Псалмы 25

1

Псальма Давідава. Рассудзі мяне, Госпадзе, бо хадзіў я ў беспахібнасьці маёй, і, у надзеі на Госпада не пахіснуся.

2

Выпрабуй мяне, Госпадзе, растапі мне вантробы і сэрца маё,

3

бо міласьць Твая перад маімі вачыма, і ў праўдзе Тваёй я хадзіў,

4

не сядзеў я зь людзьмі аблуднымі і з падступнымі не пайду;

5

я зьненавідзеў зборню зламысьнікаў, і зь бязбожнікамі ня сяду;

6

буду мець у нявіннасьці рукі мае і абыходзіць Твой ахвярнік, Госпадзе,

7

каб абвяшчаць Табе голасна славу і пра ўсе цуды Твае расказаць.

8

Госпадзе! палюбіў я жытло Твайго дома і месца, дзе слава Твая жыве.

9

Не загубі душы мае з грэшнікамі і жыцьця майго з крыважэрнымі,

10

у чыіх руках ліхадзейства, і чыя правіца поўная зьдзірства.

11

А я хаджу ў сваёй беззаганнасьці; вызвалі мяне, і ўмілажалься зь мяне.

12

Нага мая стаіць на роўным; на сходах праслаўлю Госпада.