Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Fjalët e Urta 22

1

Një nam i mirë është më i pëlqyeshëm se pasuritë e mëdha, dhe hiri është më i pëlqyeshëm se argjendi dhe ari.

2

I pasuri dhe i varfëri kanë këtë të përbashkët: të dy i ka bërë Zoti.

3

Njeriu i matur e shikon të keqen dhe fshihet; por njerëzit naivë shkojnë tutje dhe dënohen.

4

Çmimi i përvujtërisë është frika e Zotit, pasuria, lavdia dhe jeta.

5

Ferra dhe leqe gjenden në udhën e të çoroditurit; kush kujdeset për jetën e vet rri larg tyre.

6

Mësoji fëmijës rrugën që duhet të ndjekë, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket.

7

I pasuri sundon mbi të varfërit, dhe huamarrësi është skllav i huadhënësit.

8

Kush mbjell padrejtësi ka për të korrur telashe dhe shufra e zemërimit të tij do të asgjesohet.

9

Njeriu me sy dashamirës do të bekohet, sepse i jep bukë të varfërit.

10

Përzëre tallësin dhe grindjet do të ikin bashkë me të; po, grindjet dhe fyerjet do të pushojnë.

11

Kush e do pastërtinë e zemrës dhe ka hir mbi buzët do ta ketë shok mbretin.

12

Sytë e Zotit ruajnë dijen, por ai i bën të kota fjalët e të pabesit.

13

Përtaci thotë: "Jashtë ka një luan; do të vritem rrugës".

14

Goja e gruas që shkel kurorën është një gropë e thellë; ai që ka zemëruar Zotin do të bjerë në të.

15

Marrëzia lidhet me zemrën e fëmijës, por shufra e korrigjimit do ta largojë prej saj.

16

Ai që shtyp të varfërin për t'u pasuruar dhe ai që i jep të pasurit, me siguri do të varfërohet.

17

Vëru veshin dhe dëgjo fjalët e të urtëve, dhe jepja zemrën dijes sime.

18

sepse për ty do të jetë e këndshme t'i ruash në intimitetin tënd dhe t'i kesh të gjitha gati mbi buzët e tua.

19

Me qëllim që besimin tënd ta kesh te Zoti, sot të kam mësuar, po, pikërisht ty.

20

A nuk të kam shkruar në të kaluarën aforizma që kanë të bëjnë me këshillimin dhe diturinë,

21

në mënyrë që të njohësh sigurinë e fjalëve të së vërtetës, me qëllim që t'u përgjigjesh me fjalë të vërteta atyre që të dërgojnë?

22

Mos e vidh të varfërin, sepse është i varfër, dhe mos e shtyp të mjerin te porta,

23

sepse Zoti do të mbrojë çështjen e tyre dhe do t'u heqë jetën atyre që i kanë zhveshur.

24

Mos lidh miqësi me njeriun zemërak dhe mos u shoqëro me njeriun idhnak,

25

që të mos mësosh rrugët e tij dhe të mos gjesh një kurth për shpirtin tënd.

26

Mos u bëj si ata që japin dorën si garanci, që bëhen garant për borxhet e të tjerëve.

27

Në qoftë se nuk ke asgjë me se të paguash, pse duhet të të heqë shtratin poshtë vetes?

28

Mos e luaj kufirin e vjetër, të vendosur nga etërit e tu.

29

A ke parë një njeri të papërtueshëm në punën e tij? Ai do të paraqitet në prani të mbretit dhe nuk do të qëndrojë para njerëzve të humbur.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884