Müqəddəs Seçki
Əhdi-Ətiq
Əhdi-Cədid
Azərbaycan Müqəddəs Kitab 1878

Zəbur 75

1

Ey Allah, biz Sənə şükür edirik,Bizə doğma olan isminə şükür olsun,Xariqələrin bunu bəyan edir!

2

Allah deyir: «Müəyyən etdiyim zamanMən insafla hakimlik edəcəyəm.

3

Yer və üzərindəkilər lərzəyə gələrkənOnu saxlayıb sütunlarından tutan Mənəm.

4

Məğrurlara dedim: “Daha məğrurluq etməyin”,Pislərə dedim: “Gücünüzü göstərməyin,

5

Buynuz çıxartmayın,Dikbaş-dikbaş danışmayın”».

6

İnsanı yüksəltməkNə şərqdən, nə qərbdən, nə də çöllərdən gəlir.

7

Hökm verən Allah isəHəm alçaldır, həm yüksəldir.

8

Rəbb əlində bir cam tutub,Onu ədviyyatlı, köpüklənən şərabla doldurub.Şərabından töküb dünyanın bütün pislərinə paylayacaq,Onlar da şərabı dibinə qədər içib-qurtaracaq.

9

Mənsə daim bunu elan edəcəyəm,Yaqubun Allahına tərənnüm oxuyacağam.

10

Pis adamların buynuzları qırılacaq,Amma salehlərin qüvvəti artacaq.

Azerbaijan Bible 1878
Public Domain: 1878