Bible in one year
March 24


Leviticus 26:1-46
1. “‘Le se ke la itirela medimo ya go hloka mohola, le se ke la ipeela seswantšho se se betlilwego goba kokwane e kgethwa, le gona le se ke la bea leswika leo le nago le diswantšho nageng ya lena gore le tle le le khunamele; gobane ke nna Jehofa Modimo wa lena.
2. Le lote disabatha tša ka gomme le boife sekgethwa sa ka. Ke nna Jehofa.
3. “‘Ge e ba le ka sepela ka melao ya ka la ba la lota ditaelo tša ka le go di phetha,
4. gona ke tla le nešetša dipula ka nako e swanetšego gomme naga ya tšweletša dienywa tša yona, le sehlare sa naga sa enywa dienywa tša sona.
5. Le tla fola mabele go fihlela ka sehla sa go fula diterebe, la fula diterebe go fihlela ka sehla sa go bjala peu; le tla ja senkgwa la khora la ba la dula ka polokego nageng ya lena.
6. Ke tla tliša khutšo nageng, la robala go se yo a le tšhošago; ke tla fediša sebata se sešoro nageng, e bile tšhoša e ka se phatše nageng ya lena.
7. Le tla rakediša manaba a lena gomme a tla wišwa ke tšhoša pele ga lena.
8. Ba bahlano go lena ba tla rakediša ba lekgolo gomme ba lekgolo go lena ba rakediša ba dikete tše lesome (10 000), e bile manaba a lena a tla wišwa ke tšhoša pele ga lena.
9. “‘Ke tla retologela go lena gomme ka dira gore le tswale le be le ate, e bile ke tla phetha kgwerano ya ka yeo ke e dirilego le lena.
10. Le tla ja tša puno ya ngwagola, la ja tša puno ya kgale pele le ntšha tša puno e mpsha.
11. Ke tla bea taberenakele ya ka mo gare ga lena gomme moya wa ka o ka se le hlaswe.
12. Ke tla sepela gare ga lena, ka ba Modimo wa lena gomme lena la ba batho ba ka.
13. Ke nna Jehofa Modimo wa lena yo a le ntšhitšego nageng ya Egipita gore le se sa ba makgoba a bona, ka roba joko ya lena gomme ka dira gore le sepele le otlologile.
14. “‘Eupša ge e ba le ka se ntheetše goba la se latele ditaelo tše ka moka,
15. ge e ba le ka gana melao ya ka, e bile ge e ba meoya ya lena e ka hlaswa dikahlolo tša ka e le gore le se latele ditaelo tša ka ka moka go fihla moo le robago kgwerano ya ka,
16. gona nna ke tla le dira tše di latelago, ke tla le otla ka go le boifiša ka bolwetši bja mafahla le ka letadi le lešoro, ka dira gore mahlo a lena a se sa bona gabotse gomme la fokola mmeleng. Le tla bjalela peu ya lena lefeela ka ge manaba a lena a tla eja ka moka.
17. Sefahlego sa ka se tla lwa le lena gomme la fenywa pele ga manaba a lena; bao ba le hloilego ba tla le gatakela gomme le tla tšhaba go se na motho yo a le hlomaretšego.
18. “‘Ge e ba go sa šetšwe gore le diragalelwa ke dilo tše eupša la se ntheetše, gona ke tla le otlela dibe tša lena gašupa.
19. Ke tla roba boikgantšho bja matla a lena, ka dira gore magodimo a lena a etše tšhipi gomme lefase la lena le etše koporo.
20. Matla a lena a tla ba a dirišeditšwe lefeela ka ge naga ya lena e ka se tšweletše dienywa gomme sehlare sa naga se ka se enywe dienywa.
21. “‘Eupša ge e ba le sepela ka go ganetšana le nna gomme le sa nyake go ntheetša, gona ke tla le otlela dibe tša lena ka makga a mangwe gape a šupago.
22. Ke tla romela dibata tša naga go lena gomme tša bolaya bana ba lena le diruiwa tša lena, tša ba tša fokotša palo ya lena; ditsela tša lena di tla senywa.
23. “‘Eupša ge e ba le sa dumele gore ke le phošolle mabapi le dilo tše, la phegelela go sepela ka go ganetšana le nna,
24. gona le nna ke tla sepela ka go ganetšana le lena; nna ke tla le otlela dibe tša lena gašupa.
