1 Хронікі 14

1

І паслаў Хірам, цар Тырскі, да Давіда паслоў, і кедровыя дрэвы, і муляроў, і цесьляроў, каб пабудаваць яму дом.

2

Калі даведаўся Давід, што ўмацаваў яго Гасподзь царом над Ізраілем, што ўзьнесена высока царства ягонае, дзеля народу яго Ізраіля,

3

тады ўзяў Давід яшчэ жонак у Ерусаліме, і спарадзіў Давід яшчэ сыноў і дочак.

4

І вось імёны тых, што нарадзіліся ў яго ў Ерусаліме: Самус, Соваў, Натан, Саламон,

5

Эвэар, Элісуя, Элфалэт,

6

Ногах, Нафэк, Яфія,

7

і Элісама, Вэеліяда і Эліфалэт.

8

І пачулі Філістымляне, што памазаны Давід у цара над усім Ізраілем, і падняліся ўсе Філістымляне шукаць Давіда. І пачуў Давід пра гэта і пайшоў супроць іх.

9

І Філістымляне прыйшлі і разьмясьціліся ў даліне Рэфаімаў.

10

І спытаўся Давід у Бога, кажучы: ці ісьці мне супроць Філістымлянаў, і ці аддасі іх у рукі мае? І сказаў яму Гасподзь: ідзі, і Я аддам у рукі твае.

11

І пайшлі яны ў Ваал-Пэрацым, і пабіў іх там Давід; і сказаў Давід: зламаў Бог ворагаў маіх рукою маёю, як прарыў вады. Таму і далі імя мясьціне той: Ваал-Пэрацым.

12

І пакінулі там Філістымляне багоў сваіх, і загадаў Давід, і спалены яны агнём.

13

І прыйшлі зноў Філістымляне і разьмясьціліся па даліне.

14

І яшчэ спытаўся Давід у Бога, і сказаў яму Бог: не хадзі проста на іх, ухіліся ад іх і йдзі да іх з боку тутавых дрэў;

15

і калі пачуеш шум як бы крокаў на вяршалінах тутавых дрэў, тады ўступі ў бітву, бо выйшаў Бог перад табою, каб пабіць табар Філістымлянаў.

16

І зрабіў Давід, як сказаў яму Бог; і разьбілі табар Філістымскі, ад Гаваона да Газэра.

17

І пранеслася імя Давідава па ўсіх землях, і Гасподзь зрабіў яго страшным для ўсіх народаў.