Псалмы 114

1

Алілуя. Я радуюся, што Гасподзь пачуў голас мой, малітву маю,

2

прыхіліў да мяне вуха Сваё; і таму буду клікаць Яго ўсе дні мае.

3

Агарнулі мяне хваробы сьмяротныя, пакуты пякельныя агарнулі мяне; сустрэў я ўціскі і смуткі.

4

Тады клікнуў я імя Гасподняе: Госпадзе! уратуй душу маю.

5

Гасподзь літасьцівы і справядлівы, міласэрны Бог наш.

6

Асланяе Гасподзь прастадушных: я ўвесь зьнямог, і Ён дапамог мне.

7

Вярніся, душа мая, у спакой твой; бо Гасподзь умілажаліўся зь цябе.

8

Ты збавіў душу маю ад сьмерці, вочы мае — ад сьлёз і ногі мае — ад спатыканьня.

9

Буду хадзіць прад абліччам Гасподнім па зямлі жывых.