บริจาค

ที่นี่คุณสามารถบริจาคให้กับเว็บไซต์ของเรา กดปุ่ม Paypal / Bitcoin เพื่อเริ่มกระบวนการ คุณสามารถบริจาคและจำนวนเงินที่คุณต้องการได้ การบริจาคของคุณจะมุ่งไปที่การรักษา Beblia.com ตลอดจนแอพพลิเคชัน Windows 10 และแอนดรอยด์ของเรา


Paypal (บริจาค)

Bitcoin (บริจาค)