Bible in one year
July 20


1 Likronike 26:1-32
1. Dihlopha tša baletakgoro šidi: Go Bakora, e be e le Meshelemia morwa wa Kore go tšwa go barwa ba Asafa.
2. Meshelemia yena barwa ba gagwe še ba: Wa leitšibulo e be e le Sakaria, wa bobedi e le Jediale, wa boraro e le Sebadia, wa bone e le Jathiniele,
3. wa bohlano e le Elama, wa botshelela e le Jehohanani gomme wa bošupa e le Elieho-enai.
4. Barwa ba Obede-edomo še ba: Wa leitšibulo e be e le Shemaya, wa bobedi e le Jehosabadi, wa boraro e le Joa, wa bone e le Sakara, wa bohlano e le Nethanele,
5. wa botshelela e le Amiele, wa bošupa e le Isakara gomme wa seswai e le Peulethai; ka gobane Modimo o be a mo šegofaditše.
6. Morwa wa gagwe e lego Shemaya o be a belegetšwe barwa bao e bego e le babuši ba ntlong ya tatago bona, gobane ba be ba na le bokgoni, e le bagale.
7. Barwa ba Shemaya e be e le Othini, Refaele, Obede le Elisabadi yoo bana babo e lego Elihu le Semakia e bego e le banna bao ba nago le bokgoni.
8. Ba ka moka e be e le barwa ba Obede-edomo; bona, barwa ba bona le bana babo bona, e le banna bao ba nago le bokgoni le matla a go dira tirelo; e le ba masometshela-pedi ba Obede-edomo.
9. Meshelemia o be a na le barwa le bana babo, e le banna bao ba nago le bokgoni gomme e le ba lesomeseswai.
10. Hosa yo a tšwago go barwa ba Merari o be a na le barwa. Shimiri e be e le hlogo, eupša le ge e be e se leitšibulo, tatagwe o ile a mmea gore e be hlogo;
11. wa bobedi e be e le Hilikia, wa boraro e le Tebalia gomme wa bone e le Sakaria. Barwa ba Hosa ka moka le bana babo e be e le ba lesometharo.
12. Go dihlopha tše tša baletakgoro, dihlogo di be di na le boikarabelo bjo bo swanago le bja bana babo tšona, e lego bja go hlankela ntlong ya Jehofa.
13. Ka gona ba ile ba direla yo monyenyane le yo mogolo matengwa ka go swana go ya ka mašika a botatago bona, ba a direla dikgoro tše di fapafapanego.
14. Ke moka letengwa la ka bohlabela la wela go Shelemia. Morwa wa gagwe Sakaria, e lego moeletši yo a nago le temogo, ba mo direla matengwa gomme letengwa la gagwe la tšwela ka leboa.
15. La Obede-edomo le ile la tšwela ka borwa gomme barwa ba gagwe ba be ba na le dintlo tša polokelo.
16. La Shupima le la Hosa a ile a tšwela ka bodikela kgauswi le Kgoro e bitšwago Shalekete tseleng e kgolo yeo e rotogago gomme sehlopha sa go hlapetša se be se lebane le sehlopha se sengwe sa go hlapetša;
17. ka bohlabela go be go na le Balefi ba tshelelago; ka letšatši go be go eba ba bane ka leboa; ka letšatši go eba ba bane ka borwa; dipolokelong go be go eba ka babedi ka babedi;
18. bakeng sa mathudi a lego ka bodikela, e be e le ba bane tseleng e kgolo gomme mathuding e le ba babedi.
19. Tše e be e le dihlopha tša baletakgoro tša barwa ba Bakora le tša barwa ba Merari.
20. Ge e le mabapi le Balefi, Ahija o be a okametše matlotlo a ntlo ya Modimo wa therešo le matlotlo a dilo tšeo di kgethagaditšwego.
21. Go barwa ba Ladana, e lego barwa ba Mogerishone wa moloko wa Ladana, e lego dihlogo tša mašika a botatago Ladana wa Mogerishone, e be e le Jehieli.