25. Ke tla le tlišetša tšhoša ya go itefeletša ka ge le robile kgwerano ya ka le lena; ge le kgobokana metseng ya lena, nna ke tla romela leuba la bolwetši mo gare ga lena, la gafelwa seatleng sa lenaba.
26. Ge ke le bolaiša tlala, gona basadi ba lesome ba tla le apeela senkgwa ka sebešo setee gomme ba le abela sona ka go se kala; eupša le ge le se jele le ka se khore.
27. “‘Eupša ge e ba le ka se ntheetše le ge le ka welwa ke dilo tše gomme la phegelela go sepela ka go ganetšana le nna,
28. gona ke tla sepela ka go ganetšana le lena o šoro, le gona nna ke tla le otlela dibe tša lena gašupa.
29. Ka gona le tla ja nama ya barwa ba lena la ba la ja le nama ya barwedi ba lena.
30. Ke tla fediša mafelo a lena a phagamego a makgethwa, ka senya dihlomo tša lena tša diorelo gomme ka lahlela ditopo tša lena godimo ga ditoto tša medingwana ya lena e šišimišago; moya wa ka o tla le hlaswa.
31. Ke tla gafela metse ya lena tšhoša gomme ka dira gore dikgethwa tša lena e be mašope, le gona nka se dupe menko ya lena e mebose.
32. Nna ke tla dira naga lešope gomme manaba a lena ao a dulago go lena a tla e tsepelela a maketše.
33. Lena ke tla le gašanya ditšhabeng, ka khwamola tšhoša ka dira gore e le hlomarele; naga ya lena e tla šwalalanywa gomme metse ya lena ya ba mašope.
34. “‘Ka nako yeo naga e tla lefelela disabatha tša yona mehleng yeo ka moka ya ge e šwalalantšwe, nakong ya ge le le nageng ya manaba a lena. Ka nako yeo naga e tla boloka sabatha ka ge e swanetše go lefelela disabatha tša yona.
35. Matšatši ka moka a ge e šwalalantšwe e tla boloka sabatha, ka gobane e be e sa boloke sabatha nakong ya disabatha tša lena tša ge le be le dula mo go yona.
36. “‘Ge e le mašaledi a lena ke tla a tsenya poifo dipelong tša ona ge a le dinageng tša manaba a ona; a tla tšhaba go gwaša ga letlakala le le hlohloregago, ke moka a tšhaba o ka re a tšhaba tšhoša, a ba a wa go se yo a a rakedišago.
37. A tla gatana bjalo ka ge eka a tšhaba tšhoša le ge go se na yo a a rakedišago, gomme lena le ka se kgone go ema la lwa le manaba a lena.
38. Le tla hwela gare ga ditšhaba, la jewa ke naga ya manaba a lena ya le fetša.
39. Ge e le mašaledi a lena a tla hwelela ka baka la molato wa ona dinageng tša manaba a lena. Ee, gaešita le ka baka la melato ya botatago ona, a tla hwelela go etša bona.
40. A tla ipobola molato wa ona le molato wa botatago ona wa ge ka go se botege ga bona ba be ba ntirela dilo ka go se botege, ee, ge ba be ba sepela ka go ganetšana le nna.
41. Ge e le nna ke ile ka sepela ka go ganetšana le ona, ka a tliša nageng ya manaba a ona. “‘Mohlomongwe ka nako yeo dipelo tša ona tše di sa bollago di tla kokobetšwa, le gona ka nako yeo a tla lefelela molato wa ona.
42. Ke tla gopola kgwerano ya ka yeo ke e dirilego le Jakobo; ke tla gopola kgwerano ya ka yeo ke e dirilego le Isaka le kgwerano ya ka yeo ke e dirilego le Aborahama, le yona naga ke tla e gopola.
43. Nako ye ka moka mašaledi ao a be a tlogetše naga gomme yona e be e lefelela disabatha tša yona ge e be e le lešope ona a se gona, ona a be a lefelela molato wa ona ka gobane a ganne dikahlolo tša ka e bile meoya ya ona e hlaswa melao ya ka.
44. Eupša le ge tše ka moka di direga, ge a le nageng ya manaba a ona, nna nka se a gane goba go a hlaswa moo e bilego nka a fediša ka ba ka roba kgwerano ya ka yeo ke e dirilego le ona; gobane ke nna Jehofa Modimo wa ona.
