Əhdi-Ətiq
Əhdi-Cədid
Azərbaycan Müqəddəs Kitab 2008
← 833

Yaradılış 834

835 →
Azerbaijan Bible 2008
Southern Azeri translation. Copyright © 2008 Elam Ministries