22. Barwa ba Jehieli e lego Sethama le Joele ngwanabo, ba be ba okametše matlotlo a ntlong ya Jehofa.
23. Go Baamorama, Baitsehara, Baheburone le Bausiele,
24. mohlokomedi wa dipolokelo e be e le Shebuele morwa wa Gerishome morwa wa Moshe.
25. Ge e le mabapi le bana babo, go Eliesere e be e le morwa wa gagwe Rehabia, yena morwa wa gagwe e le Jeshaya, yena morwa wa gagwe e le Jorame, yena morwa wa gagwe e le Sikiri gomme yena morwa wa gagwe e le Shelomotha.
26. Shelomotha yo le bana babo ba be ba okametše matlotlo ka moka a dilo tšeo di kgethagaditšwego, e lego tšeo kgoši Dafida le dihlogo tša mašika a botatago bona, le balaodi ba ba dikete le ba ba makgolo gotee le balaodi ba madira ba di kgethagaditšego.
27. Ba tšere tša dintweng le tšeo e lego dithebola ba di kgethagatša gore ba hlokomele ntlo ya Jehofa.
28. Ba tšea le tšohle tšeo di kgethagaditšwego ke Samuele wa mmoni, Saulo morwa wa Kishe, Abenere morwa wa Nere le Joaba morwa wa Tseruya. Tšohle tšeo di bego di kgethagaditšwe ke motho le ge e le ofe di be di okametšwe ke Shelomithe le bana babo.
29. Go Baitsehara bao ba bego ba dira mediro ya ka kua ntle ga ntlo ya Modimo, e be e le Kenania le barwa ba gagwe, bona e le bahlankedi le baahlodi Isiraeleng.
30. Go Baheburone, bao ba bego ba laola Isiraele seleteng sa Noka ya Jorodane ka bodikela bakeng sa modiro ka moka wa Jehofa le tirelo ya kgoši, e be e le Hashabia le bana babo, e lego banna bao ba nago le bokgoni gomme e le ba sekete-makgološupa (1 700).
31. Go Baheburone, Jerija e be e le yena hlogo ya Baheburone ka meloko ya bona go ya ka borakgolokhukhu ba bona. Ngwageng wa masomenne wa bogoši bja Dafida, go ile gwa tsongwa bagale le banna ba matla gare ga Baheburone, bona ba hwetšwa kua Jatsera yeo e lego Gileada.
32. Bana babo, e lego banna bao ba nago le bokgoni, e be e le ba dikete tše pedi-makgološupa (2 700), e le dihlogo tša mašika a botatago bona. Ka gona kgoši Dafida a ba abela gore ba okamele Barubeni, Bagada le seripa sa moloko wa Bamanase tabeng e nngwe le e nngwe ya mabapi le Modimo wa therešo le ya mabapi le kgoši.

1 Likronike 27:1-34
1. Ge e le palo ya barwa ba Isiraele, tšona dihlogo tša mašika a botatago tšona le balaodi ba ba dikete le ba ba makgolo gotee le bahlankedi ba bona bao ba bego ba hlankela kgoši tabeng e nngwe le e nngwe ya mabapi le dihlopha tša bao ba bego ba tsena e bile ba etšwa kgwedi e nngwe le e nngwe dikgweding ka moka tša ngwaga, sehlopha se sengwe le se sengwe sa bona se be se na le ba dikete tše masomepedi-nne (24 000).
2. Sehlopha sa pele sa kgwedi ya pele se be se okametšwe ke Jashobeama morwa wa Sabadiele, gomme sehlopheng seo sa gagwe go be go na le ba dikete tše masomepedi-nne (24 000).
3. Ba bangwe ba barwa ba Peretse e be e le dihlogo tša balaodi ba madira. Le bona ba be ba hlankela kgweding ya pele.
4. Sehlopha sa kgwedi ya bobedi se be se okametšwe ke Dodai wa Moahohi. Mikilothe e be e le moetapele wa sona, gomme sehlopheng seo sa gagwe go be go na le ba dikete tše masomepedi-nne (24 000).
