Bible in one year
May 25


1 Samuel 4:1-21
1. Samuele a bolela le Baisiraele ka moka. Ke moka Baisiraele ba yo gahlana le Bafilisita ntweng; ba hloma mešaša go bapa le Ebenetsere, gomme Bafilisita ba hloma mešaša kua Afeke.
2. Bafilisita ba ipopa ngatana gore ba yo lwa le Baisiraele, ntwa ya ba e šoro mo Bafilisita ba ilego ba fenya Baisiraele, ba bolaya banna ba dikete tše nne (4 000) moo go bego go lwelwa gona.
3. Ge bahlabani ba boetše mešašeng, banna ba bagolo ba Isiraele ba re: “Ke ka baka la’ng lehono Jehofa a re lesa re fenywa ke Bafilisita? A re tšeeng areka ya kgwerano ya Jehofa yeo e lego kua Shilo, e be go rena gore e tle e re phološe diatleng tša manaba a rena.”
4. Gwa romelwa batho Shilo ba yo tšea areka ya kgwerano ya Jehofa wa madira yo a dutšego godimo ga bakerubi. Barwa ba babedi ba Eli e lego Hofini le Finease ba be ba le moo le areka ya kgwerano ya Modimo wa therešo.
5. Ya re ge areka ya kgwerano ya Jehofa e fihla mešašeng, Baisiraele ka moka ba goa ka mogoo o mogolo, moo lefase le ilego la huduega.
6. Bafilisita ba kwa mogoo woo o mogolo gomme ba re: “Mogoo woo o mogolo wo o kwagalago mešašeng ya Baheberu ke wa eng?” Mafelelong ba lemoga gore areka ya Jehofa e tlišitšwe mešašeng.
7. Bafilisita ba tšhoga ba re: “Modimo o tlile mešašeng!” Ba buša ba re: “Re ba madimabe, ka gobane selo sa go swana le se ga se sa ka sa direga peleng!
8. Re ba madimabe! Ke mang yo a tlago go re phološa seatleng sa Modimo yo o mogolo? Ke yena Modimo yo a otlilego Egipita ka mehuta e sa swanego ya go bolaya kua lešokeng.
9. Ebang le sebete le tieng matla lena Bafilisita, e le gore le se ke la hlankela Baheberu go etša kamoo ba le hlanketšego ka gona; le tie matla gomme le lwe!”
10. Bafilisita ba lwa gomme ba fenya Baisiraele, yo mongwe le yo mongwe a tšhabela tenteng ya gagwe; go ile gwa bolawa batho ba bantši kudu mo banna ba Isiraele ba dikete tše masometharo (30 000) bao ba sepelago ka maoto ba ilego ba bolawa.
11. Areka ya Modimo ya thopša, gomme barwa ba babedi ba Eli e lego Hofini le Finease ba bolawa.
12. Monna yo mongwe wa Benjamini a tšhaba ntweng gomme a fihla Shilo lona letšatšing leo, diaparo tša gagwe di gagogane e bile a na le ditšhila hlogong.
13. Ge monna yoo a fihla moo, a hwetša Eli a dutše sedulong ka thoko ga tsela, a beile mokganya phatleng, ka gobane pelo ya gagwe e be e thothomela ka baka la areka ya Modimo wa therešo. Monna yoo a ya motseng a yo bega taba yeo e diregilego gomme motse ka moka wa lla.
14. Eli a kwa mogoo wa sello. A re: “Na modumo wo wa khuduego ke wa eng?” “Monna yoo a itlhaganela gore a tsene a begele Eli.”
15. (Eli o be a na le nywaga e masomesenyane-seswai, a foufetše a se sa hlwa a kgona go bona.)
16. Monna yoo a re go Eli: “Ke tšwa ntweng, ke tšhabile gona moo lehono.” Ge a re’alo Eli a re: “Go diregile’ng, morwa wa ka?”
17. Motlišaditaba a araba a re: “Baisiraele ba tšhabile Bafilisita, le gona setšhaba se fentšwe o šoro; barwa ba gago ba babedi e lego Hofini le Finease le bona ba hwile gomme areka ya Modimo wa therešo yona e thopilwe.”
18. Ya re ge a bolela ka areka ya Modimo wa therešo, Eli a wa ka sa morago sedulong seo se bego se le hleng ga kgoro, molala wa gagwe wa robega gomme a hwa, ka gobane o be a tšofetše e bile e le yo mokoto; o bile moahlodi wa Isiraele ka nywaga e masomenne.
19. Ngwetši ya gagwe, e lego mosadi wa Finease o be a imile a le kgauswi le go belega, a kwa pego ya gore areka ya Modimo wa therešo e thopilwe le gore ratswalagwe le monna wa gagwe ba hwile. Ge a ekwa seo a šokwa a belega, ka gobane dihlabi tša gagwe tša pelego di mo wetše a sa letela.
20. Ge mosadi wa Finease a ehwa, basadi bao ba bego ba eme hleng ga gagwe ba re: “O se ke wa boifa, ka gobane o belege morwa.” A se arabe gomme a se eleletše ka seo.
21. A rea mošemanyana yoo leina la Ikabodi, a re: “Letago le tlogile Isiraele la ya bothopša,” se ke ka gobane areka ya Modimo wa therešo e thopilwe gomme ratswalagwe le monna wa gagwe ba hwile.

