Выбар Бібліі
Стары Запавет
Новы Запавет
Беларуская Біблія 2003

Псалмы 147

1

Алілуя. Хвалі, Ерусаліме, Госпада; хвалі, Сіёне, Бога твайго,

2

бо Ён мацуе завалы ў брамах тваіх, дабраслаўляе сыноў тваіх сярод неба;

3

сьцьвярджае ў межах тваіх спакой; тлушчам пшаніцы корміць цябе,

4

пасылае слова Сваё на зямлю; хутка цячэ слова Ягонае,

5

дае сьнег, як хвалю; сыпле іней, як попел;

6

кідае град Свой кавалкамі; перад марозам Ягоным хто выстаіць?

7

Пашле слова Сваё, і ўсё растае; падзьме ветрам Сваім, і пацякуць воды.

8

Ён абвясьціў слова Сваё Якаву, пастановы Свае і суды Свае Ізраілю.

9

Не зрабіў Ён таго ніякаму іншаму народу, і судоў Ягоных яны ня ведаюць. Алілуя.

Belarusian Bible 2003
No info: Vasil Syargeevich Syomukha 2003