A A A A A

2 Cronica 1

7

  Nang gabing yaon ay napakita ang Dios kay Salomon, at nagsabi sa kaniya, Hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo.

Filipino Banal na Bibliya 1905