Bybelkeuse
Ou Testament
Nuwe Testament
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 95

1

Kom, laat ons jubel tot eer van die HERE, laat ons juig ter ere van die rots van ons heil!

2

Laat ons sy aangesig tegemoetgaan met lof, met lofsange Hom toejuig!

3

Want die HERE is 'n grote God, ja, 'n groot Koning bo al die gode.

4

In wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die berge is syne.

5

Aan wie die see behoort wat Hy self gemaak het, en die droë land wat sy hande geformeer het.

6

Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die HERE wat ons gemaak het.

7

Want Hy is onse God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister!

8

Verhard julle hart nie soos by M,riba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie;

9

waar julle vaders My versoek het, My beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het.

10

Veertig jaar het Ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê: Hulle is 'n volk met 'n dwalende hart, en hulle ken my weë nie;

11

sodat Ek in my toorn gesweer het: Waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie!

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou