Bir yıl içinde İncil


Ekim 23


Efesliler 3:1-21
1. Bu sebeple ben Pavlus, sizin için dua ediyorum. Biliyorsunuz, Yahudi olmayan sizlere Mesih İsa’yı vazettiğim için hapsedildim.
2. Allah’ın lütfuyla size hizmet etme vazifesi bana verildi; bundan mutlaka haberiniz vardır.
3. Allah evvelce sır olan niyetini vahiy yoluyla bana bildirdi. Bu konu hakkında kısaca yazmıştım.
4. Eğer yazdıklarımı okursanız, Mesih’le ilgili bu sırra nasıl vâkıf olduğumu anlayacaksınız.
5. Geçmişte bu sır insanlıktan gizlendi. Fakat şimdi Allah’ın Ruhu vasıtasıyla Mesih’in mukaddes havarilerine ve peygamberlerine vahyedilmiştir.
6. Sır şudur: Yahudi olsun olmasın, kurtuluş müjdesine inanan herkes Allah’ın nimetlerinden eşit miras alır. Hepsi tek bir topluluk olur; Allah’ın Mesih İsa vasıtasıyla verdiği vaade hepsi ortaktır.
7. Ben de kurtuluş müjdesini vazetmekle vazifelendirildim. Bunu yapabilmem için Allah beni kuvvetlendirdi, bana özel bir mevhibe lütfetti.
8. Allah’ın halkı içinde en önemsizi benim. Yine de Mesih’teki akıl ermez ruhani hazineleri başka halklara müjdeleme imtiyazına mazhar oldum.
9. Allah’ın tasarısının ne olduğunu herkese izah etmekle vazifeliyim. Her şeyi yaratan Allah bu tasarıyı ezelden beri bir sır gibi saklı tutmuştu.
10. Amacı, çok yönlü hikmetini semavî şer güçlere ve önde gelen meleklere cemaati vasıtasıyla şimdiki çağda sergilemekti.
11. Allah bu ezeli amacını, Efendimiz Mesih İsa vasıtasıyla gerçekleştirdi.
12. Mesih sayesinde Allah’ın huzuruna cesaretle ve güvenle çıkabiliriz; çünkü Mesih’e iman ediyoruz.
13. O halde rica ederim, uğrunuza çektiğim sıkıntılar yüzünden cesaretiniz kırılmasın; sıkıntılarım sizin faydanızadır, bunlarla iftihar edin.
14. Bu sebeple, semavî Babamız Allah’ın önünde diz çöküp dua ediyorum.
15. İster gökte ister yerde olsun, bütün müminler ailesi varlığını semavî Babamız Allah’a borçludur.
16. Muhteşem nimetlerin sahibi yüce Allah, kendi Ruhu vasıtasıyla manevî varlığınızı kudretiyle kuvvetlendirsin diye dua ediyorum.
17. İman vasıtasıyla Mesih yüreğinizde yaşasın, hayatınız sevgi üzerinde köklenip temellensin.
18. Allah’ın bütün halkıyla birlikte Mesih’in sevgisinin büyüklüğünü her bakımdan idrak etmenizi dilerim.
19. Sevgisinin sonu yoktur. Mesih’in bu akıl almaz sevgisini tatmanızı ve Allah’ın mükemmel vasıflarıyla dolmanızı dilerim.
20. Allah, içimizde faal olan kudretiyle dileklerimizi ya da hayallerimizi kat kat aşan işler yapmaya kadirdir.
21. Müminler cemaati ve Mesih İsa vasıtasıyla bütün nesiller boyunca, ebetler ebedince O’na hamtlar olsun! Âmin.