45. Ke ka baka la ona ge ke tlo gopola kgwerano ya bagologolo ba ona bao ke ba ntšhitšego nageng ya Egipita pele ga mahlo a ditšhaba, e le gore ke bontšhe gore ke nna Modimo wa bona. Ke nna Jehofa.’”
46. Tše ke ditaelo, dikahlolo le melao yeo Jehofa a e beilego magareng ga gagwe le bana ba Isiraele kua Thabeng ya Sinai a diriša Moshe.

Leviticus 27:1-34
1. Jehofa a bolela le Moshe a re:
2. “Bolela le bana ba Isiraele o ba botše o re: ‘Ge motho a enela Jehofa ka mo go kgethegilego gore o tla mo neela motho yo mongwe, e lego theko e akanyeditšwego e sa le pele bakeng sa motho yoo,
3. gona theko e akanyeditšwego e be ya monna wa nywaga ya go tloga ka e masomepedi go ya go wa nywaga e masometshela; theko yeo e be ya dishekele tše masomehlano tša silifera ka go dumelelana le mokgwa wa go ela boima bja tšhelete wa lefelong le lekgethwa.
4. Ge e ba e le yo motshadi, gona theko e akanyeditšwego e be dishekele tše masometharo.
5. Ge e ba e le wa nywaga e mehlano go iša go wa nywaga e masomepedi, gona theko e akanyeditšwego ya yo motona e be dishekele tše masomepedi gomme ya yo motshadi e be dishekele tše lesome.
6. Ge e ba e le wa go tloga ka kgwedi go iša go wa nywaga e mehlano, gona theko e akanyeditšwego ya yo motona e be dishekele tše hlano tša silifera gomme ya yo motshadi e be dishekele tše tharo tša silifera.
7. “‘Ge e ba e le wa nywaga ya go tloga ka e masometshela go ya godimo, gona theko e akanyeditšwego ya yo motona e be dishekele tše lesomehlano gomme ya yo motshadi e be dishekele tše lesome.
8. Eupša ge e ba a diila kudu moo e bilego a sa kgone theko e akanyeditšwego, gona a tliše motho yoo a mo emiše pele ga moperisita gomme moperisita yena a akanyetše theko ya gagwe. Moperisita a akanyetše theko ya motho yoo go ya kamoo yo a enago a ka kgonago ka gona.
9. “‘Ge e ba e le phoofolo e etšago yeo motho a e neelago Jehofa, se sengwe le se sengwe seo a se neago Jehofa e tla ba selo se sekgethwa.
10. A ka se tliše phoofolo e nngwe legatong la yona, e bile a ka se tliše e botse legatong la e mpe goba a tliša e mpe legatong la e botse. Eupša ge e ba a ka tliša e nngwe legatong la e nngwe, le yona yeo a e tlišitšego legatong la e nngwe e be selo se sekgethwa.
11. Ge e ba e le phoofolo le ge e le efe e sa hlwekago ya go etša yeo motho a ka se e neelego Jehofa, gona a tliše phoofolo yeo a e emiše pele ga moperisita.
12. Moperisita a e beele theko, a bee theko yeo a lebeletše gore phoofolo ke e botse goba ke e mpe. E be go ya ka theko yeo e akanyeditšwego ke moperisita.
13. Eupša ge e ba a nyaka go e rekolla, gona a tlaleletše ka karolo ya bohlano godimo ga theko yeo e akanyeditšwego.
14. “‘Bjale ge motho a ka kgethagatša ntlo ya gagwe gore e be selo se sekgethwa go Jehofa, gona moperisita a akanyetše theko ya yona go ithekgile ka gore ntlo yeo ke e botse goba ke e mpe. Theko ya yona e be go ya ka seo moperisita a se akanyeditšego.
15. Eupša ge e ba mokgethagatši a nyaka go rekolla ntlo ya gagwe, gona a tlaleletše ka karolo ya bohlano godimo ga tšhelete ya yona yeo e akanyeditšwego; ke moka e be ya gagwe.
