1 Хронікі 15

1

І пабудаваў ён сабе дамы ў горадзе Давідавым, і падрыхтаваў месца для каўчэга Божага, і ўладзіў для яго скінію.

2

Тады сказаў Давід: ніхто не павінен насіць каўчэга Божага, акрамя лявітаў, бо іх выбраў Гасподзь на тое, каб насіць каўчэг Божы і служыць яму вавекі.

3

І сабраў Давід усіх Ізраільцян у Ерусалім, каб унесьці каўчэг Божы на месца яго, якое ён дзеля яго падрыхтваў.

4

І склікаў Давід сыноў Ааронавых і лявітаў:

5

з сыноў Каатавых, Урыіла правадыра і братоў ягоных — сто дваццаць чалавек;

6

з сыноў Мэрарыных, Асаю правадыра і братоў ягоных — дзьвесьце дваццаць чалавек;

7

з сыноў Гірсонавых, Ёіля правадыра і братоў ягоных — сто трыццаць чалавек;

8

з сыноў Элісафанавых, Шэмаю правадыра і братоў ягоных — дзьвесьце;

9

з сыноў Хэўронавых, Эліела правадыра і братоў ягоных — восемдзясят;

10

з сыноў Узіілавых, Амінадава правадыра і братоў ягоных — сто дванаццаць.

11

І паклікаў Давід сьвятароў: Садока і Авіятара, і лявітаў: Урыіла, Асаю, Ёіля, Шэмаю, Эліела і Амінадава,

12

і сказаў ім: вы, начальнікі родаў лявіцкіх, асьвяцецеся самі і браты вашыя, і прынясеце каўчэг Госпада Бога Ізраілевага на месца, якое я падрыхтаваў для яго,

13

бо як раней ня вы гэтарабілі, дык Гасподзь Бог наш пабіў нас за тое, што мы не парупіліся за Яго, як было трэба.

14

І асьвяціліся сьвятары і лявіты дзеля таго, каб несьці каўчэг Госпада Бога Ізраілевага.

15

І панесьлі сыны лявітаў каўчэг Божы, як наказваў Майсей паводле слова Госпада, на плячах, на жэрдзях.

16

І загадаў Давід начальнікам лявітаў паставіць братоў сваіх сьпевакоў з музычнымі інструментамі, з псалтырамі і цытрамі і кімваламі, каб яны гучна ўзьвяшчалі голас радаваньня.

17

І паставілі лявіты Эмана, сына Ёілевага, і з братоў ягоных, Асафа, сына Вэрэхіінавага, а з сыноў Мэрарыных, братоў іхніх, Этана, сына Кушаі;

18

і зь імі братоў іхніх другарадных: Захара, Бэна, Яазііла, Шэмірамота, Ехііла, Унія, Эліява, Ванэю, Маасэя, Мататыю, Эліфлэуя, Мікнэя і Авэд-Эдома і Еэла, брамнікаў.

19

Эман, Асаф і Этан ігралі гучна на медных кімвалах,

20

а Захар, Азііл, Шэмірамот, Ехііл, Уній, Эліяў, Маасэй і Ванэя — на псалтырах, тонкім голасам.

21

А Мататыя, Эліфлэуй, Мікнэй, Авэд-Эдом, Еэл і Азазія — на цытрах, каб рабіць пачатак.

22

А Хэнанія, начальнік лявітаў, быў настаўнік сьпеваў, бо быў умельскі ў іх.

23

Вэрэхія і Элкана былі брамнікамі каля каўчэга.

24

Шэванія, Ёсафат, Натанаіл, Амасай, Захар, Ванэя і Эліезэр, сьвятары, трубілі трубамі перад каўчэгам Божым. Авэд-Эдом і Ехія былі брамнікамі каля каўчэга.

25

Так Давід і старэйшыны Ізраілевыя і тысячнікі пайшлі перанесьці каўчэг запавету Гасподняга з дома Авэд-Эдомавага з радасьцю.

26

І калі Бог памагаў лявітам, якія несьлі каўчэг запавета Гасподняга, тады закалолі ў ахвяру сем цялят і сем бараноў.

27

Давід быў апрануты ў вісонную вопратку, а таксама і ўсе лявіты, якія несьлі каўчэг, і сьпевакі, і Хэнанія, начальнік музыкантаў і сьпевакоў. А на Давідзе быўяшчэ ільняны эфод.

28

Так увесь Ізраіль уносіў каўчэг запавета Гасподняга з воклічамі, пад гукі рога і труб і кімвалаў, граючы на псалтырах і цытрах.

29

Калі каўчэг запавета Гасподняга ўваходзіў у горад Давідаў, Мэлхола, дачка Саўлава, глядзела ў акно і, убачыўшы цара Давіда, які скакаў і весяліўся, знікчэмніла яго ў сэрцы сваім.