Προσφέρω

Εδώ μπορείτε να δωρίσετε στον ιστότοπό μας. Πατήστε στο κουμπί Paypal / Bitcoin για να ξεκινήσετε τη διαδικασία. Μπορείτε να δώσετε και το ποσό που θέλετε. Η δωρεά σας θα προχωρήσει στη διατήρηση αυτού του Beblia.com καθώς και των εφαρμογών των Windows 10 και Android.


Paypal (Προσφέρω)

Bitcoin (Προσφέρω)