Ёва 18

1

І адказваў Вілдад Саўхэянін і сказаў:

2

калі ж пакладзяце вы канец такім гаворкам? абдумайце і пасьля будзем гаварыць.

3

Навошта лічыцца нам жывёламі і быць прыніжанымі ў вачах вашых?

4

О ты, хто разьдзірае душу тваю ў гневе тваім? Няўжо дзеля цябе апусьцець зямлі, і скале зрушыцца зь месца свайго?

5

Так, сьвятло ў беззаконнага патухне, і не застанецца іскры ад агню ягонага.

6

Зацьміцца сьвятло ў намёце ягоным, і сьвяцільня ягоная патухне над ім.

7

Скароцяцца крокі магутнасьці ягонай, і скіне яго ўласны намысел ягоны,

8

бо ён улезе ў сетку сваімі нагамі і па нератах хадзіць будзе.

9

Пятля зашмаргне нагу ягоную, і грабежнік зловіць яго.

10

Непрыкметна раскладзены на зямлі сілкі на яго і пасткі на дарозе.

11

З усіх бакоў будуць палохаць яго жахі і прымушаць яго кідацца туды і сюды.

12

Зьмізарнее ад голаду сіла яго, і пагібель гатовая збоку ў яго.

13

Зьесьць чэлесы цела ягонага, зьесьць чэлесы ягоныя першынец сьмерці.

14

Выгнана будзе з намёта ягонага надзея ягоная, і гэта апусьціць яго да цара жахаў.

15

Паселяцца ў намёце ягоным, бо ён ужо не ягоны; жытло ягонае будзе пасыпана серкаю.

16

Зьнізу падсохнуць карані ягоныя, і зьверху завянуць галіны ягоныя.

17

Памяць пра яго зьнікне зь зямлі, і імя ягонага ня будзе на плошчы.

18

Прагоняць яго зь сьвятла ў цемру і сатруць яго з улоньня зямлі.

19

Ні сына ягонага, ні ўнука ня будзе ў народзе ягоным, і нікога не застанецца ў сялібах ягоных.

20

Днём ягоным зжахнуцца нашчадкі, і сучаснікі будуць агорнуты трымценьнем.

21

Такія жытлішчы ў беззаконнага, і такое месца ў таго, хто ня ведае Бога.