5. Molaodi wa sehlopha sa boraro sa tirelo kgweding ya boraro e be e le Benaya morwa wa Jehoyada moperisita yo mogolo, gomme sehlopheng seo sa gagwe go be go na le ba dikete tše masomepedi-nne (24 000).
6. Benaya yo e be e le mogale wa ba masometharo e bile e le molaodi wa ba masometharo; sehlopha sa gagwe se be se okametšwe ke morwa wa gagwe Amisabadi.
7. Molaodi wa sehlopha sa bone kgweding ya bone e be e le Asahele ngwanabo Joaba, gomme ka morago ga gagwe molaodi ya ba morwa wa gagwe Sebadia. Sehlopheng seo sa gagwe go be go na le ba dikete tše masomepedi-nne (24 000).
8. Molaodi wa sehlopha sa bohlano kgweding ya bohlano e be e le Shamahuthi wa Moisiraya, gomme sehlopheng seo sa gagwe go be go na le ba dikete tše masomepedi-nne (24 000).
9. Molaodi wa sehlopha sa botshelela kgweding ya botshelela e be e le Ira morwa wa Ikeshe wa Mothekoa, gomme sehlopheng seo sa gagwe go be go na le ba dikete tše masomepedi-nne (24 000).
10. Molaodi wa sehlopha sa bošupa kgweding ya bošupa e be e le Heletse wa Mopeloni wa barwa ba Efuraime, gomme sehlopheng seo sa gagwe go be go na le ba dikete tše masomepedi-nne (24 000).
11. Molaodi wa sehlopha sa seswai kgweding ya seswai e be e le Sibekai wa Mohusha wa moloko wa Batsera, gomme sehlopheng seo sa gagwe go be go na le ba dikete tše masomepedi-nne (24 000).
12. Molaodi wa sehlopha sa senyane kgweding ya senyane e be e le Abi-esere wa Moanathothe wa Babenjamini, gomme sehlopheng seo sa gagwe go be go na le ba dikete tše masomepedi-nne (24 000).
13. Molaodi wa sehlopha sa lesome kgweding ya lesome e be e le Maharai wa Monetofa wa moloko wa Batsera, gomme sehlopheng seo sa gagwe go be go na le ba dikete tše masomepedi-nne (24 000).
14. Molaodi wa sehlopha sa lesometee kgweding ya lesometee e be e le Benaya wa Mopirathone wa barwa ba Efuraime, gomme sehlopheng seo sa gagwe go be go na le ba dikete tše masomepedi-nne (24 000).
15. Molaodi wa sehlopha sa lesomepedi kgweding ya lesomepedi e be e le Heledai wa Monetofa wa barwa ba Othiniele, gomme sehlopheng seo sa gagwe go be go na le ba dikete tše masomepedi-nne (24 000).
16. Go bao ba bego ba okametše meloko ya Isiraele, go Barubeni moetapele e be e le Eliesere morwa wa Sikiri; go Basimeone e le Shefatia morwa wa Maaka;
17. go wa Lefi e le Hashabia morwa wa Kemuele; go wa Arone e le Tsadoko;
18. go wa Juda e le Elihu, e lego yo mongwe wa bana babo Dafida; go wa Isakara e le Omiri morwa wa Mikaele;
19. go wa Sebulone e le Ishimaya morwa wa Obadia; go wa Nafutali e le Jerimothe morwa wa Atsiriele;
20. go barwa ba Efuraime e le Hoshea morwa wa Asasia; go seripa sa moloko wa Manase e le Joele morwa wa Pedaya;
21. go seripa se sengwe sa moloko wa Manase kua Gileada e le Ido morwa wa Sakaria; go wa Benjamini e le Jaasiele morwa wa Abenere;
22. ge e le go wa Dani e le Asarele morwa wa Jerohama. Tše e be e le dikgošana tša meloko ya Isiraele.
23. Dafida ga se a bala palo ya ba go tloga ka nywaga e masomepedi go ya tlase, ka gobane Jehofa o be a holofeditše gore o tla atiša Isiraele bjalo ka dinaledi tša magodimo.
