Kinh Thánh trong một năm


Mười 22


I-sai-a 53:1-12
1. Ai tin điều chúng ta nghe? Ai đã thấy quyền năng CHÚA trong điều ấy?
2. Người lớn lên như một cây non trước mặt CHÚA, như rễ đâm xuống đất khô. Người không có vẻ đẹp hay hình thể để chúng ta lưu ý đến; Trông người không có vẻ gì hấp dẫn đối với chúng ta.
3. Người bị dân tộc ghét bỏ. Người chịu nhiều đau đớn và khốn khổ. Dân chúng không thèm nhìn người. Người bị ghét, thậm chí chúng ta cũng không để ý đến người.
4. Nhưng người đã mang sự khốn khổ chúng ta trên mình và cảm biết sự đau đớn cho chúng ta. Chúng ta thấy sự khốn khổ người và tưởng rằng Thượng Đế trừng phạt người.
5. Nhưng người đã vì tội chúng ta mà mang thương tích; người bị đè bẹp vì điều ác chúng ta làm. Sự trừng phạt người chịu để chúng ta bình phục, và thương tích người mang khiến chúng ta được chữa lành.
6. Tất cả chúng ta đều như chiên lạc; ai đi đường nấy. Nhưng Thượng Đế đã đặt sự trừng phạt trên người về điều ác chúng ta làm.
7. Người bị đánh đập, nhưng không hề nói một lời. Người như chiên bị dắt đến chỗ làm thịt. Người im lặng như chiên đang bị hớt lông; người không hề mở miệng.
8. Người ta hung hăng mang người đi và đối xử bất công cùng người. Dân chúng của người không biết rằng người đã bị giết. Người bị xử tử vì tội lỗi của dân ta.
9. Người ta định chôn người chung với kẻ ác, nhưng người lại được chôn cất với kẻ giàu. Người không làm điều gì sai quấy, và không hề nói dối.
10. Nhưng chính CHÚA khiến cho người bị đè bẹp và làm cho người khốn khổ. CHÚA làm cho đời người như của lễ chuộc lỗi, nhưng người sẽ nhìn thấy dòng dõi mình và sẽ sống lâu. Người sẽ hoàn thành điều CHÚA muốn người làm.
11. “Sau khi người chịu nhiều khốn khổ, người sẽ thấy ánh sáng và thỏa mãn. Đầy tớ trung thành của ta sẽ phục hòa nhiều người lại với Thượng Đế; người sẽ gánh chịu sự trừng phạt của họ.
12. Vì thế ta sẽ khiến người trở thành vĩ nhân giữa vòng nhiều người, và người sẽ san sẻ nhiều điều với những kẻ mạnh. Người sẽ hi sinh mạng sống mình và bị đối xử như tên tội phạm. Nhưng người sẽ gánh tội lỗi của nhiều người và cầu xin sự tha thứ cho những kẻ phạm lỗi.”

I-sai-a 54:1-17
1. CHÚA phán, “Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca lên. Ngươi như đàn bà hiếm con. Hãy ca hát và reo vui lên. Ngươi chưa hề biết đau đẻ, nhưng sẽ đông con hơn đàn bà có chồng.
2. Hãy nới rộng lều ngươi ra; hãy căng cho màn nó rộng thêm. Đừng để chật chội. Hãy nối thêm các dây cột và các cọc lều,
3. vì ngươi sẽ mở rộng bên phải và bên trái. Con cái ngươi sẽ chiếm đoạt các nước khác, Chúng sẽ lại ở trong các thành trước kia bị tiêu diệt.
4. Đừng sợ, vì ngươi sẽ không bị xấu hổ. Đừng e thẹn vì ngươi sẽ không bị sỉ nhục. Ngươi sẽ không còn nhớ điều nhục nhã của mình trước kia; Ngươi sẽ không còn nhớ điều nhơ nhuốc mình khi bị mất chồng.
5. Thượng Đế Đấng dựng nên ngươi là chồng ngươi, Danh Ngài là CHÚA Toàn Năng. Đấng thánh của Ít-ra-en là Đấng Giải Cứu ngươi. Ngài được gọi là Thượng Đế trên khắp đất.
6. Ngươi trước kia như đàn bà bị chồng bỏ, âu sầu buồn bã. Ngươi như người đàn bà lấy chồng sớm rồi bị chồng ruồng bỏ. Nhưng CHÚA đã gọi ngươi thuộc riêng về Ngài,” Thượng Đế ngươi phán vậy.
7. Thượng Đế phán, “Ta đã bỏ ngươi một thời gian ngắn, nhưng vì lòng nhân từ lớn lao, ta sẽ mang ngươi trở về.
8. Ta đã nổi giận và ẩn mặt ta trong một thời gian, nhưng ta sẽ tỏ lòng từ bi đối với ngươi đời đời,” CHÚA là Đấng giải cứu ngươi phán vậy.
9. CHÚA phán, “Đối với ta hôm nay giống như thời Nô-ê. Ta hứa rằng sẽ không sai nước lụt đến trên đất nữa. Cũng vậy, ta hứa sẽ không nổi thịnh nộ với ngươi hay trừng phạt ngươi nữa.
10. Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng tình yêu ta đối với ngươi sẽ không bao giờ dứt; lời hứa hòa bình của ta sẽ không bao giờ hết,” CHÚA là Đấng tỏ lòng từ bi cùng ngươi phán vậy.
11. Tội nghiệp cho thành ngươi. Bão tố đã làm thiệt hại ngươi, ngươi không được an ủi. Nhưng ta sẽ xây ngươi lại bằng cẩm thạch, và dựng nền ngươi lại bằng bích ngọc.
12. Ta sẽ dùng hồng ngọc xây tường ngươi, dùng ngọc lóng lánh nạm cửa, dùng ngọc quí bọc vách ngoài của ngươi.
13. Tất cả con cái ngươi sẽ được CHÚA dạy dỗ, chúng sẽ hưởng hòa bình.
14. Ta sẽ dùng sự công bình xây dựng ngươi. Ngươi sẽ không bị kẻ khác làm hại, nên không có gì phải sợ hãi. Không gì khiến ngươi lo sợ.
15. Ta sẽ không sai ai đến tấn công ngươi, ngươi sẽ đánh bại kẻ muốn tấn công mình.
16. “Nầy, ta làm ra người thợ rèn. Người quạt cho lửa nóng hơn, để chế ra dụng cụ mình cần. Cũng vậy ta làm ra kẻ hủy diệt để hủy diệt.
17. Cho nên không có vũ khí nào chống lại ngươi có thể thắng ngươi được. Ngươi sẽ chứng tỏ rằng những kẻ tố cáo ngươi là quấy. Đó là những điều tốt lành mà kẻ tôi tớ ta hưởng.” CHÚA phán vậy.

