దానం

ఇక్కడ మీరు మా సైట్కు విరాళం ఇవ్వవచ్చు. ప్రక్రియ ప్రారంభించడానికి Paypal / Bitcoin బటన్ నొక్కండి. మీరు దానం చేయవచ్చు మరియు మీకు కావలసిన మొత్తం. మీ విరాళం ఈ Beblia.com అలాగే మా Windows 10 మరియు ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్లు నిర్వహించడానికి వెళ్తుంది.


Paypal (దానం)

Bitcoin (దానం)