Есфір 4

1

Калі Мардахэй даведаўся пра ўсё, што рабілася, падраў вопратку на сабе і надзеў на сябе вярэту ў попеле, і выйшаў на сярэдзіну горада і клікаў з лямантам вялікім і горкім: зьнішчаецца народ, ні ў чым не вінаваты!

2

І дайшоў да царскае брамы і спыніўся, бо нельга было ўваходзіць у царскую браму ў вярэце.

3

Гэтак сама і ў любой вобласьці і мясьціне, куды толькі даходзіў загад цара і ўказ ягоны, было вялікае нараканьне ў Юдэяў і пост і плач і лямант; вярэта і попел служылі за пасьцель многім.

4

І прыйшлі служанкі Эстэры і еўнухі яе і расказалі ёй, і моцна затрывожылася царыца. І паслала вопратку, каб Мардахэй надзеў яе і зьняў з сябе вярэту сваю. Але ён не прыняў.

5

Тады паклікала Эстэр Гатаха, аднаго зь еўнухаў цара, якога ён прыставіў да яе, і паслала яго да Мардахэя даведацца: што гэта і чаму гэта?

6

І пайшоў Гатах да Мардахэя на гарадскі пляц, які перад царскаю брамаю.

7

І расказаў яму Мардахэй пра ўсё, што зь ім здарылася, і пра пэўную колькасьць срэбра, якое абяцаў Аман наважыць у скарбніцу царскую за Юдэяў, каб вынішчыць іх;

8

і ўручыў яму сьпіс указа, абнародаванага ў Сузах, пра зьнішчэньне іх, каб паказаць Эстэры і даць ёй знак пра ўсё; прытым наказваў ёй, каб яна пайшла да цара і маліла яго пра памілаваньне і прасіла яго за народ свой;

9

І прыйшоў Гатах і пераказаў Эстэры словы Мардахэя.

10

І сказала Эстэр Гатаху і паслала яго сказаць Мардахэю:

11

усе служкі пры цары і народы ў вобласьцях царскіх ведаюць, што кожнаму і мужчыну і жанчыне, хто ўвойдзе да цара ва ўнутраны двор, калі яго не паклікалі, адзін суд — сьмерць; толькі той, каму падасьць цар свой залаты скіпетр, застанецца жывы. А я ня клікана да цара вось ужо трыццаць дзён.

12

І пераказалі Мардахэю словы Эстэры.

13

І сказаў Мардахэй у адказ Эстэры: ня думай, што ты адна выратуешся ў доме царскім з усіх Юдэяў.

14

Калі ты прамаўчыш у гэты час, дык свабода і збавеньне прыйдзе Юдэям з іншай мясьціны, а ты і дом бацькі твайго загінеце. І хто ведае, ці не для такога часу ты і дасягнула годнасьці царскай?

15

І сказала Эстэр у адказ Мардахэю:

16

ідзі, зьбяры ўсіх Юдэяў, якія ў Сузах, і пасьцецеся дзеля мяне, і ня ежце і ня пеце тры дні ні ўдзень, ні ўначы, і я з служанкамі маімі буду таксама пасьціцца і потым пайду да цара, хоць гэта супроць закона, і калі загінуць — загіну.

17

І пайшоў Мардахэй і зрабіў, Як сказала яму Эстэр.