Bible in one year


October 22


Esaia 53:1-12
1. Ke mang yo a dumetšego seo re se kwelego? Le gona Jehofa o utolletše bomang matla a gagwe?
2. O tla tšwelela go etša thabe pele ga yoo, a etša modu nageng e se nago meetse. Ga a na ponagalo e kgahlišago le ge e le letago; ge re mmona, e ka se be ka ponagalo yeo re ka mo ratago a le ka yona.
3. O ile a nyatšwa le go phengwa ke batho, motho yo a tsebago mahloko le go tlwaelana le bolwetši. Yo re mo furaletšego e le gore re se ke ra lebelela sefahlego sa gagwe. O ile a nyatšwa gomme re mo tšere e le yo e sego wa bohlokwa.
4. Ruri malwetši a rena o ile a a rwala; ge e le mahloko a rena o a šikere. Lega go le bjalo rena re mo tšere e le yo a otlilwego, a itiwa le go hlokofatšwa ke Modimo.
5. Eupša o ile a hlabja ka baka la go tshela ga rena molao; o ile a šilakanywa ka baka la diphošo tša rena. Go otlwa ga gagwe go be go reretšwe gore re be le khutšo, le gona ka baka la dintho tša gagwe re fodišitšwe.
6. Ka moka ga rena re ile ra ralala go etša dinku; yo mongwe le yo mongwe a leba tseleng ya gagwe; Jehofa o dirile gore diphošo tša rena ka moka di be go yena yoo.
7. O be a gateletšwe, fela o ile a ikgafela go hlakišwa; lega go le bjalo ga se a ka a bula molomo wa gagwe. O ile a tlišwa tlhabong go etša nku; go etša nku ya tshadi yeo e homotšego pele ga bakoti ba yona, le yena a ka se ahlamiše molomo wa gagwe.
8. O be a gateletšwe gomme a tlošwa ntle le gore a ahlolwe ka toka; ke mang yo a ka itshwenyago ka ditaba ka botlalo tša moloko wa gagwe? O ile a kgaolwa nageng ya ba ba phelago. O ile a otlwa ka baka la go tshela ga batho ba ka molao.
9. Ge a ehwa, o tla dira gore lebitla la gagwe le be gare ga ba kgopo le bahumi, go sa šetšwe gore ga se a dira bošoro le gore ga se gwa hwetšwa bofora molomong wa gagwe.
10. Eupša Jehofa yena o ratile gore a mo šilakanye; o dirile gore a babje. Modimo, ge o ka neela moya wa gagwe e le sebego sa molato, yena o tla bona bana ba gagwe, o tla telefatša matšatši a gagwe gomme seo se kgahlago Jehofa se tla atlega ka seatla sa gagwe.
11. Ka baka la go tshwenyega ga moya wa gagwe o tla bona, a kgotsofala. Ka tsebo ya gagwe moloki, mohlanka wa ka, o tla tlišetša batho ba bantši boemo bja go loka; yena o tla rwala diphošo tša bona.
12. Ka baka leo ke tla mo nea karolo le ba bantši, o tla abaganya dithebola le bagale ka gobane o tšholotše moya wa gagwe go fihla lehung, le gona o badilwe le batshedi ba molao; yena o ile a rwala sebe sa ba bantši, a phophothela batshedi ba molao.

