พันธสัญญาเดิม
พันธสัญญาใหม่
Afrikaanse Bybel 1933/1953
← ๙๙

Jeremia 41

๑๐๑ →

'n Psalm. By die lofoffer. Juig voor die HERE, o ganse aarde!

Dien die HERE met blydskap; kom voor sy aangesig met gejubel.

Erken dat die HERE God is: Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide.

Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam.

Want die HERE is goed; sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag.

Thailand Bible 1940
Public Domain: 1940