Sveto pismo v enem letu


Oktober 17


Izaija 53:1-12
1. Kdo je veroval oznanilu našemu in komu se je razodela rama GOSPODOVA?
2. Kajti on je vzrastel kakor mladika pred njim in kakor korenina iz suhe zemlje. Ni imel podobe, ne lepote; in ko smo ga videli, ni imel mične zunanjosti, da bi si ga bili želeli.
3. Zaničevan je bil in preziran med možmi, mož bolečin in izkušen v trpljenju, in kakor človek, pred katerim skrivajo obličje, je bil zaničevan, in nič ga nismo čislali.
4. Zares, on je nosil bolezni naše in si je naložil bolečine naše; mi pa ga smo šteli za kaznjenega, ki ga je Bog udaril in ponižal.
5. A on je bil ranjen zaradi naših prestopkov, je bil potrt zaradi naših krivic; kazen ga je zadela zaradi našega miru in rane njegove so bile nam v ozdravljenje.
6. Mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak na svoj pot; in GOSPOD mu je naložil nas vseh krivice.
7. Mučili so ga, a ponižal se je in ni odprl ust svojih kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki molči pred strižci svojimi; in ni odprl svojih ust.
8. Iz stiske in iz sodbe je bil vzet – a izmed njegovih vrstnikov kdo je pomislil, da je bil odrezan iz dežele živečih? zaradi prestopka ljudstva mojega ga je zadel udarec.
9. In dali so mu grob pri brezbožnih, a pri bogatinu je bil po mučni smrti svoji, zato ker ni storil krivice in ni bilo zvijače v ustih njegovih.
10. Ali GOSPOD ga je hotel streti, on ga je izročil trpljenju. Ko izvrši duša njegova daritev za greh, bo videl zarod, podaljšal dni svoje, in kar je GOSPODU po volji, bo uspevalo v roki njegovi.
11. Od nadloge duše svoje bo videl sad in se sitil. S poznanjem svojim bo pravični hlapec moj mnoge storil pravične; in njih krivice bo naložil nase.Zato mu dam velike v delež in delil bo plen z mogočnimi; zato ker je žrtvoval dušo svojo v smrt in je bil grešnikom prištet; on je nesel greh mnogih in prosil za grešnike.
12. Zato mu dam velike v delež in delil bo plen z mogočnimi; zato ker je žrtvoval dušo svojo v smrt in je bil grešnikom prištet; on je nesel greh mnogih in prosil za grešnike.

Izaija 54:1-17
1. Prepevaj, nerodovitna, ki nisi rodila; vdaj se radosti in glasno vpij, ki nisi trpela porodnih bolečin! zakaj več sinov bo imela zapuščena nego omožena, pravi GOSPOD.
2. Razširi prostor šatora svojega in pregrinjala stanov tvojih naj raztegnejo, ne brani! Podaljšaj vrvi svoje in kole svoje pritrdi!
3. Kajti na desno in na levo prodereš in seme tvoje podeduje narode in opustošena mesta napolni z ljudmi.
4. Ne boj se, ker ne boš osramočena, in ne bodi oblita z nečastjo, ker ne prideš v sramoto; temuč sramoto mladosti svoje pozabiš in vdovstva svojega nečasti se ne boš več spominjala.
5. Kajti soprog tvoj je on, ki te je ustvaril, GOSPOD nad vojskami je ime njegovo; in odrešenik tvoj je Svetnik Izraelov; Bog vse zemlje se bo imenoval.
6. Zakaj kakor ženo zapuščeno, žalostno v srcu te pokliče GOSPOD, kakor ženo mladosti, ko je zavržena, pravi Bog tvoj.
7. Za kratek trenotek sem te bil zapustil, ali zberem te z usmiljenjem velikim;
8. v nekolikem srdu sem bil za trenotek skril obličje svoje pred teboj, ali v večni milosti se te usmilim, govori GOSPOD, odrešenik tvoj.
9. Kajti kakor vode Noetove mi je to: kakor sem prisegel, da ne pridejo več vode Noetove na zemljo, tako sem prisegel, da se ne razsrdim zoper tebe in te ne pokaram.
10. Kajti gore se bodo pač umeknile in hribi se genili, a milost moja se ne umakne od tebe in miru mojega zaveza se ne gane, govori GOSPOD, milostnik tvoj.
11. O ubožica, ki te preganjajo nevihte, ki nimaš tolažbe! glej, jaz položim kamene tvoje v svinčeni sijajnik in v podstavo ti denem safire;
12. in iz rubina naredim line tvoje in vrata tvoja iz ognjencev in vso mejo tvojo iz milovidnih kamenov.
13. In vsi otroci tvoji bodo učenci GOSPODOVI in obilen mir bode otrokom tvojim.
14. Po pravičnosti boš utrjena. Daleč se umakni bridkosti, ker se ti ni ničesar bati, in strahu, ker se ti ne bo bližal.
15. Glej, čeprav se zbirajo zoper tebe, to ni od mene; kdor se zbira zoper tebe, pade ob tebi.
16. Glej, jaz sem ustvaril kovača, ki piha v goreče oglje in nareja orodje za delo svoje; enako sem jaz ustvaril morilca, da pokončuje.Nobeno orodje, narejeno zoper tebe, ne bo imelo uspeha, in sleherni jezik, ki se postavi zoper tebe na sodbo, obsodiš. To je dediščina hlapcev GOSPODOVIH in njih pravičnost, ki prihaja od mene, govori GOSPOD.
17. Nobeno orodje, narejeno zoper tebe, ne bo imelo uspeha, in sleherni jezik, ki se postavi zoper tebe na sodbo, obsodiš. To je dediščina hlapcev GOSPODOVIH in njih pravičnost, ki prihaja od mene, govori GOSPOD.

