1 Хронікі 12

1

І гэтыя таксама прыйшлі да Давіда ў Сэкелаг, калі ён яшчэ хаваўся ад Саўла, сына Кісавага, і былі з адважнікаў, якія дапамагалі ў бітве.

2

Узброеныя лукам, якія кідалі праваю і леваю рукою камяні і стралялі стрэламі з лука,— з братоў Саўла, ад Веньяміна:

3

галоўны Ахіезэр, за ім Ёас, сыны Шэмаі, з Гівы; Езіел і Фэлэт, сыны Азмавэта: Бэраха і Егу з Анатота;

4

Ішмаія Гавааніцянін, адважнік з трыццаці і начальнік над трыццацьцю; Ерамія, Яхазііл, Ёханан і Ёзавад з Гедэры;

5

Элузай, Ерымот, Вэалія, Шэмарыя, Сафатыя Харытыянін;

6

Элкана, Ішыяху, Азарыл, Ёэзэр і Ёшавам, Карэяне;

7

і Ёэла і Зэвадыя, сыны Ерахама, з Гэдора.

8

І з Гадыцян перайшлі да Давіда ва ўмацаваньне, у пустыню людзі мужныя, ваяўнічыя, узброеныя шчытом і дзідай; твары ільвіныя — твары іхнія, і яны шпаркія, як сарны ў горах.

9

Галоўны Эзэр, другі Авадыя, трэці Эліяў,

10

чацьвёрты Мішмана, пяты Ерамія,

11

шосты Атай, сёмы Эліел,

12

восьмы Ёханан, дзявяты Элзавад,

13

дзясяты Ерамія, адзінаццаты Махбанай.

14

Яны з сыноў Гадавых узначальцы ў войску: меншы над сотняю, і большы над тысячаю.

15

Вось яны перайшлі Ярдан у першы месяц, калі ён выступае зь берагоў сваіх, і разагналі ўсіх, што жылі ў далінах на ўсход і захад.

16

Прыйшлі таксама і з сыноў Веньямінавых і Юдавых ва ўмацаваньне да Давіда.

17

Давід выйшаў насустрач ім, і сказаў ім: калі зь мірам прыйшлі вы да мяне, каб дапамагаць мне, дык хай будзе ў мяне з вамі адно сэрца; а калі дзеля таго, каб падступна перадаць мяне ворагам маім, тым часам як няма заганы на руках маіх, дык хай бачыць Бог бацькоў нашых і рассудзіць.

18

І абняў дух Амасая, узначальцу трыццаці, і сказаў ён : мір табе, Давідзе, і з табою, сыне Есэеў; мір табе і мір памочнікам тваім; бо памагае табе Бог твой. Тады прыняў іх Давід і паставіў на чале войска.

19

І з племя Манасіінага перайшлі да Давіда, калі ён ішоў зь Філістымлянамі на вайну супроць Саўла, але не дапамагаў ім, бо ўзначальцы Філістымскія, параіўшыся, адаслалі яго, кажучы: на нашую галаву ён пяройдзе да гаспадара свайго Саўла.

20

Калі ён вяртаўся ў Сэкелаг, тады перайшлі да яго з Манасіян: Аднах, Ёзавад, Едыяэл, Міхаіл, Ёзавад, Элігу і Цыльтай, тысячнікі ў Манасіян.

21

І яны дапамагалі Давіду супроць полчышчаў, бо ўсе гэта былі людзі адважныя і былі правадыры ў войску.

22

Так з кожным днём прыходзілі да Давіда на дапамогу да таго, што ягонае рушэньне зрабілася вялікае, як рушэньне Божае.

23

Вось лічба галоўных у войску, якія прыйшлі да Давіда ў Хэўрон, каб перадаць яму царства Саўлавае, па слове Гасподнім:

24

сыноў Юдавых, якія носяць шчыт і дзіду, было шэсьць тысяч васямсот гатовых да вайны;

25

з сыноў Сымонавых, людзей адважных, у войску было сем тысяч і сто;

26

з сыноў Лявііных чатыры тысячы шасьцьсот;

27

і Ёдай, князь ад племя Аарона, і зь ім тры тысячы сямсот;

28

і Садок, мужны юнак, і род ягоны, дваццаць два начальнікі;

29

з сыноў Веньямінавых, братоў Саўлавых, тры тысячы,— але яшчэ многія зь іх трымаліся дома Саўлавага;

30

з сыноў Яфрэмавых дваццаць тысяч васямсот людзей мужных, людзей знакамітых у родах сваіх;

31

з паўплемя Манасіінага васямнаццаць тысяч, якія выкліканы былі паіменна, каб пайсьці ўцараваць Давіда;

32

з сыноў Ісахаравых людзі разумныя, якія ведалі, што калі належала рабіць Ізраілю,— іх было дзьвесьце галоўных, і ўсе браты іхнія трымаліся слова іхняга;

33

з племя Завулонавага гатовых да бітвы, узброеных усякаю ваеннаю зброяй, пяцьдзясят тысяч, у страі, аднадушных;

34

з племя Нэфталімавага тысяча правадыроў, зь імі трыццаць сем тысяч з шчытамі і дзідамі;

35

з племя Данавага гатовых да вайны дваццаць восем тысяч шасьцьсот;

36

ад Асіра воінаў, гатовых да бітвы, сорак тысяч;

37

з-за Ярдана, ад племя Рувімавага, Гадавага, і паўплемя Манасіінага, сто дваццаць тысяч, з усялякай воінскай зброяй.

38

Усе гэтыя воіны, у страі, ад шчырага сэрца прыйшлі ў Хэўрон уцараваць Давіда над усім Ізраілем. Ды і ўсе іншыя Ізраільцяне былі аднадушныя, каб паставіць царом Давіда.

39

І прабылі там у Давіда тры дні, елі і пілі, бо браты іхнія прыгатавалі ім;

40

ды і блізкія да іх, нават да племя Ісахаравага, Завулонавага і Нэфталімавага, прывозілі ўсё страўнае на аслах, і вярблюдах, і мулах, і валах: муку, смоквы і разынкі, і віно, і алей, і буйнога і дробнага быдла мноства, бо радасьць была Ізраілю.