16. “‘Ge e ba motho a kgethagatša karolo e nngwe ya tšhemo ya gagwe gore e be ya Jehofa, gona theko ya yona e akanyetšwe go ya ka peu yeo e ka bjalwago go yona, e akanyetšwe ka mokgwa wo: ge e ba e le tekanyo ya nkgo ya peu ya garase, gona e be dishekele tše masomehlano tša silifera.
17. Ge e ba a kgethagatša tšhemo ya gagwe ka Ngwaga wa Khunologo goba gateetee ka morago ga moo, gona e rekwe go ya ka theko e akanyeditšwego.
18. Ge e ba a ka kgethagatša tšhemo ya gagwe ka morago ga Ngwaga wa Khunologo, gona moperisita a mmalele theko go ya ka nywaga yeo e šetšego pele go fihla Ngwaga o mongwe wa Khunologo, gomme go fokotšwe theko yeo e akanyeditšwego.
19. Eupša ge e ba mokgethagatši wa yona a ka rekolla tšhemo yeo, gona a ntšhe karolo ya bohlano ya tšhelete ya theko yeo e akanyeditšwego godimo ga tšhelete yeo ya thekollo, ke moka go kgonthišetšwe gore ke ya gagwe.
20. Ge e ba a ka se rekolle tšhemo yeo eupša ya rekišetšwa motho yo mongwe, gona e se sa hlwa e rekollwa gape.
21. Ge e ba tšhemo yeo e lokollwa ka Ngwaga wa Khunologo, e be selo se sekgethwa go Jehofa, e be tšhemo yeo e gafilwego. E tla ba ya moperisita.
22. “‘Ge e ba a kgethagaletša Jehofa tšhemo yeo a e rekilego eupša e se karolo ya tšhemo ya bohwa bja gagwe,
23. gona moperisita a mmalele theko e akanyeditšwego ya nywaga e šetšego pele go fihla Ngwaga o mongwe wa Khunologo, gomme a mo nee kakanyetšo yeo lona letšatšing leo. Ke selo se sekgethwa go Jehofa.
24. Ngwageng wa Khunologo tšhemo e tla boela go yoo a e rekilego go yena, e lego yena mong wa naga.
25. “‘Bjale theko e nngwe le e nngwe e akanyetšwe ka mokgwa wa go bala tšhelete wa lefelong le lekgethwa. Shekele e lekane le digera tše masomepedi.
26. “‘Leitšibulo la diphoofolo leo le tswalwago e le leitšibulo la Jehofa, ke lona feela go sego motho yo a swanetšego go le kgethagatša. E ka ba e le poo ya leitšibulo goba nku ya leitšibulo, yona ke ya Jehofa.
27. Ge e ba leitšibulo leo le etšwa diphoofolong tše di sa hlwekago gomme a swanetše go le lopolla go ya ka theko e akanyeditšwego, gona a tlaleletše ka karolo ya bohlano godimo ga theko ya lona. Eupša ge e ba le ka se rekollwe, gona le rekišwe go ya ka theko yeo e akanyeditšwego.
28. “‘Selo sa mohuta le ge e le ofe se se gafilwego seo motho a ka se gafelago Jehofa gore se senywe dilong tša gagwe ka moka, e ka ba e le batho goba diphoofolo goba tšhemo ya gagwe, se se ke sa re ge se gafilwe sa buša sa rekišwa; le gona go se be le selo sa mohuta le ge e le ofe seo se ka rego ge se gafilwe, sa buša sa rekollwa. Ke selo se sekgethwakgethwa go Jehofa.
29. Motho le ge e le ofe yo e lego mogafiwa gomme a gafelwa go fedišwa bathong, a se ke a lopollwa. A bolawe.
30. “‘Karolo e nngwe le e nngwe ya lesome ya naga, e ka ba yeo e tšwago peung ya naga goba seenyweng sa sehlare, ke ya Jehofa. Ke selo se sekgethwa go Jehofa.
31. Ge e ba motho a nyaka go rekolla le ge e le efe ya karolo ya gagwe ya lesome, a ntšhe karolo ya bohlano ya theko ya yona godimo ga theko yeo ya yona.
32. Ge e le karolo e nngwe le e nngwe ya lesome ya mohlape wa dikgomo le wa dihuswane, se sengwe le se sengwe seo se fetago ka tlase ga lepara la modiši, ya lesome mo mohlapeng e be selo se sekgethwa go Jehofa.
