Müqəddəs Seçki
Əhdi-Ətiq
Əhdi-Cədid
Azərbaycan Müqəddəs Kitab 1878

Yeşaya 2

1

Amots oğlu Yeşayanın Yəhuda və Yerusəlim barəsində gördükləri:

2

Axır zamanda Rəbbin evi olan dağDağların zirvəsində möhkəm duracaq,Təpələrdən yuxarı ucalacaq.Bütün millətlər ona sarı gələcək.

3

Çox xalqlar gəlib deyəcək:«Gəlin Rəbbin dağına,Yaqubun Allahının evinə qalxaq,Qoy Rəbb bizə Öz yollarını öyrətsin,Biz Onun rizləri ilə gedək».Siondan Rəbbin təlimi,Yerusəlimdən Onun kəlamı yayılacaq.

4

Millətlər arasında Rəbb hakim olacaq,Çox xalqlar haqqında qərar çıxaracaq.Onlar qılınclarından kotan,Nizələrindən isə dəryaz düzəldəcək.Millət millətə qarşı qılınc qaldırmayacaq,Artıq dava etməyi öyrənməyəcək.

5

Ey Yaqub nəsli, gəlin Rəbbin nurunda gəzək.

6

Ya Rəbb, xalqını – Yaqub nəslini atdın,Çünki onlarŞərqdən gələn mövhumatlara uymuşdular,Filiştlilər kimi falçılıq edirlər,Əcnəbilərin adət-ənənələrinə əməl edirlər.

7

Ölkələri qızıl-gümüşlə dolu,Xəzinələrinin sonu yoxdur.Ölkələrində çoxlu atlar var,Döyüş arabaları külli miqdardadır.

8

Ölkələri bütlərlə doludur,Əlləri ilə düzəltdikləri,Barmaqları ilə işlədikləriBütlərin qarşısında səcdə qılırlar.

9

Buna görə də hamı yerə səriləcək,Hər kəs diz üstə çökdürüləcək.Ya Rəbb, onları bağışlama!

10

Rəbbin zəhmli üzündən,Ehtişamının əzəmətindənQayalıqlara gedin,Yerin altında gizlənin.

11

Adamların təkəbbürlü baxışları alçaldılacaq,İnsanların qüruru qırılacaq,O gün yalnız Rəbb yüksəldiləcək.

12

Çünki o gün Ordular RəbbiBütün qürurluları, lovğaları, məğrurları alçaldacaq.

13

Livanın bütün hündür və vüqarlı sidr ağaclarını məhv edəcək,Bütün Başan palıdlarını yox edəcək.

14

Bütün ulu dağları, hündür təpələri,

15

Bütün yüksək qüllələri,Qala divarlarını yerlə yeksan edəcək,

16

Bütün Tarşiş gəmilərini,Bütün gözəl gəmiləri yox edəcək.

17

Adamların təkəbbürü qırılacaq,İnsanların qüruru alçaldılacaq,O gün yalnız Rəbb ucaldılacaq.

18

Bütlər tamamilə aradan götürüləcək.

19

Rəbb yeri sarsıtmağa qalxandaOnun zəhmli üzündən, ehtişamının əzəmətindənHər bir insan qayalıqdakı mağaralara,Yerin altındakı xəndəklərə qaçıb girəcək.

20

O gün insanlarSəcdə etmək üçün düzəltdikləriQızıl və gümüş bütlərini götürübKöstəbək və yarasalarınQabağına atacaqlar ki,

21

Rəbb yeri sarsıtmağa qalxarkənOnun zəhmli üzündən, ehtişamının əzəmətindənQaçmaq üçün qayalıqdakı çatlaqlara,Uçurumlardakı yarıqlara girsinlər.

22

Nəfəsi burunda olan insandan əl çəkin,Onun nə dəyəri var ki?

Azerbaijan Bible 1878
Public Domain: 1878