24. Joaba morwa wa Tseruya yena o be a thomile go bala batho, eupša a se fetše. Modimo o ile a galefela Isiraele, ke moka palo yeo ya se tsene pegong ya ditaba tša mehleng ya Kgoši Dafida.
25. Matlotlo a kgoši a be a okametšwe ke Asimafete morwa wa Adiele. Jonathane morwa wa Usia yena o be a okametše matlotlo a mašemong, a metseng, a metsaneng le ao a lego dibong.
26. Bao ba šomago mašemong, e lego bao ba bego ba lema mmu, ba be ba okametšwe ke Esiri morwa wa Kelubu.
27. Dirapa tša merara di be di okametšwe ke Shimei wa Morama; dipolokelo tša beine dirapeng tša merara tšona di be di okametšwe ke Sabadi wa Moshifimothe.
28. Mehlware le dihlare tša mesikamore tšeo di bego di le Shefela di be di okametšwe ke Baali-hanana wa Mogedere; dipolokelo tša makhura tšona di be di okametšwe ke Joashe.
29. Mehlape ya dikgomo yeo e bego e fula kua Sharona e be e okametšwe ke Shitirai wa Mosharona; mehlape ya dikgomo yeo e bego e le meeding yona e be e okametšwe ke Shafata morwa wa Adilai.
30. Dikamela di be di okametšwe ke Obila wa Moishimaele; dipokolo tše ditshadi tšona di be di okametšwe ke Jehediya wa Momerone.
31. Mehlape ya dihuswane e be e okametšwe ke Jasisi wa Mohagari. Ba ka moka e be e le baokamedi ba dithoto tša Kgoši Dafida.
32. Jonathane ngwana wa ngwanabo Dafida e be e le moeletši, e le monna wa kwešišo, e bile e le mongwaledi; Jehiele morwa wa Hakimone yena o be a hlokomela barwa ba kgoši.
33. Ahithofele e be e le moeletši wa kgoši; Hushai wa Moarakhi yena e be e le mogwera wa kgoši.
34. Ka morago ga Ahithofele, baeletši ya ba Abiathara le Jehoyada morwa wa Benaya; Joaba e be e le molaodi wa madira a kgoši.

Lipesaleme 78:56-66
56. Ba leka Modimo Yo Godimodimo le go rabela go yena, Ba se lote dikgopotšo tša gagwe.
57. Le gona ba ile ba hlanoga le go dira tša boradia go etša borakgolokhukhu ba bona; Ba retologa go etša bora bjo bo hlephilego.
58. Ba mo kgopiša ka mafelo a bona a phagamego, Ba mo hufegiša ka diswantšho tša bona tše di betlilwego.
59. Modimo a kwa seo gomme a galefa o šoro, Ke moka a nyatša Isiraele e le ruri.
60. Mafelelong a tlogela taberenakele ya Shilo, E lego tente yeo a bego a dula go yona gare ga batho ba lefaseng.
61. A iša seka sa matla a gagwe bothopša Gomme seka sa botse bja gagwe a se gafela seatleng sa lenaba.
62. A gafela batho ba gagwe tšhošeng, Gomme a galefela bohwa bja gagwe o šoro.
63. Masogana a gagwe a jewa ke mollo, Dikgarebe tša gagwe tšona tša se opelelwe dikoša tša lenyalo.
64. Ge e le baperisita ba gagwe bona ba wišitšwe ke tšhoša, Bahlologadi ba bona ba se lle.
65. Ke moka Jehofa a tsoga bjalo ka ge eka o be a robetše, Go etša mogale yo a hlaphogelwago beineng.
66. A bolaya manaba a gagwe a a šetše morago; A a goboša go iša mehleng ya neng le neng.

Liproverbia 20:4-5
4. Sebodu se ka se leme ka baka la marega; se tla be se kgopela nakong ya puno, eupša se ka se hwetše selo.
5. Morero pelong ya monna o etša bodiba, eupša o tla utollwa ke monna wa temogo.

Liketso 10:1-23
1. Bjale Kesarea go be go na le monna yo mongwe yo a bego a bitšwa Koronelio, tona ya madira ya mphato o bitšwago wa Italia.
