A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 123

1

  'n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon.

2

  Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres -- so is ons oë op die HERE onse God, totdat Hy ons genadig is.

3

  Wees ons genadig, o HERE, wees ons genadig, want meer as versadig is ons van veragting;

4

  meer as versadig is ons siel van die spot van die oormoediges, van die veragting van die trotsaards!

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou