A A A A A

Joosua 16

1

  Ja jooseplastele tuli liisuosa, mis algab Jeeriko Jordanist, Jeeriko veest ida pool ja suundub sealt kõrbe, mis üleneb Jeerikost Peeteli mäestikku.

2

  Peetelist läheb piir Luusi ja kulgeb arklaste maa-alale Atarotti,

3

  laskub alla lääne poole jafletlaste maa-alale kuni alumise Beet-Hooronini ja kuni Geserini, ja selle lõpp on meres.

Eesti Piibel 1739