядзі мяне па дарозе ў праўдзе Тваёй, на супастатаў маіх; спрастуй перада мною дарогу Тваю.

10

Бо ў іх вуснах праўды няма: сэрца іхняе — згубнасьць, горла іхняе — дамавіна адчыненая, лісьлівяць яны языком сваім.

11

Асудзі іх, Божа! Няхай прападуць ад намыслаў сваіх; за ліхадзействы вялікія адкінь іх, бо яны ўзбунтаваліся на Цябе.

12

А ўсе, хто на Цябе спадзяецца, будуць радавацца вечна; і Ты будзеш іх асланяць; і будуць хваліцца Табою тыя, хто любіць імя Тваё.

13

Дабраслаўляеш Ты, Госпадзе, праведніка; упадабаньнем, нібы шчытом, ахінаеш яго.