1 Хронікі 5

1

Сыны Рувіма, першынца Ізраілевага,— ён першынец; але калі запляміў ён пасьцель бацькі свайго, першынства яго аддадзена сынам Язэпа, сына Ізраілевага, з тым аднак, каб ня пісацца ім першароднымі;

2

бо Юда быў мацнейшы за братоў сваіх, і правадыр ад яго, але першынства перанесена на Язэпа.

3

Сыны Рувіма, першынца Ізраілевага: Ханох, Фалу, Хэцрон і Хармі.

4

Сыны Ёіля: Шэмая, сын ягоны: ягоны сын Гог, ягоны сын Шымэй,

5

ягоны сын Міха, ягоны сын Рэая, ягоны сын Ваал,

6

ягоны сын Бэера, якога зьвёў у палон Тэглаефэласар, цар Асірыйскі. Ён быў князем Рувімлянаў.

7

І браты ягоныя, па плямёнах іхніх, па радаводным сьпіску іхнім, былі: галоўны Іеіль, потым Захар,

8

і Бэла, сын Азаза, сына Шэмы, сына Ёіля. Ён жыў у Араэры да Нэво і Ваал-Мэона;

9

а на ўсход ён жыў да ўваходу ў пустыню, якая ідзе ад ракі Еўфрат, бо статкі іхнія былі шматлікія ў зямлі Галаадскай.

10

У дні Саўла яны вялі вайну з Агаранамі, якія загінулі ад рук іхніх, а яны пачалі жыць у намётах іхніх па ўсёй усходняй старане Галаада.

11

Сыны Гада жылі насупраць іх у зямлі Васанскай да Салхі:

12

у Васане Ёіль быў галоўны, Шафан другі, потым Яанай і Шафат.

13

Братоў іхніх зь сямействамі іхнімі было сем: Міхаіл, Мэшулам, Шэва, Ёрай, Яакан, Зія і Эвэр.

14

Вось сыны Авіхаіла, сына Хурыя, сына Ярааха, сына Галаада, сына Міхаіла, сына Ешышая, сына Яхдо, сына Буза.

15

Ахі, сын Аўдыіла, сына Гуніевага, быў галавою свайго роду.

16

Яны жылі ў Галаадзе, у Васане і ў залежных ад яго гарадах і ва ўсіх наваколлях Сарона, да зыходу іхняга.

17

Усе яны палічаны ў дні Ёатама, цара Юдэйскага, і ў дні Ераваама, цара Ізраільскага.

18

У нашчадкаў Рувіма і Гада і паўплемя Манасіінага было людзей ваяўнічых, мужоў, якія носяць шчыт і меч, страляюць з лука і прывучаных да бітвы, сорак чатыры тысячы сямсот шэсьцьдзясят, якія выходзяць на вайну.

19

І ваявалі яны з Агаранамі, Етурам, Нафішам і Надавам.

20

І дадзена была ім дапамога супроць іх, і аддадзены былі ў рукі іхнія Агаране, і ўсё, што ў іх было, бо яны падчас бітваў заклікалі да Бога, і Ён пачуў іх, за тое, што яны спадзяваліся на Яго.

21

І ўзялі яны статкі іхнія: вярблюдаў пяцьдзясят тысяч, з дробнага быдла дзьвесьце пяцьдзясят тысяч, аслоў дзьве тысячы, і сто тысяч душ людзей;

22

бо многа было забіта, бо ад Бога была бітва гэтая. І жылі яны на месцы іхнім да перасяленьня.

23

Нашчадкі паўкалена Манасіінага жылі ў той зямлі, ад Васана да Ваал-Эрмона і Сэніра і да гары Эрмона; і іх было многа.

24

І вось узначальцы пакаленьняў іхніх: Эфэр, Іш'і, Элііл, Азрыіл, Ерамія, Гадаві і Ягдыіл, мужы моцныя, мужы знакамітыя, галовы родаў сваіх.

25

Але калі яны саграшылі супроць Бога бацькоў сваіх і пачалі блудна хадзіць сьледам за багамі народаў той зямлі, якіх выгнаў Бог ад аблічча іхняга,

26

дык Бог Ізраілеў узбурыў дух Фула, цара Асірыйскага, і дух Тэглатфэласара цара Асірыйскага, і ён выселіў Рувімлянаў і Гадіцянаў і палавіну калена Манасіінага, і адвёў іх у Халал і Хавор, і Ару, і на раку Газан,— дзе яны да гэтага дня.