Thánh Thi 113:1-4
1. Hãy ca ngợi Chúa! Hỡi các tôi tớ CHÚA, hãy ca ngợi danh Ngài.
2. Danh Chúa đáng được tán tụng từ nay cho đến mãi mãi.
3. Danh Chúa đáng được ca ngợi từ phía mặt trời mọc cho đến phía mặt trời lặn.
4. Chúa được suy tôn trong các quốc gia; vinh quang Ngài lên đến tận các từng trời.

Châm Ngôn 26:17-19
17. Liên can vào chuyện người khác như nắm lỗ tai chó.
18. Như kẻ khùng bắn các tên lửa chết người ra sao
19. thì kẻ gạt người láng giềng rồi bảo, “Tôi chỉ đùa thôi” cũng y như thế.

Ê-phê-sô 3:1-21
1. Cho nên, tôi, Phao-lô, làm tù nhân cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì anh chị em là những người không phải Do-thái.
2. Hẳn anh chị em đã biết rằng Thượng Đế giao cho tôi công tác nầy do ân phúc của Ngài để giúp đỡ anh chị em.
3. Ngài đã bày tỏ chương trình kín giấu của Ngài cho tôi. Trước đây tôi đã đề cập ít nhiều về vấn đề nầy rồi.
4. Nếu đọc thư trước chắc anh chị em thấy rằng tôi hiểu được chương trình kín giấu của Chúa Cứu Thế.
5. Những người sống trong các thời đại trước không được Ngài cho biết chương trình kín giấu ấy; nhưng nay qua Thánh Linh, Thượng Đế đã bày tỏ điều kín giấu nầy cho các thánh đồ và các nhà tiên tri của Ngài.
6. Chương trình kín giấu ấy như sau: Qua Tin Mừng, những người ngoại quốc cũng được hưởng phần thừa kế chung với người Do-thái. Họ thuộc cùng một thân và cùng san sẻ lời hứa mà Thượng Đế đã lập trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
7. Do ân phúc đặc biệt mà Thượng Đế ban cho tôi qua quyền năng Ngài, tôi được làm đầy tớ rao truyền Tin Mừng.
8. Tôi là người thấp kém nhất trong vòng dân Chúa, nhưng Thượng Đế đã ban cho tôi đặc ân nầy, là được rao Tin Mừng về sự giàu có vô hạn của Chúa Cứu Thế cho những người ngoại quốc.
9. Ngài cũng giao cho tôi công tác rao giảng cho mọi người biết về chương trình mầu nhiệm của Ngài, đã được giấu kín từ thuở sáng thế. Ngài là Đấng tạo dựng mọi loài.
10. Mục đích của Ngài là qua hội thánh, các bậc cầm quyền và các thế lực trên trời sẽ hiểu được sự khôn ngoan của Thượng Đế, một sự khôn ngoan đa dạng.
11. Điều ấy cũng phù hợp với mục đích của Ngài từ buổi sáng thế, Ngài đã thực hành chương trình của Ngài qua Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Thế của chúng ta.
12. Trong Chúa Cứu Thế, nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta có thể tự do đến gần Thượng Đế mà không sợ hãi gì.
13. Cho nên tôi khuyên anh chị em đừng nản lòng khi thấy những khổ sở mà tôi đang chịu vì anh chị em. Những khốn khổ của tôi là để mang vinh quang cho anh chị em.
14. Cho nên tôi cúi đầu khẩn nguyện trước mặt Cha
15. vì do Ngài mà mọi gia tộc trên trời và dưới đất đều được đặt tên.
16. Tôi cầu xin Cha đầy vinh hiển giúp anh chị em được mạnh dạn bề trong, qua Thánh Linh của Ngài.
17. Tôi nguyện rằng Chúa Cứu Thế sẽ sống trong lòng anh chị em qua đức tin, và rằng đời sống anh chị em sẽ vững mạnh trong tình yêu, đồng thời được xây dựng trên tình yêu.
18. Tôi cũng cầu xin cho anh chị em và mọi dân thánh của Thượng Đế có được quyền năng am hiểu sự lớn lao về tình yêu Chúa Cứu Thế; cả chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu đó.
19. Tình yêu của Chúa Cứu Thế vượt quá trí hiểu của loài người. Tôi cầu xin cho anh chị em hiểu thấu được tình yêu đó. Lúc ấy anh chị em sẽ đầy dẫy Thượng Đế.
20. Quyền năng của Thượng Đế hoạt động trong chúng ta, nên Ngài có thể làm hơn những điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.
21. Nguyền vinh hiển của hội thánh và của Chúa Cứu Thế thuộc về Ngài đời đời. A-men.