2. E be e le monna wa borapedi le yo a boifago Modimo. Bohle ba ntlo ya gagwe le bona ba be ba le bjalo; yena o be a nea batho dimpho tše dintši tša kgaugelo le go lopa Modimo ka dinako tšohle.
3. Mo e ka bago ka iri ya senyane ya letšatši a bona gabotse pono ya morongwa wa Modimo a etla go yena gomme a re: “Koronelio!”
4. Koronelio a mo lebelela a tšhogile, a mmotšiša a re: “Ke’ng Morena?” Yena a re go yena: “Dithapelo tša gago le dimpho tša gago tša kgaugelo di rotogetše pele ga Modimo gore e be kgopotšo.
5. Bjale romela batho Jopa ba yo bitša Simone yo a reetšwego la Petro.
6. Monna yo o amogetšwe ke Simone yo e lego mošogi wa matlalo, yo a bego a na le ntlo hleng ga lewatle.”
7. Gateetee ge morongwa yo a boletšego le yena a tlogile, a bitša ba babedi ba bahlanka ba gagwe le mohlabani yo e lego morapedi yo a bego a dula a mo hlankela,
8. ke moka a ba laodišetša se sengwe le se sengwe gomme a ba roma Jopa.
9. Letšatšing le le latelago ge ba dutše ba tšwela pele ka leeto la bona e bile ba batamela motseng, Petro a namela ka godimo ga ntlo mo e ka bago ka iri ya botshelela go yo rapela.
10. Eupša a swarwa ke tlala kudu gomme a nyaka go ja. Ge ba sa dutše ba lokišetša dijo, a bona pono
11. gomme a bona legodimo le bulega ke moka sebjana sa mohuta o itšego se fologa bjalo ka lešela le legolo la linene le theošetšwa lefaseng ka dintlha tša lona tše nne;
12. ka go sona go be go na le mehuta ka moka ya diphoofolo tša maoto a mane le digagabi tša lefase le dinonyana tša legodimo.
13. Ke moka lentšu la re go yena: “Tsoga Petro, o hlabe o je!”
14. Eupša Petro a re: “Le gatee Morena, gobane le ka mohla ga se ka ka ka ja selo le ge e le sefe se se šilafetšego le se sa hlwekago.”
15. Lentšu la buša la bolela le yena ka lekga la bobedi la re: “Kgaotša go bitša dilo tše Modimo a di hlwekišitšego gore di šilafetše.”
16. Lentšu leo la kwagala ka lekga la boraro gomme gateetee sebjana sa bušetšwa legodimong.
17. Bjale ge Petro a sa gakantšhitšwe ke seo se ka bago se bolelwa ke pono yeo a e bonego, a bona banna bao ba romilwego ke Koronelio bao ba bego ba botšišitše gore ntlo ya Simone e kae; banna bao ba be ba eme kgorong.
18. Ba goeletša gomme ba botšiša ge e ba Simone yo a reetšwego la Petro a amogetšwe moo.
19. Ge Petro a be a sa naganišiša ka pono yeo, moya o mokgethwa wa re: “Bona! Banna ba bararo ba a go nyaka.
20. Ka gona ema o theogele lebatong la ka tlase gomme o sepele le bona, o se ke wa belaela le gatee gobane ke ba romile.”
21. Ka gona, Petro a theogela lebatong la ka tlase go banna bao, a re: “Bonang! Ke nna yo le mo nyakago. Ke ka baka la’ng le tlile mo?”
22. Bona ba re: “Koronelio tona ya madira, e lego monna wa go loka le yo a boifago Modimo le yo a bolelwago gabotse ke setšhaba ka moka sa Bajuda, o neilwe ditaelo tše di tšwago go Modimo ke morongwa yo mokgethwa gore a tliše lentšu la gore o bitšwe o tle ntlong ya gagwe go tlo kwa dilo tšeo o tlago go di bolela.”
23. Ka gona, a ba laletša gore ba tsene gomme ya ba baeng ba gagwe. Letšatšing le le latelago a tsoga a sepela le bona gomme ba bangwe ba bana babo bao ba bego ba etšwa Jopa ba tloga le yena.