1 Samuel 5:1-12
1. Bafilisita ba tšea areka ya Modimo wa therešo kua Ebenetsere ba e tliša Ashidodo.
2. Ba tšea areka ya Modimo wa therešo ba e tliša ntlong ya Dagoni, ba e emiša hleng ga Dagoni.
3. Baashidodo ba tsoga ka masa letšatšing le le latelago, ba hwetša Dagoni a wetše fase ka sefahlego pele ga areka ya Jehofa. Ba tšea Dagoni ba mmušetša bodulong bja gagwe.
4. Ge ba tsoga ka masa letšatšing le le latelago, ba hwetša Dagoni a wetše fase ka sefahlego pele ga areka ya Jehofa, hlogo ya Dagoni le diatla tša gagwe di ripegile di wetše serepoding sa tempele ya Dagoni. Go be go šetše mmele feela.
5. Ke ka baka leo baperisita ba Dagoni le bohle bao ba tsenago ntlong ya Dagoni ba sa gatego serepoding sa tempele ya Dagoni kua Ashidodo go fihla le lehono.
6. Seatla sa Jehofa sa imela Baashidodo. A tšhoša a ba a otla Ashidodo le dilete tša yona ka dikaku.
7. Ge batho ba Ashidodo ba bona seo se diregilego ba re: “Tlošang areka ya Modimo wa Isiraele mo go rena, ka gobane seatla sa gagwe se thatafaletše rena le modimo wa rena Dagoni.”
8. Ba romela batho gore ba yo kgoboketša dikgošana ka moka tša Bafilisita gomme ba re go tšona: “Re tlo dira’ng ka areka ya Modimo wa Isiraele?” Bona ba re: “Areka ya Modimo wa Isiraele a e išwe Gathe.” Ke moka ba iša areka ya Modimo wa Isiraele moo.
9. Ya re ge ba e išitše moo Gathe, seatla sa Jehofa sa wela motse woo sa tliša kgakanego e kgolo. Modimo a otla batho ba motse go tloga ka yo monyenyane go fihla ka yo mogolo, gomme ba tšwa dikaku.
10. Ba romela areka ya Modimo wa therešo Ekirone. Ya re ge areka ya Modimo wa therešo e tlile Ekirone, Baekirone ba goeletša ba re: “Ba re tlišeditše areka ya Modimo wa Isiraele gore ba re bolaye!”
11. Ba romela batho gore ba yo kgoboketša dikgošana ka moka tša Bafilisita gomme ba re: “Tlošang areka ya Modimo wa Isiraele le e bušetše mo e tšwago gona gore le se re bolaye.” Motse ka moka o be o gakanegile wa go iša lehung; seatla sa Modimo wa therešo se be se imetše motse woo,
12. batho bao ba sego ba hwa ba otlwa ka dikaku. Sello sa motse sa go llela go thušwa sa hlatlogela magodimong.