33. A se ke a e lekola go bona ge e ba e le e botse goba e mpe, le gona a se ke a tliša e nngwe legatong la yona. Eupša ge e ba a ka tliša e nngwe legatong la yona, le yona yeo a e tlišitšego legatong la yona e be selo se sekgethwa. E ka se rekollwe.’”
34. Tše ke ditaelo tšeo Jehofa a di neilego Moshe Thabeng ya Sinai gore a di nee bana ba Isiraele.

Psalms 29:1-6
1. Retang Jehofa, lena barwa ba ba matla, Bolelang gore Jehofa o na le letago le matla.
2. Bolelang ka letago la leina la Jehofa. Khunamelang Jehofa ka seaparo sa botšhephi se sekgethwa.
3. Lentšu la Jehofa le godimo ga meetse; Modimo wa letago yena o dumile. Jehofa o godimo ga meetse a mantši.
4. Lentšu la Jehofa ke le matla; Lentšu la Jehofa ke la letago.
5. Lentšu la Jehofa le roba dihlare tša metsedara; Ee, Jehofa o ripaganya metsedara ya Libanoni,
6. O e tshelatshediša go etša namane, Libanoni le Sirione a dira gore di tshelatshele go etša dinamane tša dipoo tša naga.

Proverbs 10:22-25
22. Tšhegofatšo ya Jehofa e a humiša, ga a e okeletše ka bohloko.
23. Boitshwaro bjo bo hlephilego ke papadi go setlaela, eupša bohlale ke bja motho yo a nago le temogo.
24. Motho yo kgopo o tla welwa ke tše di mo tšhošago; eupša baloki ba tla newa tšeo ba di kganyogago.
25. Yo kgopo a ka se sa ba gona, go etša ge ledimo le feta; eupša moloki o etša motheo go iša mehleng ya neng le neng.

Mark 7:1-13
1. Bjale Bafarisei le ba bangwe ba bamangwalo bao ba bego ba etšwa Jerusalema ba mo kgobokanela.
2. Ya re ge ba bona ba bangwe ba barutiwa ba gagwe ba eja ka diatla tša ditšhila, ke gore, tše di sa hlapšago, ba ba sola.
3. Gobane Bafarisei le Bajuda ka moka ga ba je pele ba ka hlapa diatla tša bona go fihla ditšung, ba kgomaretše tlwaelo ya batho ba bogologolo,
4. gomme ge ba boa borekišetšong, ga ba je pele ba itlhwekiša ka go iphoka ka meetse, le gona go na le ditlwaelo tše dingwe gape tše dintši tšeo ba di amogetšego tšeo ba di kgomarelago, tše bjalo ka go inwa ga dinwelo, digo le dibjana tša koporo.
5. Ka gona Bafarisei ba le bamangwalo ba mmotšiša ba re: “Ke ka baka la’ng barutiwa ba gago ba sa latele tlwaelo ya batho ba mehleng ya bogologolo, eupša ba eja dijo ka diatla tša ditšhila?”
6. A re go bona: “Jesaya o porofetile ka mo go swanetšego ka lena baikaketši, bjalo ka ge go ngwadilwe gwa thwe: ‘Batho ba ba nkgodiša ka melomo, eupša dipelo tša bona di kgole le nna.
7. Ke ga lefeela ge ba dutše ba nthapela, gobane ba ruta ditaelo tša batho e le dithutatumelo.’
8. Le tlogela taelo ya Modimo la kgomarela tlwaelong ya batho.”
9. Go feta moo, a re go bona: “Le beela molao wa Modimo ka thoko ka mahlajana gore le kgomarele tlwaelo ya lena.
10. Ka mohlala, Moshe o itše: ‘Godiša tatago le mmago,’ a buša a re: ‘Yo a rogago tatagwe goba mmagwe a feleletše ka go hwa.’
11. Eupša lena le re: ‘Ge motho a botša tatagwe goba mmagwe a re: “Selo le ge e le sefe seo ke nago le sona seo se ka go holago ke korobane, (ke gore, mpho e neetšwego Modimo),”’
12. ga le sa mo dumelela a direla tatagwe goba mmagwe le ge e le selo setee.
13. Ka gona le dira lentšu la Modimo lefeela ka tlwaelo ya lena yeo le e fetišeditšego go ba bangwe. Le gona le dira dilo tše dintši tše di swanago le tše.”