Esaia 54:1-17
1. “Goelela ka lethabo, wena mosadi wa moopa yo a sa kago a belega! Hlalala o hlabe mokgoši wa lethabo gomme o hlabe mokgolokwane, wena yo a sa kago a ba le mahloko a pelego, ka gobane bana ba yo a lahlilwego ke ba bantši kudu go feta bana ba mosadi yo a nago le monna,” go boletše Jehofa.
2. “Katološa tente ya gago. Anke o ahlamiše diseila tša tente tša taberenakele ya gago e kgolo. O se ke wa tšhaba. Dira dithapo tša ditente tša gago e be tše ditelele gomme o tseme dimapolo tšeo tša tente ya gago ka go tia.
3. O tla nabela ka go le letona le ka go le letshadi, gomme bana ba gago ba tla thopa le ditšhaba, e bile ba tla dula le metseng ya mašope.
4. O se ke wa boifa, ka gobane o ka se hlabišwe dihlong; o se ke wa ikwa o kokobeditšwe, ka gobane o ka se nyamišwe. O tla lebala le dihlong tša mehleng ya bofseng bja gago, le kgobošo ya go dula ga gago o le mohlologadi o ka se sa e gopola le ka mohla.”
5. “Modiri wa gago yo Mogolo ke yena monna wa gago, leina la gagwe ke Jehofa wa madira; Mokgethwa wa Isiraele ke Morekolodi wa gago. O tla bitšwa Modimo wa lefase ka moka.
6. Ka gobane Jehofa o go biditše o le bjalo ka ge eka o be o le mosadi yo a tlogetšwego le yo a kwelego bohloko moyeng, e bile o le bjalo ka mosadi wa mehleng ya bofseng bja gago yo a ilego a lahlwa,” go boletše Modimo wa gago.
7. “Ke go tlogetše ka lebakanyana feela, eupša ke tla go kgoboketša ka kgaugelo e kgolo.
8. Ke go utetše sefahlego sa ka ka lefula la kgalefo ka lebakanyana feela, eupša ke tla go gaugela ka botho go iša mehleng ya neng le neng,” go boletše Morekolodi wa gago, Jehofa.
9. “Go nna se se swana feela le mehleng ya Noa. Go etša ge ke ile ka ena gore meetsefula a mehleng ya Noa a ka se sa hlwa a feta ka godimo ga lefase, ka gona ke enne gore nka se go galefele goba go go kgalemela.
10. Dithaba di ka tlošwa, meboto e ka thekesela, eupša botho bja ka bo ka se tlošwe go wena, le kgwerano ya ka ya khutšo e ka se thekesele,” go boletše Jehofa, Yena yo a go gaugelago.
11. “Wena mosadi yo a hlakišwago, yo a tšubutlwago ke ledimo le yo a sa homotšwego, šefa ke tšhela leraga le thata maswikeng a gago, ke tla thea motheo wa gago ka maswika a bohlokwa ao a bitšwago safire.
12. Ke tla aga dibo tša gago ka maswika a rubi, ka aga dikgoro tša gago ka maswika a hwibitšego wa mollo gomme mellwane ya gago ka moka ka e aga ka maswika a mabotsebotse.
13. Bana ba gago ka moka e tla ba batho ba rutwago ke Jehofa gomme khutšo ya bana ba gago e tla ata.
14. O tla ema ka go tia tokong. O tla ba kgole le kgatelelo—ka gobane o ka se boife selo—gomme o tla ba kgole le selo le ge e le sefe seo se tšhošago, ka gobane se ka se go batamele.
15. Ge e ba motho a ka go hlasela, o tla be a sa laelwa ke nna. Mang le mang yo a go hlaselago o tla wa ka baka la gago.”
16. “Bonang! Ke bopile setsebi sa mošomo wa diatla, sona seo se butšwetšago mollo wa magala gomme sa rula sebetša ka bokgoni bja sona. Ke Nna yo a bopilego mosenyi yo a senyago.
17. Sebetša le ge e le sefe seo se rulelwago go lwa le wena se ka se atlege gomme leleme le ge e le lefe leo le go hlaselago kahlolong o tla le ahlola. Bjo ke bohwa bja bahlanka ba Jehofa gomme toko ya bona e tšwa go nna,” o re’alo Jehofa.

Lipesaleme 113:1-4
1. Tumišang Jah! Mo tumišeng, lena bahlanka ba Jehofa, Tumišang leina la Jehofa.
2. Anke leina la Jehofa le retwe Go tloga ga bjale go ya pele le go iša mehleg ya neng le neng.
3. Leina la Jehofa le tla tumišwa Go tloga ge letšatši le hlaba go fihlela le sobela.
4. Jehofa o phagametše ditšhaba ka moka; Letago la gagwe le ka godimo ga magodimo.

