Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Jonah 3

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975