A A A A A

Awit 1

2

  Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.

Filipino Banal na Bibliya 1905