Псалмы 144

1

Хвала Давідава. Хваліць буду Цябе, Божа мой, Цару мой, і дабраслаўляць імя Тваё векі вечныя.

2

Кожны дзень дабраслаўляць буду Цябе і хваліць імя Тваё векі вечныя.

3

Вялікі Гасподзь і праслаўлены вельмі, і веліч Ягоная недасьледная.

4

Род у род будзе хваліць дзеі Твае і абвяшчаць магутнасьць Тваю.

5

А я буду разважаць пра высокую славу велічы Тваёй і пра дзівосныя дзеі Твае.

6

Буду казаць пра моц страшных дзеяў Тваіх, і я буду абвяшчаць веліч Тваю.

7

Будуць абвяшчаць памяць вялікай даброці Тваёй і распавядацьмуць праўду Тваю.

8

Шчодры і міласэрны Гасподзь, вельмі цярплівы і вельмі мілажальны.

9

Добры Гасподзь да ўсіх, і шчадроты Ягоныя на ўсіх дзеях Ягоных.

10

Хай славяць Цябе, Госпадзе, усе дзеі Твае, і хай дабраслаўляюць Цябе сьвятыя Твае;

11

хай прапаведуюць славу царства Твайго і распавядаюць пра магутнасьць Тваю,

12

каб перадаць сынам чалавечым пра моц Тваю і пра слаўную веліч царства Твайго.

13

Царства Тваё — царства ўсіх вякоў, і валадарства Тваё — ва ўсе роды.

14

Гасподзь падтрымлівае ўсіх, хто падае, і падымае ўсіх, хто ўпаў.

15

Вочы ўсіх спадзяюцца на Цябе, і Ты даеш ім ежу сваім часам;

16

адкрываеш руку Тваю і корміш усіх жывых па добрай волі.

17

Праведны Гасподзь на ўсіх дарогах Сваіх і добры ва ўсіх дзеях Сваіх.

18

Блізкі Гасподзь да ўсіх, хто кліча Яго, да ўсіх, хто кліча Яго ў праўдзе.

19

Жаданьне тых, што баяцца Яго, Ён выконвае, скаргі іхнія чуе, і ратуе іх.

20

Асланяе Гасподзь усіх, хто любіць Яго, а ўсіх бязбожных зьнішчае.

21

Вусны мае вымавяць хвалу Гасподнюю, і хай дабраслаўляе ўсякае цела сьвятое імя Ягонае вечна.