Psalmi 113:1-4
1. Aleluja! Hvalite, hlapci GOSPODOVI, hvalite ime GOSPODOVO!
2. Slavljeno bodi ime GOSPODOVO odslej in na vekomaj!
3. Od vzhoda solnčnega do zahoda naj se hvali ime GOSPODOVO!
4. Vzvišen nad vse narode je GOSPOD, nad sama nebesa slava njegova.

Pregovori 26:17-19
17. Za ušesa prime psa, kdor se nepoklican žene v tuj prepir.
18. Kakor brezumnik, ki meče ognjene in smrtne pšice:
19. tako je, kdor prekani bližnjega svojega in potem reče: Saj sem se le šalil!

Efežanom 3:1-21
1. Zategadelj jaz, Pavel, jetnik Kristusa Jezusa za vas pogane –
2. ako ste sicer slišali o oskrbništvu milosti Božje, ki mi je dana za vas,
3. da se mi je po razodetju naznanila skrivnost (kakor sem prej pisal ob kratkem,
4. iz česar morete, ko berete, spoznati razumevanje moje skrivnosti Kristusove),
5. ki se v drugih rodovih ni naznanila sinovom človeškim, kakor se je zdaj razodela svetim apostolom njegovim in prorokom po Duhu,
6. namreč, da so pogani sodediči in soudje telesa in sodeležniki obljube v Kristusu Jezusu po evangeliju,
7. katerega služabnik sem postal po daru milosti Božje, podeljene mi po delovanju moči njegove.
8. Meni najmanjšemu izmed vseh svetih je dana milost ta, oznanjati poganom nezasledljivo bogastvo Kristusovo
9. in razsvetliti vse, kakšno je oskrbovanje skrivnosti, od vekomaj skrite v Bogu, ki je vse ustvaril,
10. zato da se naznani zdaj poglavarstvom in oblastim v nebesih po cerkvi mnogotera modrost Božja,
11. po sklepu od vekomaj, ki ga je storil v Kristusu Jezusu, Gospodu našem;
12. v katerem imamo srčnost in pristop v zaupanju po veri v njega.
13. Zato prosim, da ne opešate v stiskah mojih za vas, kar je vaša čast.
14. Zategadelj pripogibljem kolena pred Očetom,
15. po katerem se imenuje sleherna rodovina v nebesih in na zemlji,
16. da vam dá po bogastvu slave svoje, da se okrepčate v moči po Duhu njegovem v notranjem človeku,
17. da se Kristus po veri vseli v srca vaša, ko ste ukoreninjeni in utrjeni v ljubezni,
18. da morete razumeti z vsemi svetimi, kaj je širjava in dolžina ter globočina in visočina,
19. in spoznati ljubezen Kristusovo, ki presega spoznanje, da se napolnite do vse polnosti Božje.
20. Njemu pa, ki more nad vso mero storiti, preobilo več nego kar prosimo ali umemo, po moči, ki deluje v nas,njemu slava v cerkvi in v Kristusu Jezusu na vse rodove na vekov veke! Amen.
21. njemu slava v cerkvi in v Kristusu Jezusu na vse rodove na vekov veke! Amen.