Sveto pismo v enem letu
Maj 22


Luku 21:1-19
1. Pogledavši pa gor, videl je bogatine, da mečejo darove svoje v zakladnico.
2. Videl je pa tudi eno vdovo ubogo, da je vrgla dva vinarja.
3. Ter reče: Resnično vam pravim, da je ta uboga vdova vrgla več od vseh:
4. Kajti vsi ti so vrgli od obilnosti svoje v dar Bogu, a ta je od uboštva svojega vrgla ves živež svoj, kterega je imela.
5. In ko so nekteri pravili za tempelj, da je olepšan z lepim kamenjem in dragocenostmi, reče:
6. Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamenu, kteri ne bi razpadel.
7. In vprašajo ga, govoreč: Učenik, kedaj pa bo to? in kaj bo znamenje, kedar se ima to zgoditi?
8. On pa reče: Varujte se, da vas ne premotijo! kajti veliko jih bo prišlo v ime moje, in porekó: Jaz sem! in: Čas se je približal! Ne hodite torej za njimi.
9. Kedar boste pa slišali vojske in vstaje, ne uplašite se; kajti to se mora najprej zgoditi: ali konca ne bo precej.
10. Tedaj jim je pravil: Vstal bo narod na narod, in kraljestvo na kraljestvo;
11. In veliki potresi bodo po krajih in lakote in kuge, groza in znamenja velika bodo na nebu.
12. A pred vsem tem bodo položili roke svoje na vas, in preganjali vas bodo in izdajali v shajališča in ječe, in vodili pred kralje in poglavarje, za voljo imena mojega.
13. A to vam se bo zgodilo na pričevanje.
14. Položite torej v srce svoje, da ne skrbite naprej, kako se boste zagovarjali;
15. Kajti jaz vam bom dal usta in modrost, kterej ne bodo mogli nasprotovati, ne upirati se vsi nasprotniki vaši.
16. Izdajali vas bodo pa tudi roditelji in bratje in sorodniki in prijatelji, in nektere od vas bodo umorili.
17. In sovražili vas bodo vsi za voljo imena mojega.
18. Pa las z glave vam ne bo poginil.
19. H potrpljenjem svojim pridobivajte duše svoje.