Psalms 54:1-7
1. Mphološe ka leina la gago, hle Modimo, O nkemelele ka matla a gago.
2. Ekwa thapelo ya ka, hle Modimo; Sekegela dipolelo tša molomo wa ka tsebe.
3. Gobane go na le bašele bao ba ntsogetšego matla, Le dinkgwete tšeo di tsomago moya wa ka. Ga se ba bea Modimo ka pele ga bona. Se?lah.
4. Bonang! Modimo ke mothuši wa ka; Jehofa o na le bao ba thekgago moya wa ka.
5. O tla bušetša manaba a ka bobe bja bona; O tla a tswalela melomo ka therešo ya gago.
6. Ke tla go direla sehlabelo ka go rata. Wena Jehofa, ke tla reta leina la gago, gobane ke mo gobotse.
7. Gobane o ntlhakodišitše ditlalelong tšohle, Gomme leihlo la ka le bone ge manaba a ka a ewa.

Proverbs 15:12-13
12. Mokweri ga a rate yo a mo kgalemelago. A ka se ye go ba bohlale.
13. Pelo e thabilego e ediša sefahlego, eupša moya o a nyama ge pelo e kwele bohloko.

Luke 21:1-19
1. Bjale ge a lebelela a bona bahumi ba lahlela dimpho tša bona ka bobolokelong bja matlotlo.
2. Ke moka a bona mohlologadi wa mohloki a lahlela ditšheletiana tša tšhipi tše pedi tša theko e nyenyane kudu,
3. gomme a re: “Ruri ke a le botša: Mohlologadi yo gaešita le ge a diila, o lahletše go feta kamoo bohle ba lahletšego.
4. Gobane ba ka moka ba lahletše dimpho ba ntšha go tše di ba tlaletšego, eupša mosadi yo bohloking bja gagwe, o lahletše sohle seo a bego a iphediša ka sona.”
5. Ka morago, ge ba bangwe ba be ba bolela ka tempele, kamoo e kgabišitšwego ka gona ka maswika a mabotse le ka dilo tše di neetšwego,
6. a re: “Ge e le ka dilo tše tšeo le di bonago, matšatši a tla tla ao ka ona go sego leswika le le tlago go tlogelwa mo le le godimo ga leswika le lengwe la se ke la wišwa.”
7. Ke moka ba mmotšiša, ba re: “Morutiši, dilo tše ge e le gabotse di tla direga neng, le gona pontšho ya ge dilo tše di tla direga e tla ba efe?”
8. Yena a re: “Bonang gore le se ke la forwa, gobane ba bantši ba tla tla ka leina la ka ba re: ‘Ke nna yena’ le gore: ‘Nako e swanetšego e batametše.’ Lena le se ke la ba latela.
9. Go feta moo, ge le ekwa ka dintwa le meferefere, le se ke la tšhoga. Gobane dilo tše di swanetše go direga pele, eupša bofelo ga bo be gona gateetee.”
10. Ke moka a re go bona: “Setšhaba se tla tsogela setšhaba gomme mmušo wa tsogela mmušo,
11. go tla ba le ditšhišinyego tše dikgolo tša lefase, go be le leuba la malwetši le tlhaelelo ya dijo lefelong le lengwe ka morago ga le lengwe, le gona go tla bonagala dilo tše di boifišago le dipontšho tše dikgolo go tšwa legodimong.
12. “Eupša pele ga tše ka moka, batho ba tla le swara ba le tlaiše, ba le gafele disinagogeng le dikgolegong. Le tla gogelwa pele ga dikgoši le babuši ka baka la leina la ka.
13. Se se tla feleletša ka gore le be le sebaka sa go nea bohlatse.
14. Ka baka leo, phethang dipelong tša lena gore le se ke la dula le nagana e sa le pele kamoo le tlago go itwela ka gona,
15. gobane ke tla le nea mantšu ao le tlago go a bolela gotee le bohlale tšeo baganetši ba lena ka moka ba ka se kgonego go di ganetša goba go di ngangiša.
16. Go feta moo, le tla gafša gaešita le ke batswadi, bana babo lena, metswalo le bagwera gomme ba tla bolaya ba bangwe ba lena,
17. le gona le tla ba ba hloilwego ke batho bohle ka baka la leina la ka.
18. Lega go le bjalo, ga go moriri wa dihlogo tša lena wo o tlago go lahlega.
19. Ka go kgotlelela ga lena, le tla rua meoya ya lena.