Liproverbia 26:17-19
17. Motho yo a rego a iphetela ka tsela a galefa gomme a tsena ntweng yeo e sego ya gagwe o etša motho yo a swarago mpša ka ditsebe.
18. Go etša segaswi seo se betšago dibetša tša mollo, mesebe le lehu,
19. go bjalo le ka motho yo a radiilego wa gabo gomme a re: “Ke be ke fo ipapalela.”

Baefese 3:1-21
1. Ka baka le, nna Paulo mogolegwa wa Kriste Jesu ka baka la lena, batho ba ditšhaba—
2. ruri le kwele ka bolaki bja botho bjo bogolo bja Modimo bjo ke bo neilwego ka baka la lena,
3. gore ke tsebišitšwe sephiri se sekgethwa ka kutollo, go etša ge ke ngwadile ka bokopana pejana.
4. Ka baka la se, lena ge le bala se le ka lemoga kwešišo yeo ke nago le yona sephiring se sekgethwa sa Kriste.
5. Melokong e mengwe sephiri se ga se sa ka sa tsebišwa barwa ba batho go etša ge bjale se utolletšwe baapostola ba bakgethwa le baporofeta ka moya wa Modimo,
6. e lego gore batho ba ditšhaba boteeng le Kriste Jesu ka ditaba tše dibotse, e be bajabohwagotee, dithogotee tša mmele le bao ba nago le kabelo gotee le rena kholofetšong.
7. Ke bile modiredi wa se go ya ka mpho e sa lefelelwego ya botho bjo bogolo bja Modimo bjo ke ilego ka bo newa ka go šoma ga matla a gagwe.
8. Nna motho yo a fetwago le ke yo monyenyane wa bakgethwa bohle, ke neilwe botho bjo bogolo bja Modimo gore ke bolele ditaba tše dibotse ditšhabeng mabapi le mahumo a ka se kego a lekanywa a Kriste
9. le gore ke dire gore batho ba bone kamoo sephiri se sekgethwa se sepedišwago ka gona, seo go theoša le mehla se bego se utilwe go Modimo, yena yo a bopilego dilo tšohle.
10. Se e be e le gore bjale bohlale bja Modimo bja mehutahuta bo tsebišwe mebušo le matla a taolo legodimong ka phuthego,
11. go ya ka morero wa neng le neng wo a o rerilego mabapi le Kriste Jesu Morena wa rena,
12. yo ka yena re nago le tokologo ye ya go bolela le go batamela go yena ka bolokologi re kgodišegile ka baka la tumelo ya rena go yena.
13. Ka gona ke le kgopela gore le se ke la lapa ka baka la ditlaišego tša ka bakeng sa lena, gobane se se bolela letago go lena.
14. Ka baka la se ke khunamela Tate,
15. yo lapa le lengwe le le lengwe legodimong le lefaseng le bitšwago ka yena,
16. ke rapela gore a le nee go ya ka bogolo bja letago la gagwe gore le matlafatšwe mothong yo le lego yena ka gare ka matla ka moya wa gagwe,
17. le gore ka tumelo ya lena Kriste a dule dipelong tša lena ka lerato; e le gore le be ba tsemilego medu le ba theilwego motheong,
18. e le gore gotee le bakgethwa bohle le kgone ka botlalo go kwešiša ka mo go feletšego seo e lego bophara le botelele le bophagamo le go iša,
19. le go tseba lerato la Kriste le le fetago tsebo, e le gore le tlatšwe ka botlalo bjohle bjo Modimo a bo neago.
20. Bjale go yo a kgonago go dira go feta kudu ka kua ga tšohle tšeo re di kgopelago goba re di naganago, go ya ka matla a gagwe ao a šomago go rena,
21. go yena go išwe letago ka phuthego le ka Kriste Jesu melokong yohle go iša mehleng ya neng le neng. Amene.