Müqəddəs Seçki
Əhdi-Ətiq
Əhdi-Cədid
Azərbaycan Müqəddəs Kitab 2008

Yaradılış 834

Azerbaijan Bible 2008
Southern Azeri translation. Copyright © 2008 Elam Ministries